112 นักวิชาการไทยศึกษาทั่วโลก ร้องนายกฯ ทบทวนการใช้ กม.หมิ่นฯ–พ.ร.บ.คอม

นักวิชาการด้านไทยศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย จำนวน 112 คน ลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิและเสรีภาพที่ถูกจำกัดในสังคมไทย โดยเฉพาะการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีอัตราการสั่งฟ้องเพิ่มขึ้น อย่างทวีคูณในรอบห้าปีที่ผ่านมา

ในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว ที่มีนักวิชาการระดับโลก เช่น โนม โชมสกี้ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเมสเสทชูเสตต์ ประเทศสหรัฐฯ ร่วมลงนาม ระบุว่า การใช้มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งนำไปสู่การจับกุมคุมขังประชาชน เป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของประชาธิปไตยไทย กลุ่มนักวิชาการ 112 คน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทย ทบทวนการใช้กฎหมายดังกล่าว เพื่อไม่ให้นำไปสู่การละเมิดสิทธิทางการเมือง

นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้ รัฐบาลพิจารณากรณีการจับกุมและการดำเนินคดีด้วยกฎหมายดังกล่าวอย่างละเอียด พร้อมทั้งให้สิทธิการประกันตัวแก่ผู้ต้องหา เพื่อให้สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเป็นธรรม

000000000

จดหมายเปิดผนึก

ทำเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
ประเทศไทย

วันที่ 23 สิงหาคม 2554


กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยนักวิชาการนานาชาติในวงการไทยศึกษา มีความกังวลต่อการจำกัดพื้นที่อิสระสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเทศ ไทยนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา รวมถึงประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในกรณีนักโทษการเมืองและเรื่องที่รัฐบาลยังไม่แสดงความรับผิดชอบต่อความ รุนแรงที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2553 พวกเราได้เห็นสิทธิเสรีภาพสำคัญหลายประการได้ถูกลิดรอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจับกุมและการดำเนินคดีต่าง ๆ หลายคดีภายใต้การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พวกเรายินดีที่ทราบว่า นายกรัฐมนตรีได้ยอมรับว่ามีการละเมิดอย่างรุนแรงหลายประการที่เกี่ยวข้องกับ มาตรา 112 ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พวกเราขอกราบเรียนให้ทราบว่า แม้ว่าคดีสำคัญหลาย ๆ คดีจะเป็นที่เปิดเผยโดยทั่วไปผ่านการรายงานของสื่อมวลชน แต่ยังมีอีกหลายคดีที่เสมือนว่ารัฐบาลและสื่อมวลชนยังคงปล่อยให้เงียบหายไป ในคดีเหล่านี้ มีหลายคนที่ถูกคุมขังก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา และมีอีกหลายรายที่ถูกกล่าวหาแล้วแต่ถูกศาลปฏิเสธให้ได้รับการประกันตัวใน ระหว่างที่รอดำเนินการในชั้นศาล

ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติจากสำนักงานอัยการสูงสุดของปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีการฟ้องร้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในขณะที่ตัวเลขจากสำนักงานศาลยุติธรรมชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่า นั้นหลายเท่าตัว

ดังนั้น พวกเราจึงกังวลอย่างยิ่งที่ยังคงเห็นการดำเนินการในคดีการเมืองอย่างต่อ เนื่อง ตัวอย่างเช่น กรณีที่นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ถูกคุมขัง 84 วันก่อนที่อัยการจะตัดสินใจสั่งฟ้อง ทั้งนี้ นายสมยศฯ ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากสิ่งที่เขาพูดหรือกระทำด้วยตนเอง แต่มาจากข้อเขียนของผู้อื่นที่อยู่ในวารสารที่เขาเป็นบรรณาธิการ ซึ่งไม่ต่างไปจากคดีของนางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์

ในกรณีของ นาย Joe Gordon ที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา เขาก็ถูกคุมขัง 84 วันก่อนที่อัยการจะตัดสินส่งฟ้องเช่นเดียวกัน อีกทั้งศาลอาญายังปฏิเสธให้ประกันตัวนายสมยศ และนาย Joe Gordon ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในการนี้แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความเป็นห่วงต่อคดีในลักษณะดังกล่าวจากนานา ประเทศได้เป็นอย่างดี

พวกเราพิจารณาเห็นว่า การคุมขังและข่มขู่ประชาชนถือเป็นสัญญาณอันเลวร้ายที่ก่อให้เกิดการกระทำการ ต่าง ๆ มากมายที่คุกคามสิทธิมนุษยชนและกระทบต่ออนาคตของประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงขอกราบเรียนให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการในประเด็นที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

(1) ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดในกรณีการจับกุมและการดำเนินคดีภายใต้มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมทั้งบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ริเริ่มขั้นตอนที่จะนำไปสู่การอนุญาตให้ประกันตัวผู้ที่ถูกคุมขังภายใต้ มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถเตรียมตัวสู้คดีได้อย่างเป็นธรรมในชั้นศาล

(3) พิจารณาทบทวนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และวางกลไกเพื่อป้องกันการนำบทบัญญัติทางกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ ไปใช้เพื่อละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

 

The signatures:

Adadol Ingawanij, Senior Research Fellow, University of Westminster, United Kingdom
 
Dennis Altman, Professor, LaTrobe University, Australia
 
Dennis Arnold, Postdoctoral Fellow, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
 
Aileen S.P.Baviera, Professor, University of the Philippines Diliman, Philippines
 
Peter F. Bell, Emeritus Professor, State University of New York, U.S.A.
 
Katherine Bowie, Professor, University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
 
Shaun Breslin, Professor, University of Warwick, United Kingdom
 
Andrew Brown, Lecturer, University of New England, Australia
 
Joseph A. Camilleri, Professor, La Trobe University, Australia
 
Toby Carroll, Senior Research Fellow, National University of Singapore, Singapore
 
William Case, Professor, City University of Hong Kong, Hong Kong
 
Dae-oup Chang, Senior Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom
 
Noam Chomsky, Professor, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
 
John Clark, Professor, University of Sydney, Australia
 
Peter A. Coclanis, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
 
Michael Connors, Associate Professor, LaTrobe University, Australia
 
Vicki Crinis, Research Fellow, University of Wollongong, Australia
 
Thomas Davis, Lecturer, University of Melbourne, Australia
 
Heather D’Cruz, Adjunct Research Associate, Curtin University, Australia
 
Richard F. Doner, Professor, Emory University, U.S.A.
 
Jamie Doucette, Lecturer, University of British Columbia, Canada
 
Bjoern Dressel, Research Fellow, Griffith University, Australia
 
Mark Driscoll, Associate Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
 
John S. Dryzek, Professor, Australian National University, Australia
 
Nancy Eberhardt, Professor, Knox College, U.S.A.
 
Grant Evans, Fellow, University of Hong Kong, Hong Kong
 
Nicholas Farrelly, Research Fellow, Australian National University, Australia
 
Federico Ferrara, Assistant Professor, City University of Hong Kong, Hong Kong
 
Robert Fisher, Senior Lecturer, University of Sydney, Australia
 
David Fullbrook, Graduate student, National University of Singapore, Singapore
 
Arnika Fuhrmann, Research Scholar, University of Hong Kong, Hong Kong
 
Paul Gellert, Associate Professor, University of Tennessee at Knoxville, U.S.A.
 
Kristi Giselsson, Research Associate, University of Tasmania, Australia
 
Jim Glassman, Associate Professor, University of British Columbia, Canada
 
Mikael Gravers, Associate Professor, Aarhus University, Denmark
 
Geoffrey C. Gunn, Professor, Nagasaki University, Japan
 
Tyrell Haberkorn, Research Fellow, Australian National University, Australia
 
Vedi Hadiz, Professor, Murdoch University, Australia
 
Shahar Hameiri, Postdoctoral Fellow, Murdoch University, Australia
 
Annette Hamilton, Professor, University of New South Wales, Australia
 
Adam Hanieh, Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom
 
Eva Hansson, Senior Lecturer, Stockholm University, Sweden
 
Rachel Harrison, Reader, School of Oriental and African Studies, United Kingdom
 
Paul Healy, Senior Lecturer, University of New England, Australia
 
Steve Heder, Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom
 
Michael Herzfeld, Professor, Harvard University, U.S.A.
 
Kevin Hewison, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
 
Allen Hicken, Associate Professor, University of Michigan, U.S.A.
 
C.J. Hinke, Independent scholar, Freedom Against Censorship Thailand, Thailand
 
Philip Hirsch, Professor, University of Sydney, Australia
 
Thomas Hoy, Lecturer, Thammasat University, Thailand
 
Caroline Hughes, Associate Professor, Murdoch University, Australia
 
Paul D. Hutchcroft, Professor, Australian National University, Australia
 
Feyzi Ismail, Doctoral candidate, School of Oriental and African Studies, United Kingdom
 
Søren Ivarsson, Associate Professor, University of Copenhagen, Denmark
 
Kanishka Jayasuriya, Professor, University of Adelaide, Australia
 
Lee Jones, Lecturer, Queen Mary College, United Kingdom
 
Patrick Jory, Senior Lecturer, University of Queensland, Australia
 
Arne L. Kalleberg, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
 
Charles Keyes, Professor Emeritus, University of Washington, U.S.A.
 
Damien Kingsbury, Professor, Deakin University, Australia
 
H. Ruediger Korff, Professor, University of Passau, Germany
 
John Langer, Honorary Fellow, Victoria University, Australia
 
Tomas Larsson, Lecturer, University of Cambridge, United Kingdom
 
Laurids Sandager Lauridsen, Professor, Roskilde University, Denmark
 
Peter Leyland, Professor, London Metropolitan University, United Kingdom
 
Samson Lim, Doctoral candidate, Cornell University, U.S.A.
 
Peter Limqueco, Co-editor, Journal of Contemporary Asia, Philippines
 
Robert Manne, Professor, La Trobe University, Australia
 
Thomas Marois, Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom
 
Mary Beth Mills, Professor, Colby College, U.S.A.
 
Daniel Bertrand Monk, Professor, Colgate University, U.S.A.
 
Michael Montesano, Visiting Research Fellow, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore
 
Paolo Novak, Lecturer, School of Oriental and African Studies, United Kingdom
 
Chris Nyland, Professor, Monash University, Australia
 
Rene Ofreneo, Professor, University of the Philippines Diliman, Philippines
 
Pavin Chachavalpongpun, Fellow, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore
 
John Pickles, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
 
Piya Pangsapa, Senior Lecturer, The University of the West Indies, Trinidad & Tobago
 
Pongphisoot Busbarat, Research Associate, Australian National University, Australia
 
Poowin Bunyavejchewin, Graduate student, University of Hull, United Kingdom
 
Prajak Kongkirati, Doctoral candidate, Australian National University, Australia
 
Preedee Hongsaton, Doctoral candidate, Australian National University, Australia
 
Rajah Rasiah, Professor, University of Malaya, Malaysia
 
Craig J. Reynolds, Professor, Australian National University, Australia
 
David Rezvani, Visiting Assistant Professor, Trinity College, U.S.A.
 
Garry Rodan, Professor, Murdoch University, Australia
 
Eric Sheppard, Professor, University of Minnesota, U.S.A.
 
elin o’Hara slavick, Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
 
Johannes Dragsbaek Schmidt, Associate Professor, Aalborg University, Denmark
 
Gavin Shatkin, Associate Professor, University of Michigan, U.S.A.
 
Mark Smith, Senior Lecturer, The Open University, United Kingdom
 
Claudio Sopranzetti, Doctoral candidate, Harvard University, U.S.A.
 
Andrew Spooner, Doctoral candidate, Nottingham Trent University, United Kingdom
 
Irene Stengs, Senior Researcher, Meertens Institute, The Netherlands
 
Geoffrey Stokes, Professor, Deakin University, Australia
 
David Streckfuss, Independent scholar, Thailand
 
Janet Sturgeon, Associate Professor, Simon Fraser University, Canada
 
Donald K. Swearer, Emeritus Professor, Swarthmore College, U.S.A.
 
Eduardo Climaco Tadem, Professor, University of the Philippines Diliman, Philippines
 
Teresa S. Encarnacion Tadem, Professor, University of the Philippines Diliman, Philippines
 
Michelle Tan, Independent Scholar, U.S.A.
 
Nicholas Tapp, Professor Emeritus, Australian National University, Australia
 
Thongchai Winichakul, Professor, University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
 
Robert Tierney, Lecturer, Charles Sturt University, Australia
 
Serhat Uenaldi, Doctoral candidate, Humboldt-University of Berlin, Germany
 
Andrew Vandenberg, Senior Lecturer, Deakin University, Australia
 
Joel Wainwright, Assistant Professor, Ohio State University, U.S.A.
 
Andrew Walker, Senior Fellow, Australian National University, Australia
 
Meredith Weiss, Associate Professor, University at Albany, SUNY, U.S.A.
 
Marion Werner, Assistant Professor, University at Buffalo, U.S.A.
 
Ingrid Wijeyewardene, Lecturer, University of New England, Australia
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์