ความคืบหน้า "เผาบ้าน-ยุ้งข้าว" ชาวกะเหรี่ยง ก่อน ฮ.ตก 3 ลำที่แก่งกระจาน

หน่วยงานสิทธิมนุษยชนขานรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และทหาร เผาบ้าน ยุ้งข้าวชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน ตามแผนปฏิบัติการผลักดันชนกลุ่มน้อยออกจากป่าแก่งกระจาน ก่อนเกิดเหตุการณ์ เฮลิคอปเตอร์ตก 3 ลำ ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งทหารและช่างภาพสื่อมวลชนรวม 17 นาย ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ฯ สภาทนายความจวกยับ เป็นการกระทำต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เตรียมลงพื้นที่หาหลักฐาน ขณะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับลูก เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์กองทัพบกตกที่ชายแดนไทย-พม่า 3 ลำ สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามแผนผลักดันชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงที่ลักลอบเข้ามาปลูกพืชไร่หมุนเวียน เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาวุธสงคราม ตามข่าวที่ปรากฎทางสื่อมวลชน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิสรา มูลนิธิเพื่อพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ \ ฮ.ตก กับปัญหาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา และนายวุฒิ บุญเลิศ ประธานประชาคมอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ร่วมเสวนา ในการเสวนามีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งคือการปฏิบัติการตามแผนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นการกระทำต่อชนกลุ่มน้อยที่รุนแรงเกินไปหรือไม่ เนื่องจากมีการแสดงภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใช้ไฟเผาบ้านเรือนของชนกลุ่มน้อย รวมไปถึงมีการอ้างถึงการเผายุ้งฉางข้าวของคนเหล่านั้นอีกด้วย หลังการเสวนา นายวุฒิ บุญเลิศ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ผ่านนายสุรพงษ์ กองจันทึก ผอ.ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ โดยเนื้อหาการร้องเรียนระบุว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับหน่วนงานอื่น เป็นการกระทำรุนแรงต่อชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นกะเหรี่ยงดั้งเดิมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยชาวกะหร่างนอกประเทศที่อ้างถึงแต่อย่างใด โดยการเผาบ้าน เผายุ้งข้าวของชาวกะเหรี่ยงน่าจะเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้สภาทนายความช่วยเหลือ นายสุรพงษ์ กองจันทึก เปิดเผยว่า หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนแล้ว ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ และมีมติให้ตนเป็นหัวหน้าคณะทำงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการทั้งชุดในวันที่ 24 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อแบ่งงานและมอบหมายงาน จากนั้นจะลงพื้นที่หาหลักฐานมาประกอบการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ \" ตัวแทนชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานได้ร้องเรียนมายังสภาทนายความ เบื้องต้นเห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯกับหน่วยงานอื่น เผาบ้าน เผายุ้งข้าว เพื่อผลักดันชาวกะเหรี่ยงออกไปจากป่าแก่งกระจาน อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานบุกรุกเข้าไปในเคหะสถาน วางเพลิงเผาทรัพย์ ร่วมกันปล้นทรัพย์ตั้งแต่ 3 คนโดยมีอาวุธ นอกจากนี้ยังเข้าข่ายใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ 3 ทำให้ผู้อื่นเสี่ยมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง\" \" ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ได้มีการผลักดันชาวกะเหรี่ยง โดยการเผาบ้าน เผายุ้งข้าว และสิ่งปลูกสร้างของชาวกะเหรี่ยง โดยในระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค.2554 ยุ้งข้าวของชาวกะเหี่ยงถูกทำลาย 98 หลัง วันที่ 23-26 มิ.ย.เผาอีก 21 หลังใน 14 จุด ทั้งยังมีการยึดทรัพย์สินต่างๆไปด้วย เช่นมีด ขวาน เคียว สร้อยลูกปัด กำไรข้อมมือ รวมทั้งเครื่องดนตรีของชาวกะเหรี่ยง\" ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ฯสภาทนายความ กล่าว นายสุรพงษ์ กล่าวด้วยว่า จากข้อเท็จจริงปรากฏว่านโยบายขับไล่และจับกุมชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม มีหลักฐานว่ามีเหรียญชาวเขายืนยันว่าเป็นชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทย ยังเข้าข่ายการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลอีกด้วย \"ความจริงก็คือชาวกะเหรี่ยงที่ถูกผลักดันเป็นชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมในพื้นที่ อยู่กันมานานหลายร้อยปี เป็นชนพื้นเมืองที่เกือบทั้งหมดมีทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้านหรือทะเบียนราษฎรชาวเขา ไม่ได้อพยพมาจากประเทศอื่น\" นายสุรพงษ์กล่าว มีรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากสภาทนายความจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นแล้ว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ซึ่งรับผิดชอบเป็นประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านที่ดินและป่า ได้รับเรื่องร้องเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีการจะเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ปัญหา ในวันที่ 26 สิงหาคม นี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับภาพการเผาบ้าน เผายุ้งข้าวชาวกะเหรี่ยง เป็นภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในช่วงปฏิบัติงานตามแผนผลักดันชาวกะเหรี่ยง ซึ่งส่วนหนึ่งได้นำมาแสดงต่อสื่อมวลชน ในการเสวนา “ฮ.ตกกับปัญหาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา และเป็นภาพเหตุการณ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปจนถึงเหตุการณ์ เฮลิคอปเตอร์ ตก 3 ลำ ตามที่เป็นข่าวใหญ่ไปก่อนหน้านี้"

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์