9 เครือข่ายเกษตรกร บุกเพื่อไทย ร้องแก้ความไม่เป็นธรรมระบบเกษตรพันธสัญญา

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (22ส.ค.54 ) 9 องค์กร เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา ประกอบด้วย เครือข่ายเกษตรกรในระบบพันธสัญญาภาคเหนือ, เครือข่ายเกษตรกรในระบบพันธสัญญาภาคกลาง, เครือข่ายเกษตรกรในระบบพันธสัญญาภาคอีสาน, ชมรมผู้รับจ้างเลี้ยงสุกรในระบบพันธสัญญาเชียงใหม่-ลำพูน, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือ, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน, สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน, มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, แนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ นำโดย นายอุบล อยู่หว้าผู้ประสานงานเครือข่ายได้ เดินทางไปขอพบนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อยื่นข้อเสนอการพัฒนาระบบการเกษตร แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีนายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนรับหนังสือ โดยเครือข่ายมี ข้อเสนอ ดังนี้ จัดทำและกำหนดค่ามาตรฐานกลางของปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยา อาหาร ตรวจสอบสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสินค้าทางการเกษตรให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานโดยมีตัวแทนของเกษตรกร ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ และผู้รับซื้อร่วมในการตรวจสอบ ส่งเสริมผลักดันเกิดความยุติธรรมในระบบการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาโดยนำหลัก “การค้าที่ยุติธรรม” (Fair trade) มาเป็นหลักการในการดำเนินการ จัดตั้งระบบการไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากความขัดแย้งหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรพันธสัญญา กำหนดให้ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นสัญญาที่มีแบบมาตรฐานความเป็นธรรม ส่งเสริมให้เกิดระบบสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจในการทำการเกษตร ปรับปรุงและพัฒนา ระบบการประกอบกิจการธุรกิจการเกษตรแบบพันธสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการอำนวยความยุติธรรมและการค้าที่เป็นธรรมในระดับพื้นที่ และหน่วยงานกิจการธุรกิจการเกษตรแบบพันธสัญญาในระดับนโยบาย มีการบูรณาการปฏิบัติงาน ผลักดันให้มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อการคุ้มครองเกษตรกรที่ผลิตภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาให้ได้รับความยุติธรรม สร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารให้แก่สังคมและผู้บริโภค จัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในรูปแบบอนุญาโตตุลาการ ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรพันธสัญญา ตัวแทนบริษัทผู้ประกอบการ ตัวแทนภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์