TCIJ: ร้อง “สกู๊ปข่าว 7 สี” เสนอข่าวคาดเคลื่อน กล่าวหา “สมัชชาคนจน” ยึดป่าชุมชน

วันนี้ (5 ก.ย.2554) สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์ กรณีสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้นำเสนอ สกู๊ปข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน เรื่องสมัชชาคนจนยึดป่าชุมชน เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2554 โดยอ้างว่า ที่ดินสาธารณะอ่างเก็บน้ำลำสะโตนซึ่งชาวบ้านบ้านใหม่ไทยถาวรช่วยกันพัฒนาแล้วตั้งเป็นตลาดชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้ถูกกลุ่มคนอ้างตัวเป็นสมัชชาคนจนถือวิสาสะบุกรุกโค่นต้นไม้ แล้วปลูกกระต๊อบยึดครองตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว โดยคนในพื้นที่ดังกล่าวได้เข้าร้องเรียนต่อหลายหน่วยงานให้ช่วยเจรจาขอที่ดินคืนแต่ไม่เป็นผล สมัชชาคนจน ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่า สมัชชาคนจนในพื้นที่ดังกล่าวคือ ชุมชนโคกอีโด่ย ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาการถูกอพยพออกจากที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่ช่องตะโก-ลำสะโตน เมื่อปี พ.ศ.2536 เนื่องจากหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นสนามฝึกทางยุทธการ และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมัชชาคนจนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กระทั่งปี 2540 รัฐบาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา จากนั้นได้มีมติให้ดำเนินการจัดพื้นที่ใหม่รองรับการแก้ไขปัญหาทดแทนพื้นที่เดิม โดยให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มผู้เดือดร้อน เนื้อจำนวน 1,632-1-21 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ต่อมาในปี 2541 กลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้ขอผ่อนผันให้เข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินก่อนการแก้ไขปัญหาจะยุติ ในปัจจุบันกลุ่มผู้เดือดร้อนเข้าทำประโยชน์เนื้อที่ดินประมาณ 600 ไร่ ต่อมาปี 2552 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร ได้เสนอให้มีขุดลอกหนองแค (อ่างเก็บน้ำลำสะโตน) โดยมีสำนักงานชลประทานจังหวัดสระแก้วเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อมีการดำเนินการขุดลอก ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 ได้นำชาวบ้านปักหลักเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทำกินของสมัชชาคนจนในชุมชนโคกอีโด่ย และให้นำดินจากการขุดลอกมาทิ้งไว้ในพื้นที่ปักหลักเขตที่สาธารณประโยชน์ ทำให้สมาชิกชุมชนโคกอีโด่ยได้รับความเสียหาย จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 และพวก และร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แต่ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวรได้เจรจาและยอมรับว่าเป็นผู้กระทำความผิด โดยได้ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน จำนวน 60,000 บาท พร้อมทั้งได้ทำหลักฐานไว้ด้วย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สมัชชาคนจนเห็นว่าการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่ได้มีการศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน จึงทำให้สมัชชาคนจนเกิดความเสียหาย ดังนั้นสมัชชาคนจนจึงขอเรียกร้องให้สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ดำเนินการศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้สังคมทราบต่อไป แถลงการณ์สมัชชาคนจน กรณีสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้นำเสนอสกู๊ปข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน เรื่อง สมัชชาคนจนยึดป่าชุมชน จากกรณีวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้นำเสนอสกู๊ปข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน เรื่อง สมัชชาคนจนยึดป่าชุมชน โดยอ้างว่า “ที่ดินสาธารณะอ่างเก็บน้ำลำสะโตน ชาวบ้านบ้านใหม่ไทยถาวร ช่วยกันพัฒนา ตั้งเป็นตลาดชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปีที่แล้วกลุ่มคนอ้างตัวเป็นสมัชชาคนจน ถือวิสาสะบุกรุกโค่นต้นไม้ แล้วปลูกกระต๊อบยึดครอง คนพื้นที่ถูกไล่ ไม่ให้เข้า แจ้งหลายหน่วยงานให้ช่วยเจรจาขอที่ดินคืน ก็โยนไปกันมา ไม่ไหวนะคะ” ซึ่งสมัชชาคนจน จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้ สมัชชาคนจนในพื้นที่ดังกล่าวคือ ชุมชนโคกอีโด่ย เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองติม หมู่ที่ 1, บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2, บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3, บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5, บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13, บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 ในท้องที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบปัญหาการถูกอพยพออกจากที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่ช่องตะโก-ลำสะโตน เมื่อปีพ.ศ. 2536 เนื่องจากหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นสนามฝึกทางยุทธการ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมัชชาคนจนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กระทั่งปี 2540 รัฐบาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการอพยพออกจากที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่ช่องตะโก – ลำสะโตน โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าชาวบ้าน ได้อยู่อาศัยในพื้นที่พิพาทดังกล่าวมาก่อนจริงแต่มีพื้นที่กระจัดกระจายกัน จึงมีมติดำเนินการจัดพื้นที่ใหม่รองรับการแก้ไขปัญหาทดแทนพื้นที่เดิมให้ โดยให้ดำเนินการกันแนวเขตพื้นที่เพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่ทำกินให้กับกลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน และให้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ให้มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มผู้เดือดร้อน มีเนื้อ จำนวน 1,632-1-21 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ต่อมาในปี 2541 กลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้ขอผ่อนผันให้ชาวบ้านเข้าอยู่อาศัยและเข้าทำประโยชน์ในที่ดินก่อนการแก้ไขปัญหาจะยุติ ในปัจจุบันกลุ่มผู้เดือดร้อนเข้าทำประโยชน์เนื้อที่ดินประมาณ 600 ไร่ ต่อมาปี 2552 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร ได้เสนอให้มีขุดลอกหนองแค (อ่างเก็บน้ำลำสะโตน) โดยมีสำนักงานชลประทานจังหวัดสระแก้วเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อมีการดำเนินการขุดลอก ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร ได้นำชาวบ้านปักหลักเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทำกินของสมัชชาคนจนในพื้นที่ชุมชนโคกอีโด่ย และให้นำดินจากการขุดลอกมาทิ้งไว้ในพื้นที่ปักหลักเขตที่สาธารณประโยชน์ ทำให้สมาชิกชุมชนโคกอีโด่ย ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านจึงแจ้งความดำเนินคดี กับผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร และพวก และร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แต่ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร ได้เจรจาและยอมรับว่าเป็นผู้กระทำความผิด โดยได้ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบ้านถ้วน) พร้อมทั้งได้ทำหลักฐานไว้ด้วย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สมัชชาคนจนเห็นว่าการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่ได้มีการศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน จึงทำให้สมัชชาคนจนเกิดความเสียหาย ดังนั้นสมัชชาคนจนจึงขอเรียกร้องให้สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ดำเนินการศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้สังคมทราบต่อไป ประชาชนต้องกำหนดอนาคตตัวเอง สมัชชาคนจน 5 กันยายน 2554

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์