แต่งตั้งทหารแล้ว584นาย ตท.12 ขึ้นแท่นเกือบยกแผง

โปรดเกล้าแต่งตั้ง 584 นายทหาร ตท.12 ชักแถว ไม่พลิกโผ ดาว์พงษ์ นั่งรอง ผบ.ทบ.โปฎกนั่ง ผช.ผบ.ทบ.ศุภรัตน์ คุมศูนย์สงครามพิเศษ สำนักข่าวไทยรายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 584 นาย ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ มีรายชื่อที่น่าสนใจ พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ (ตท.11) ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ภุชงค์ รัตนวรรณ (ตท.10) ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นจเรทหารทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ตท.12) เสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.สกนธ์ สัจจานิตย์ (ตท.12) เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม (ตท.12) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (ตท.11) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร (ตท.12) รองเสนาธิการทหาร เป็นเสนาธิการทหาร กองทัพบก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ (ตท.12) เสนาธิการทหารบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน (ตท.11) ที่ปรึกษากองทัพบก เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.โปฎก บุนนาค (ตท.12) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล (ตท.13) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ (ตท.12) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพเรือ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ตท.13) ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผบ.กองทัพเรือภาค 1 เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.พลวัฒน์ สิโรดม รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง (ตท.12) ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เป็นรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง (ตท.13) เสนาธิการกองทัพอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา (ตท.12) ผบ.การปฏิบัติการทางอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ รองเสนาธิการกองทัพอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์