ปฏิทิน 5 ปีรัฐประหาร 19 กันยา ทั่วไทย ทั่วโลก

17 กันยายน 5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา \เผด็จการ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง! \" 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง ราชา รร.รัตนโกสินทร์ พอ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ จอม เพชรประดับ 17.00 - 20.00 น. พบกับแนวร่วม ศิลปะ บทกวี ดนตรีแห่งการต่อสู้ \"หลังกลีบกุหลาบโรย\" อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ ชาย อิสรชน ซันชิโร่ จ.เจตน์ ประกายไฟการละคร ฯลฯ 17 กันยายน เสวนา ‘รัฐ ความรุนแรง ประชาชน’ 12.00-14.30 น. ลานปฏิมากรรม 6 ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 18 กันยายน นิติราษฎร์เสวนา \"5 ปี รัฐประหาร 1 ปี นิติราษฎร์\" 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คณะนิติราษฎร์ จัดแถลงข้อเสนอทางวิชาการ การลบล้างผลพวงจากรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 การขับเคลื่อนข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กระบวนการยุติธรรมไทยกับนักโทษทางการเมือง การยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 และการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ 18 กันยายน อภิปราย ‘สิ่งตกค้างจากการรัฐประหาร’ 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา (ตึกหลัง) สี่แยกคอกวัว ปาฐกถานำโดย คุณจาตุรนต์ ฉายแสง ผู้อภิปราย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการสถาบันและมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ดำเนินการอภิปรายโดย ประวิตร โรจนพฤกษ์ บรรณาธิการอาวุโส เครือเดอะนชั่น จัดโดย สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย 18 กันยายน รำลึก 5 ปีรัฐประหาร 19 กันยา 49 - 14 เดือนราชประสงค์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ จัดกิจกรรมต้านรัฐประหารครบรอบ 19 กันยา 49 และ 14 เดือนวีรชนราชประสงค์ พร้อมยุทธศาสตร์ 4 แนว ข้ามผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง 18 กันยายน เดินขบวนในปารีส รำลึก 5 ปี รัฐประหาร ประเทศไทย ได้อะไร ? นปช.สหภาพยุโรป ขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในยุโรป ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม รำลึกวันครบรอบ 5 ปี รัฐประหาร ร่วมแสดงพลัง ปกป้องรัฐบาล ต้านรัฐประหาร ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เวลา 14:00 PM รวมพลที่ Rassemblement a laPlace de la Nation เวลา 15:00 PM เดินขบวนแสดงพลังบนท้องถนน Rue du Fbg Sainte Antoine เวลา 16:00 PM ถึง Place de la Bastille (ตรงหน้า opera) ร่วมแสดงพลัง จุุดยืน และรับฟังการปราศรัยจากพี่น้องร่วมอุดมการณ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธาน มนูญ 0666154349 / คุณ น้อย 0614453785 / คุณ แดงแจ๊ด 004915151232320 /คุณ นิตยา 004571634532 / คุณ โอ 0647490160 *** 18 กันยายน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ในลอนดอน ต้านรัฐประหาร 14.30 น พบกันที่ London Eye 15.00 น พร้อมกันที่ท่าเรือ Westminster Millennium Pier และ เตรียมตัวสัมผัสบรรยากาศการล่องเรือ 15.41 น. ถึงท่าเรือ London Bridge City Pier 16.00 น พบกันที่ผับ เพื่อทานอาหาร และ พูดคุย อัพเดท สถานการ์ณ และ กับก้าวต่อไปภายใต้ รัฐบาล ยิ่งลักษณฺ1 หมายเหตุ 1.ให้เตรียมค่าใช้จ่าย สำหรับการล่องเรื่อ ค่าอาหาร และ เครื่องดิ่ม มาให้พร้อม 2.สวมเสื้อสีแดง คอนเฟริมที่นั่ง ได้ที่ โทร 07757865853 or email konthaiuk.com@hotmail.com*** 19 กันยา วันประชาชนแห่งชาติ สมัชชาประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย พบกันที่สวนลุมฯ 16.00 เพื่อเดินไปแยกราชประสงค์ รำลึกวีรชน และต้านรัฐประหาร 19 กันยายน เสวนา ‘รัฐประหารเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างไร?’ จัดโดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) 13.30 น. - 16.30 น.ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ (หมอตุลย์) คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ (อี้) คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ (บก.ลายจุด) อาจารย์คณิน บุญสุวรรณ (อยู่ในระหว่างการเชิญ) ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ ประเด็นในการเสวนา เบื้องต้น การเมืองหลังการรัฐประหารกับเสรีภาพของประชาชนและเสรีภาพสื่อ ความคาดหวังทางการเมืองหลังการรัฐประหาร และบทบาทของรัฐบาลปัจจุบัน ความคาดหวังต่ออนาคตการเมืองไทย อิทธิพลของนโยบายประชานิยมต่อประเทศไทยในปัจจุบัน บทบาทของทักษิณที่มีต่อการเมืองไทย ถ้ามีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จะเกิดขึ้นเพราะอะไร และประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางใด 19 กันยา 5 ปี รัฐประหารครั้งสุดท้ายของประเทศไทย? นปช.สหภาพยุโรป (RED UDD EU) ประกาศจัดตั้ง ‘สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน’ ของกลุ่มคนไทยในยุโรป 6 + 3 ประเทศ ขึ้นอีกเครือข่ายหนึ่งเพื่อเดินหน้ารณรงค์เรื่องยกเลิกมาตรา 112 ยุติคดี และปล่อยนักโทษคดีการเมืองและนักโทษคดีหมิ่นฯ ทุกคน ทั้งนี้ประกาศรณรงค์พร้อมกันในวันที่ 19 กันยายน ครบรอบ 5 ปีรัฐประหาร 19 กันยา 19 กันยา ของขวัญจากแดงชิคาโก้ USA เยี่ยมเพื่อนผู้ต้องขัง เลี้ยงกาแฟเพื่อนผู้ต้องขัง วันที่ 10 เยี่ยมเล็ก ส่วน 19 กันยายนเยี่ยมใหญ่ 21 กันยายน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักข่าวประชาธรรม กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ เสวนาวิชาการ \"5 ปี รัฐประหาร 19 กันยา ปฏิรูปการเมืองรอบใหม่ และ ไปให้พ้นจากระบอบอำมาตย์\" 13.00-17.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13.00 - 14.00 น. \"บทเรียน 5 ปี รัฐปรหาร 19 กันยา 2549\" วิทยากร ศ. ดร. ธเนศร์ เจริญเมือง รศ. ดร. วรวิทย์ เจริญเลิศ รศ. ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ศรีวรรณ จันทน์ผง นปช. เชียงใหม่ ผุ้ดำเนินรายการ อ.ดร. เกรียงศักดิ์ (ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง) 14.00 - 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง 14.15 - 15.15 น. \"ปฏิรูปการเมืองรอบใหม่ ไปให้พ้นจากระบอบอำมาตย์\" วิทยากร รศ. ดร. ไชยันต์ รัชชกูล อ.ดร. สมชาย ปรีชาศิลปกุล ภัควดี ไม่มีนามสกุล ผุ้ดำเนินรายการ อ.ณัฐกร วิทิตานนท์"

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์