กสม. ชี้ แผนควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก ขาดกระบวนการการรับฟังความเห็น

13 ก.ย.54 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ความเห็นหลังการรับเรื่องร้องเรียนจากสภาการศึกษาทางเลือกว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 7,000 โรง ภายในปี พ.ศ.2561 และปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อหลักการพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า อนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง คือผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสภาการศึกษาทางเลือก มาให้ข้อมูล รวมถึง คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเห็นว่า การดำเนินนโยบายยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการนั้น แม้จะอ้างว่ามีความตระหนักถึงสิทธิเด็กเป็นสำคัญแล้วก็ตาม แต่การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอาจยังมิใช่แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโดยให้เด็ก ผู้ปกครอง และคนในชุมชนมีส่วนร่วม และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นลำดับแรก ตามหลักการที่บัญญัติรองรับใน ข้อ 3 อนุ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จึงเห็นว่า การดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษา เป็นการดำเนินนโยบายจากหน่วยงานฝ่ายบริหารของรัฐฝ่ายเดียว ยังขาดกระบวนการการรับฟัง แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บนหลักการพื้นฐานที่ถูกรองรับโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเรื่องนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เคยกล่าวในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปัญหาและทางออกการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 7,000 โรง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ที่กระทรวงศึกษาธิการว่า “..ควรคืนการศึกษาไปให้กับประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น จัดการตัวเอง เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กจะยุบ ไม่ยุบ ไม่ใช่ธุระของกระทรวงศึกษา...” ในเบื้องต้นคณะอนุกรรมการฯ จึงมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ชะลอนโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไว้ก่อน เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวต่อไป

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์