เครือข่าย ปชช.รวมตัว ร้องรัฐบาลใหม่อย่าทิ้งกฎหมายประชาชน

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เครือข่ายภาคประชาชนหลากหลายกลุ่มกว่า 300 คน นัดรวมตัวบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เวลา 9.00 น. เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้นำกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนเข้าชื่อกัน 10,000 คน ทั้งหมด 9 ฉบับ ที่ค้างพิจารณาจากสภาที่แล้วมาพิจารณาต่อในสภาสมัยนี้ด้วย 

กฎหมายภาคประชาชนทั้ง 9 ฉบับได้แก่ 1. ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... , 

2. ร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. .... , 3. ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ สาธารณสุข พ.ศ. .... , 4. ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) , 5. ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุข, 6. ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.....,7. ร่าง พ.ร.บ. บำนาญประชาชน พ.ศ. .... , 8. ร่างพ.ร.บ. กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. …. และ 9. ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ... 

ทั้งนี้ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญมาตรา 153 วรรคสอง กำหนดว่า หากมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ รัฐบาลใหม่ต้องร้องขอต่อรัฐสภาภายในหกสิบวัน นับแต่วันประชุมสภาครั้งแรก เพื่อให้นำกฎหมายที่ค้างพิจารณาจากสภาที่แล้วมาพิจารณาต่อหากรัฐบาลไม่ร้องขอให้นำกฎหมายฉบับใดขึ้นมาพิจารณาต่อ กฎหมายฉบับนั้นก็จะเป็นอันตกไป 

และระยะเวลาหกสิบวันจะครบกำหนดในสิ้นเดือนนี้ ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนจากหลากหลายเครือข่ายที่เคยเสนอกฎหมายต้องมาเรียกร้องให้รัฐบาลนำกฎหมายภาคประชาชนกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้วย

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์