นักวิชาการแนะรัฐบาล เร่งตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ตาม รธน.

นักวิชาการแนะรัฐบาล ยืนยันกฎหมายองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ ขอแรง สส.สว. ที่เคยได้สนับสนุนมาแล้วอธิบายให้รัฐบาลเข้าใจสาระและเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ (8 ก.ย.54) รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่รัฐบาลใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในนโยบายด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สุขภาพ และความมั่นคงของชีวิต โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 61 ระบุให้มีการจัดตั้งให้เสร็จสิ้นหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลชุดแรกที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการจัดตั้งองค์การอิสระฯ เพื่อให้สอดคล้องกับที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาลควรเร่งยืนยันกฏหมาย ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ที่ผ่านการรับรองจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และกฎหมายนี้ประชาชนกว่าหมื่นคนได้ร่วมกันสนับสนุนและเสนอต่อสภาฯ ให้พิจารณา จึงควรให้ความสำคัญ รศ.ดร.วิทยา กล่าวว่าจากการศึกษาคำแถลงของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 พบว่ามีการพูดถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ 5 ด้าน ในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสุขภาพของประชาชน ความมั่นคงของชีวิตและสังคม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาคเอกชน โดยกล่าวถึงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ และการป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีการระบุถึงการเร่งรัดการผลักดันให้เกิดองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 61 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แต่อย่างใด รศ.ดร.วิทยา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามีการระบุถึงในนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนๆ มาโดยตลอด หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 61 ระบุให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคให้เสร็จสิ้นหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลชุดแรกที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งหากนับเวลาจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก็เป็นเวลากว่าสี่ปีมาแล้ว ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญตามมาตรา 61 รัฐบาลจึงควรเร่งยืนยันกฏหมาย ร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ที่ผ่านการรับรองจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา เพื่อไม่ให้กฎหมายดังกล่าวตกไปโดยเสียเวลาเปล่าและเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ดำเนินการให้เสร็จในหนึ่งปีภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ทั้งนี้ รศ.ดร.วิทยา ระบุด้วยว่า ที่ผ่านมา สส. สว. จำนวนมากของพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านปัจจุบันได้เคยโหวตสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้มาแล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะทำให้กฎหมายนี้ล่าช้าออกไป แต่น่าจะช่วยกันทำความเข้าใจร่วมกับรัฐบาลถึงสาระและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึงกฏหมายนี้

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์