\คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์\" ชวนรวมตัว 5 ต.ค.พิทักษ์เจตนารมณ์ \"ปรีดี\"-จี้สภามหาลัยทบทวนบทบาท \"สมคิด\" "

ชี้สมคิด เลิศไพฑูรย์ ในฐานะอธิการบดี มธ. \บิดเบือนประวัติศาสตร์\" เขียนโต้นิติราษฎร์ พาดพิง \"ปรีดี\" เทียบเท่าสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส-สุจินดา ชวนชาวธรรมศาสตร์รวมตัวหน้าหอใหญ่ 5 ตุลานี้ พร้อมล่ารายชื่อเรียกร้องสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบทบาทของอธิการบดี ภาพจาก ScorpianPK Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (4 ต.ค.54) \"คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์\" ออกประกาศชวนชาวธรรมศาสตร์ รวมตัวบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.00 – 11.00 น. เพื่อแสดงเจตนารมณ์พิทักษ์คุณูปการ ปรีดี พนมยงค์ และปกป้องอุดมการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยระบุว่า สาเหตุสืบเนื่องจากการตั้งคำถามของสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.ต่อแถลงการณ์ของคณะ “นิติราษฎร์” ก่อนหน้านี้ ซึ่งตอนหนึ่งได้พาดพิงถึงการอภิวัฒน์ 2475 และปรีดี พนมยงค์ โดยจัดให้มีฐานะเดียวกันกับ สฤษดิ์ ถนอม-ประภาส และสุจินดา อันกระทบต่อฐานะทางประวัติศาสตร์ของปรีดี และทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ว่าปรีดีไม่ได้แตกต่างจากเผด็จการทหารในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้ \"คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์\" ระบุด้วยว่าในวันดังกล่าวจะมีการแถลงต่อสื่อต่างๆ พร้อมแจกแถลงการณ์และล่าลายชื่อในหนังสือเรียกร้องต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาบทบาทของ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ในฐานะอธิการบดีอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีคณะศิษย์ยุคต่างๆ ร่วมวางหรีดและขึงผ้าดำล้อมรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการประท้วงต่อจิตสำนึก“อธรรมศาสตร์” ด้วย 00000 “คำประกาศเชิญชวนชาวธรรมศาสตร์” สืบเนื่องจากกรณี ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งคำถามต่อแถลงการณ์ของคณะ “นิติราษฎร์” ก่อนหน้านี้ หนึ่งในคำถามนั้นได้พาดพิงถึงการอภิวัฒน์ 2475 และอาจารย์ปรีดี โดยจัดให้อาจารย์ปรีดีมีฐานะเดียวกันกับ สฤษดิ์ ถนอม-ประภาส และสุจินดา คำถามดังกล่าวย่อมกระทบต่อฐานะทางประวัติศาสตร์ของอ.ปรีดี และทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ว่า อ.ปรีดีไม่ได้แตกต่างจากเผด็จการทหารในอดีตที่ผ่านมา การบิดเบือนประวัติศาสตร์ครั้งนี้มิได้เกิดจากศัตรูทางการเมืองของ อ.ปรีดีในอดีต แต่เกิดจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีหน้าที่สืบทอดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และรักษาดอกผลการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบประชาธิปไตย ในอดีตที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยืดหยัดเป็นธงนำการ ต่อสู้กับเผด็จการทหารทุกยุคทุกสมัย และชาวธรรมศาสตร์ล้วนยกย่องเคารพต่อ อ.ปรีดีในฐานะผู้นำการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งประวัติศาสตร์ที่ ผ่านมา ดังนั้นเราเหล่าลูกศิษย์ อ.ปรีดี และศิษย์เก่าทุกยุคทุกสมัยไม่อาจยอมรับพฤติกรรมและการกระทำของอธิการบดีผู้ นี้ได้อีกต่อไป พวกเราใคร่ขอเรียกร้องต่อชาวธรรมศาสตร์ทุกท่าน ขอให้ไปร่วมกันแสดงเจตนารมณ์พิทักษ์คุณูปการ อ.ปรีดี และปกป้องอุดมการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มธ.(ท่าพระจันทร์) วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแถลงการณ์ต่อสื่อต่างๆ พร้อมแจกแถลงการณ์และล่าลายชื่อในหนังสือเรียกร้องต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้พิจารณาบทบาทของอธิการบดีผู้นี้อย่างเร่งด่วน ในโอกาสนี้จะมีคณะศิษย์ยุคต่างๆ มาร่วมวางหรีดและขึงผ้าดำล้อมรอบมหาวิทยาลัย จากประตูท่าพระจันทร์ถึงประตูหอประชุมใหญ่ เพื่อเป็นการประท้วงต่อจิตสำนึก“อธรรมศาสตร์” ให้หมดสิ้นไปจากสถาบันแห่งนี้ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ 4 ตุลาคม 2554"

Comments

ผมขอขอบคุณคณะศิษย์เก่ามธ.ทุกท

ผมขอขอบคุณคณะศิษย์เก่ามธ.ทุกท่านที่ได้แสดงปฏิกริยาและร่วมพลังในการยืนหยัดขัดขวางสิ่งผิด-ปกป้องอุดมการณ์/คุณูปการของท่าน อ.ปรีดี และรวมถึงการให้ความเคารพความคิดเห็นของอ.กลุ่มนิติราษฏร์ในครั้งนี้...ด้วยความจริงใจ
มธ.เป็นมหาวิทยาลัยในฝันของผม (และคงอีกหลายผู้คน) ..."เรารักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชน) มันเป็นอุดมการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก
แม้ผมจะเสียดายไม่มีโอกาสได้เป็นศิษย์มธ.แต่ก็ไม่ผิดหวังที่ยังมีหน่อเชื้อพันธุ/อาจารย์ดีๆ ดังเช่นกลุ่ม "นิติราษฏร์"นี้
(ไม่ใช่"นิติรัฐ")
ปัญญา

เป็นการอ้างชื่อ

เป็นการอ้างชื่อ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ หรือเปล่าครับ
ท่านคนเขียนคำชวนช่วยกรุณาใช้ชื่อ-สกุลจริงด้วยครับ
ถ้ามีหลายคนก็ช่วยลงให้ครบครับจะได้รู้ว่า เป็นคณะศิษย์เก่าฯ หรือไม่
อย่ามาอ้างแบบนี้ครับ ไม่งาม!!!

คนเนรคุณที่ทรยศต่อจิตวิญญาณผู

คนเนรคุณที่ทรยศต่อจิตวิญญาณผู้ก่อตั้งสมควรได้รับการต่อต้านรวมทั้งสมุนอีก23ตนของเขา
หากเห็นว่าการกระทำของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นการกระทำที่ผิด ไม่ดี จะหน้าด้านอยู่ทำไม ควรไปรับใช้ รับจ้างสถาบันที่พวกท่านเชิดชูว่าทำประโยชน์ให้ประเทศอย่างเช่นสถาบันการทำรัฐประหาร ไปรับจ้างสอนที่จปร หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอำนาจนอกระบบ ไปเลยไป ชิ้วๆๆๆๆๆ หน้าไม่อาย ว่าเขาไม่ดีจะยังหน้าหนาอยู่อีกหรือ

บรรดาท่านผู้มีชื่อเสียงทั้งหล

บรรดาท่านผู้มีชื่อเสียงทั้งหลาย
ดูเอาไว้ ขนาดเป็นครูบาอาจารย์ เป็นพระสงฆ์องค์เจ้า
หากประพฤติไม่อยู่ในครรลอง ไม่ครองธรรม แค่เผลอแสดงอคติ กริยา วาจาอันไม่สมควรแก่สมณสารูป

แผล็บเดียว กรรมตามทัน
อย่าโทษใครเลย โทษตัวเองน่ะแหละ

ผลแห่งการกระทำ ที่กำลังเกิดขึ้นนี้
อย่ามาอ้างภาษิตโบราณว่าพวกนี้เป็น ศิษย์ คิดล้างครู ....... ยุคนี้ คนเข้าใจในแก่แท้ของพุทธวัจนะที่ว่าด้วยการเชื่อ
อย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นสมณะ อย่าเขื่อเพียงเพราะเห็นเป็นครูบาอาจารย์ ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองดูเอาเอง

เรื่องนี้ไม่ใช่กระแส แต่เป็นการเกิดของความรู้เท่า รู้ทัน และรู้จริงเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยที่มีมากยิ่งขึ้นของประชาชน เลิกมองว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับตนเป็นคนโง่

แล้วกันอาจารย์ ความรู้ท่วมหัวจะเอาตัวรอดได้มั้ยเนี่ย

เมื่อก่อนธรรมศาสตร์เป็นที่รวม

เมื่อก่อนธรรมศาสตร์เป็นที่รวมของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แต่ทุกวันนี้หายากมีแต่กิจกรรมเกี่ยวกับแฟชั่น ขนะที่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกลับเป็นเรื่องของคนรากหญ้า ที่เขาเรียกแทนตัวเองว่าไพร่ เกินครึ่งศิษย์ธรรมศาสตร์ผมเชื่อเป็นลูกหลานของคนรากหญ้า หรือเพราะท่านไม่กล้าแสดงตัว เพราะกลัวถูกเรี่ยกว่าไอ้ไพร่

ดวง

[quote=ดวง]วิธีหากินทางการเมืองแบบถ่อยๆของหางแดงค่ะ เริ่มหมดมุขมากขึ้นเรื่อยๆ คิกๆๆๆ[/quote]
เป็นไรมากเปล่า พยายามโชว์ความถ่อยได้ทุกประเด็นเลยนะ

ควรเชิญท่านทั้งหมดทุกท่านที่เ

ควรเชิญท่านทั้งหมดทุกท่านที่เห็นว่าอ.ปรีดี เป็นพวกเผด็จการ
ไปทำงานให้การศึกษานิสิตที่นิด้าจะดีกว่า

เพราะที่นั่นเป็นที่สุมของคนที่มีความคิดคล้ายๆ กัน
อย่ามาอยู่ยุแยงหรือบิดเบือนให้ผู้ประศาสน์การเสื้อมเสียอีกเลย

ถ้าไม่พิจารณาตัวเองยัายออกจากสถานที่ที่อ.ปรีดีก่อตั้ง
ก็ถือว่า... หน้าด้านหน้าทน

ดวง

[quote=ดวง]วิธีหากินทางการเมืองแบบถ่อยๆของหางแดงค่ะ เริ่มหมดมุขมากขึ้นเรื่อยๆ คิกๆๆๆ[/quote]

ที่แน่ๆ เผด็จการ อำมาตย์ มีที่ให้ยืนน้อยลงทุกที

ขอบคุณคณาจารย์นิติราษฎร์สำหรับความหวังครั้งนี้

อ่านเเล้วน้ำตาจะไหลจริงๆค่ะ ด

อ่านเเล้วน้ำตาจะไหลจริงๆค่ะ

ดิฉันก็เป็นหนึ่่งในนั้น หนึ่งในผู้มีอุดมการณ์ร่วมกับท่านปรีดี และคณะนิติราษฏร์

ขอให้ทุกๆท่าน จะทำงานนี้ได้โดยสำฤทธิ์ผลค่ะ

สนับสนุนศิษย์เก่า มธ.ทั้งหลาย

สนับสนุนศิษย์เก่า มธ.ทั้งหลาย ไม่เสียแรงที่ท่านจบจากสถาบันที่ผลิตปัญญาชนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยและเห็นคุณค่าของประชาชน

มธ.

มธ. เป็นมหาลัยที่ท่านปรีดีก่อตั้ง เป็นจุดเริ่มของเหตุการณ์ 14ตุลา มาบัดนี้ถูกผู้ที่ยืนอยู่ตรงข้ามประชาชนยึดครอง

ขอเอาใจช่วยให้ชาวมธ. ต่อสู้ให้มธ. กลับมายืนเคียงข้างประชาชน

ในฐานะศิษย์เก่า และประชาชน

ในฐานะศิษย์เก่า และประชาชน ขอยืนยันความคิด "เผด็จการทหาร ใช้อาวุธ ป่าเถื่อน รุนแรง ควบคุมไม่ได้กว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้ง"

และขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศจุดยืนออกมาให้ชัดว่ามีความเห็นอย่างไรต่อข้อเสนอนิติราษฎร์

หากรัฐบาลไม่ได้คิดถึงการต่อรองระยะสั้น ไม่มีเหตุผลที่จะไม่สนับสนุนข้อเสนอทางออกจากวงจรยึดอำนาจของกลุ่มนิติราษฏร์

เสียดายที่ผมไม่ใช่ศิษย์เก่ามธ

เสียดายที่ผมไม่ใช่ศิษย์เก่ามธ. หากจะเสียดายมากกว่าหลายเท่า ถ้าเป็นศิษย์เก่าแต่ไม่ไปร่วมสืบสานเจตนารมณ์ ท่านปรีดี ที่อุตส่าห์สละทั้งชีวิตเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ผมขอให้ข้อสังเกตดังนี้ครับ 1.

ผมขอให้ข้อสังเกตดังนี้ครับ
1. คนชวนเข้าใจดีถึงเจตนารมณ์ของอ.ปรีดี และ อุดมการณ์ของมธ.หรือไม่ ว่าเราต่อต้านฉพาะเผด็จการทหาร หรือเผด็จการทุกรุปแบบ
2. การจัดให้อาจารย์ปรีดีมีฐานะเดียวกันกับ สฤษดิ์ ถนอม-ประภาส และสุจินดา เป็นการกระทำของอ.สมคิดเอง หรือเป็นการกระทำของคนที่เสี้ยม สื่อที่เสี้ยม (หรือคนชวน)
3. คุณจะกล้าพูดว่า"ธรรมศาตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว" อย่างเต็มปากได้อย่างไร หากขนาดคนเป็นอธิการยังไม่เสรีภาพดังกล่าว

ผมไม่ชอบ วิธีคิดแบบนี้เลยครับ

ผมไม่ชอบ วิธีคิดแบบนี้เลยครับ ควรจะตอบโต้ สมคิดเชิงเนื้อหาสาระมากกว่านี้ การตอบโต้ด้วยการประท้วงเพื่อปิดปากแบบนี้ไม่ต่างจากพวก สลิ่ม พธม เท่าไรเลย

แม้ผมชื่นชอบ ปรีดี ในฐานะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ ปรีดี ก็ไม่ใช่เทวดาที่ต้องอยู่เหนือการวิพากวิจารณ์เชิงลบ(หรือบวก)

เลิกงานเถอะครับ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์

ประชาธิปไตยรากหญ้า

[quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า]ผมไม่ชอบ วิธีคิดแบบนี้เลยครับ ควรจะตอบโต้ สมคิดเชิงเนื้อหาสาระมากกว่านี้ การตอบโต้ด้วยการประท้วงเพื่อปิดปากแบบนี้ไม่ต่างจากพวก สลิ่ม พธม เท่าไรเลย

แม้ผมชื่นชอบ ปรีดี ในฐานะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ ปรีดี ก็ไม่ใช่เทวดาที่ต้องอยู่เหนือการวิพากวิจารณ์เชิงลบ(หรือบวก)

เลิกงานเถอะครับ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์[/quote]

มันไม่ต่างอะไรกับ การต่อว่า บุพการี ตัวเอง และ ศิษเ่ก่าธรรมศาสตร์

เห็นต่าง

[quote=เห็นต่าง]ผมขอให้ข้อสังเกตดังนี้ครับ
1. คนชวนเข้าใจดีถึงเจตนารมณ์ของอ.ปรีดี และ อุดมการณ์ของมธ.หรือไม่ ว่าเราต่อต้านฉพาะเผด็จการทหาร หรือเผด็จการทุกรุปแบบ
2. การจัดให้อาจารย์ปรีดีมีฐานะเดียวกันกับ สฤษดิ์ ถนอม-ประภาส และสุจินดา เป็นการกระทำของอ.สมคิดเอง หรือเป็นการกระทำของคนที่เสี้ยม สื่อที่เสี้ยม (หรือคนชวน)
3. คุณจะกล้าพูดว่า"ธรรมศาตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว" อย่างเต็มปากได้อย่างไร หากขนาดคนเป็นอธิการยังไม่เสรีภาพดังกล่าว[/quote]

จะเห็นต่างอย่างไร ก็ไม่ควรเอาท่านปรีดี มาเปรียบเทียบกับเผด็จการหรอกครับ
ชุดข้อมูลก็มาจาก fb ของคุณสมคิดเอง ไม่มีใครเสี้ยมหรอกครับ สุดท้ายโดนกระแสสังคมตีจนต้องลบทิ้ง
ตรรกะของท่านผิดไปมั้งครับ คุณสมคิดก็ได้นำ อ.ปรีดี เปรียบเทียบกับเผด็จการถนอม ประภาส ไปแล้ว ถูกคุมขังจนขาดอิสรภาพหรือ? ก็ไม่ สิ่งที่ถามหากัน คือความเหมาะสม ความสมควรของผู้เป็นอธิการบดีธรรมศาตร์มากกว่าครับ

ปาก บอกเรียกร้อง เสรีภาพ

ปาก บอกเรียกร้อง เสรีภาพ ประชาธิปไตย ยุติธรรมา บลา บลา บลา

มือ ลงมือทุบ แม่ง! ไปหมด นักศึกษามาวางหรีดประธานสภาของแดงเหรอ ล็อคคอ แม่ม! เยยl (ฮา), นังมาตาแจ๋มาแหย่คุณปู (ขน) ของเราเหรอ โพสต์ขู่ แม่ม! ซ้า!!!!! หมอตุลแหลมมาทำไม นิติ (ไม่) ราด เขาจะแถงการณ์ โห่ ไล่แม่ม! ให้เสียหมาเลย (แต่คนที่เสียกลายเป็นแดงแทน คนชมกันสนั่นเมือง) (ฮา) สมคิดแหลมมาว่า ปรีดี เหรอ ล้อมกรอบ แม่มอีกคน เยย! (อิอิอิ)

แดงนี่ ถึงใจจริงๆ

หมายเหตุ.- ที่จริง อ. สมคิด ถ้าแกไม่ด่า นิติ (ไม่) ราด อย่างนี้ เรื่อง ปรีดี อะไรนั่นก็คงไม่เป็น ชนวน อะไรหรอก (จริงๆ ประเด็น ปรีดี แค่บังหน้า น่ะ) (ฮ่าฮ่าฮ่า)

ปล. แล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีใครเสนอให้ไล่ วอเจด กับ ปิ๊บุตร (ขอพ่วงหัวโตด้วยได้มะ) (ฮา) ออกจาก มธ. มั่ง

คำตอบ คนอื่นเขาไม่ 'เถื่อน' พอน่ะ (ฮา)

ขอแถม ตกลง เสรีภาพ

ขอแถม

ตกลง เสรีภาพ ทางวิชาการของ นิติ (ทุ) เรศ และ พวก (ทุ) เรด คือ

ทุกอย่างที่ 'พวกกรู' พูดถูกหมด

ทุกอย่างที่ใครเถียงที่ 'พวกกรู' พูดถูกต่อยหมด

ทกุอย่างที่ 'พวกกรู' ทำเพื่อทักษิณทั้งหมด

ใครคิดไม่เหมือนที่ 'พวกกรุ' พูดมานี้ต้องส่งไป 'ซ่อม' ที่หมู่บ้านแดง

นี่คือ Utopia ฉบับ ชินวัตร........

เอ้อ! เขาไปลาออกจากคนไทยได้ที่ไหนครับ ชักกัวแล้วว่ะ (กร๊ากกกกกก)

ประชาธิปไตยรากหญ้า

[quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า]ผมไม่ชอบ วิธีคิดแบบนี้เลยครับ ควรจะตอบโต้ สมคิดเชิงเนื้อหาสาระมากกว่านี้ การตอบโต้ด้วยการประท้วงเพื่อปิดปากแบบนี้ไม่ต่างจากพวก สลิ่ม พธม เท่าไรเลย

แม้ผมชื่นชอบ ปรีดี ในฐานะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ ปรีดี ก็ไม่ใช่เทวดาที่ต้องอยู่เหนือการวิพากวิจารณ์เชิงลบ(หรือบวก)

เลิกงานเถอะครับ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์[/quote]

DO AGREE WITH YOU
ALSO I'VE GRADUATED FROM THAMMASAT BUT I'M NOT AGREED WITH คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์, REALLY DOUBT ABOUT THEIR NAME OF คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์

Content ของข้อความก็คือ

Content ของข้อความก็คือ เราควรยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อการรัฐประหาร/ปฏิวัติยุติ
(ไม่เกี่ยวกับการฆ่าผู้ประท้วง)
และไม่ใช่เลือกเอาตามอำเภอใจ ว่านี่ถูกใจฉันไม่ต้องยกเลิก นี่ไม่ถูกใจฉัน ต้องยกเลิก

ถ้าอ่านด้วยใจเป็นธรรมก็จะเข้าใจ เพราะผมว่าข้อความก็ชัดกว่าที่นิติราษฎร์มาอธิบายเหตุผลเขาที่หลัง

เด่น wrote:ดวง

[quote=เด่น][quote=ดวง]วิธีหากินทางการเมืองแบบถ่อยๆของหางแดงค่ะ เริ่มหมดมุขมากขึ้นเรื่อยๆ คิกๆๆๆ[/quote]
เป็นไรมากเปล่า พยายามโชว์ความถ่อยได้ทุกประเด็นเลยนะ[/quote]

สมคิดไม่น่าพลาดขนาดเอาตัวเองมาคลุกฝุ่น อย่างนี้..สวสัยตอน 6 ตุลา ไปมุดหัวอยู่ที่ไหน..แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเสื้อแดงล่ะนี่

ไม่ได้จบธรรมศาสตร์

ไม่ได้จบธรรมศาสตร์ แต่เห็นด้วยที่จำเป็นต้องตั้งข้อสงสัย กับนายสมคิด..ว่าลืมไปแล้วหรือว่าที่ๆคุณสิงสถิตย์อยู่มันมีประวัติความเป็นมา ว่าด้วยเรื่องการต่อสู้กับเผด็จการทหารมาอย่างยาวนาน..เพื่อนผมก็บาดเจ็บ ล้มตายจาก 6 ต.ค.ก็หลายคน ก็ที่แห่งนี้แหละ

นายกล้วย

[quote=นายกล้วย][quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า]ผมไม่ชอบ วิธีคิดแบบนี้เลยครับ ควรจะตอบโต้ สมคิดเชิงเนื้อหาสาระมากกว่านี้ การตอบโต้ด้วยการประท้วงเพื่อปิดปากแบบนี้ไม่ต่างจากพวก สลิ่ม พธม เท่าไรเลย

แม้ผมชื่นชอบ ปรีดี ในฐานะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ ปรีดี ก็ไม่ใช่เทวดาที่ต้องอยู่เหนือการวิพากวิจารณ์เชิงลบ(หรือบวก)

เลิกงานเถอะครับ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์[/quote]

มันไม่ต่างอะไรกับ การต่อว่า บุพการี ตัวเอง และ ศิษเ่ก่าธรรมศาสตร์[/quote]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุพการี เป็นผู้มีำพระคุณก็จริง แต่ไม่ได้หมายความต้องเป็นผู้ถูกต้องเสมอนะครับ(ไม่เห็นด้วยหรือวิำพากษวิจารณ์ก็ทำได้)

จุดยืนของผม คือไม่เห็นด้วยกับการปิดปากผู้เห็นต่าง ด้วยวิธีประท้วงหรือกดดันกันแบบนี้....ทำแบบนี้ก็ไม่ต่างจากฝ่ายตรงข้าม(พธม ปชป)ที่นิยมใช้การป้ายสี ใส่ร้าย หรือกระทั้งการล่าแม่มด ซึ่งมันโคตรบัดซบเลย

โต้ตอบกันเชิงเนื้อหาสาระดีกว่าครับ

ปล. ผมพูดในฐานะมีจุดยืนเดียวกับ นิติราษฏร์นะครับ

อ่านประกาศแล้ว

อ่านประกาศแล้ว ออกแนวฮีโร่ลิสซึ่มไปมากเลยล่ะครับ ถ้าประกาศออกมาทำนองถามอธิการบดี สมคิด ว่าทำไมถึงเขียนเทียบ อ.ปรีดี กับเผด็จการคนอื่น ถามถึงจุดยืนที่มีต่อการปฎิวัติ ผมว่ามันน่าจะเข้าท่ามากกว่านี้ ...................

[quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุพการี เป็นผู้มีำพระคุณก็จริง แต่ไม่ได้หมายความต้องเป็นผู้ถูกต้องเสมอนะครับ(ไม่เห็นด้วยหรือวิำพากษวิจารณ์ก็ทำได้)

จุดยืนของผม คือไม่เห็นด้วยกับการปิดปากผู้เห็นต่าง ด้วยวิธีประท้วงหรือกดดันกันแบบนี้....ทำแบบนี้ก็ไม่ต่างจากฝ่ายตรงข้าม(พธม ปชป)ที่นิยมใช้การป้ายสี ใส่ร้าย หรือกระทั้งการล่าแม่มด ซึ่งมันโคตรบัดซบเลย

โต้ตอบกันเชิงเนื้อหาสาระดีกว่าครับ

ปล. ผมพูดในฐานะมีจุดยืนเดียวกับ นิติราษฏร์นะครับ[/quote]

ขอบคุณท่าน ประชาธิปไตยรากหญ้าที่เขียนมาให้ผมกลับไปอ่านประกาศใหม่ เกรงว่าพรุ่งนีคนจะไม่เยอะนะสิครับงานนี้ เล่นนัดชุมนุมเอากลางสัปดาห์ทำงานแสกๆเลย ใครจะมาต้องลางานมาแบบกระชั้นชิด เฮ้อ...........ทำการบ้านน้อยไปแล้วกลุ่มศิษย์เก่าครับ

ผมไม่เห็นด้วยนะ ควรปล่อยไปอีก

ผมไม่เห็นด้วยนะ

ควรปล่อยไปอีกสักพัก
จะมี อ. จาก ม. อื่นๆ , นักวิชาการ ที่เห็นชอบกับการทำรัฐประหาร
จะได้เห็นรายชื่อกันอีกมาก
ผู้ที่เหลือ ยังไม่เปิดเผย รอดไปคราวนี้

ขอเรียกว่าโดนฆ่าตัดตอนทางความคิด

ลงนามสนับสนุน

ลงนามสนับสนุน แถลงการณ์เรียกร้อง สภามหาวิทยาลัยพิจารณาบทบาทของ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่
http://www.tudemoc.com

เรื่องนี้ผมจะออกไปร่วมต่อต้าน

เรื่องนี้ผมจะออกไปร่วมต่อต้านสมคิดกับ้ขาด้วย จะดีไหมหว่า....

สมคิดผิดเยอะเลยครับที่เอาปรีดีไปเทียบกับ ถนอม สฤษดิ์ สุจินดา มันคนละประเภทกันครับ สามคนหลังนี้ต้องไปเปรียบกับจอมพลป.โน่น จะดิวิชั่น เผด็จการทหารเหมือนกัน

ปรีดีนั้นไม่เคยเป็นหัวหน้าคณะปฎิวัตินะครับ ตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองแกเป้นแค่หัวหน้าฝ่ายพลเรือน ที่ร่างแถลงการณ็คณะราษฏร์ฉบับที่๑ ซึ่งเกือบทำให้เจตนาการปฏิวัติของกลุ่มทหารประชาธิปไตยสายนักเรียนเก่าเยอรมัน ผู้นำกำลังทหารเข้าทำการปฏิวัติถูกเข้าใจผิดพลาดไปคือถูกเข้าใจว่าจะเป็นแบบรัสเซีย....ตอนนั้นปรีดียังหนุ่มและออกจะห้าวทฤษฎีไปสักหน่อย ซึ่งทฤษฎีที่แกห้าวนั้น ให้สังเกตุจากรัฐธรรมนูญ๒๔๗๕ ว่าประชาธิปไตยหรือไม่ตรงไหน...

ปรีดีอยู่กับคณะราษฎรและรัฐบาลเผด็จการรัฐสภามาอีก๑๔ปี ถึงมีอำนาจทางการเมืองระดับคุมสภาได้และได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี๒๔๘๙เป็นเวลาสามเดือน ก็เกมโอเวอร์ไป

ตลอดเวลา๑๔ปีนั้น...ผลงานที่ไม่อาจปฎิเสธได้ของปรีดีมีมากมายมหาศาล จนกล่าวได้ว่า...

ปรีดี พนมยงค์ เป็นคนไทยที่ทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆได้ดีที่สุด เป็นประโยชน์แก่มหาประชาชนมากที่สุด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ว่าได้.....ยกย่องกันได้ ไม่เว่อ...

ส่วนเมื่อขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อยู่ได้แค่สามเดือน ทั้งที่ศัตรูทางการเมืองในประเทศก็แพ้ภัยสงครามโลกครั้งที่๒ไปแล้วนั้น ......นักทฤษฎีล้มเจ้าก็อ้างกรณีสวรรคตเป็นสาเหตุให้เกมโอเวอร์เร็ว

แต่ผมว่าไม่ใช่....กรณีนั้นเป็นแค่วิธีการทำให้ปรีดีตกเก้าอี้....แต่สาเหตุมันเกิดจาก ความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ กับบรรดาผู้นำฝ่ายต่อต้านอาณานิคมของประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นเหตุให้ มหาอำนาจตะวันตกที่ขณะนั้นแอนตี้คอมมูนิสต์ไม่พอใจ และอยากได้คนที่ไว้วางใจได้มากกว่ามาเป็นผู้นำประเทศไทย....

ดังนั้น ความสามารถในการดำรงตำแหน่งนายกของปรีดี ก็อยู่ระดับเดียวกับสุจินดาถ้านับเวลาในการครองตำแหน่งเป็นหลัก......แพ้สฤษดิ์กับถนอมราบคาบ

ส่วนเรื่องการพยายามกระทำรัฐประหารในตำแหน่งหัวหน้าคณะนั้น ปรีดีไม่เคยทำสำเร็จนะครับ เลยเป็นได้แค่หัวหน้ากบฏวังหลวง เท่านั้นจริงๆ.......คือ พยายามแล้ว แต่แพั

จะมามองกันในมุม ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหรืออะไรที่มันเว่อไปในแนวนั้น เพราะทั้งหลายทั้งปวงก็เอาเงินของรัฐมาตั้งไม่ได้ใช้เงินตัวเอง

ผมว่าปรีดีตั้งธรรมศาสตร์นั้น ผลงานสู้ถนอมตั้งรามคำแหงไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณ ศิษย์เก่า.....แถมยังสู้แม้วไม่ได้ เพราะแม้วใช้เงินตัวเองตั้งมหาวิทยาลัยนะครับ...

สรุปแล้ว...ผมว่าสมคิดพลาดมากที่เอาปรีดีไปเปรียบมวยกับถนอม สฤษดิ์ สุจินดาในแค่มุมเดียวคือการก่อรัฐประหาร

ผมว่ามวยมันคนละชั้นกันนะครับ...ระดับรัฐมนตรีไม่มีผู้ใดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสู้ปรีดีได้แน่นอน

แต่ในแง่มุมอื่นนั้น ที่ผมบรรยายไว้ข้างบนนั้นคือ ความเป็นจริงนะครับ....ปรีดีห่างชั้นครับ

บัณฑิตนั้น จะจบจากมหาวิทยาลัยช่ื่ออะไรก็ตามแต่ ใครจะเป็นผู้ก่อตั้งก้แล้วแต่ การจะเป็นบัณฑิตให้สมบูรณ์นั้น ต้องหัดใช้กาลามสูตรให้มากๆ.....

อ่านที่ผมเขียนแล้ว ก็ไปตรึกตรองกันดูเองก็แล้วกัน.....

ส่วนผมเองก็กำลังตรึกตรองอยู่เหมือนกันว่า....เอ..กูจะออกไปร่วมต้านสมคิดกับเขาด้วย ดีไหมนี่..อิ อิ อิ...

เคยเจอแต่ตบหัวแล้วลูบหลัง

เคยเจอแต่ตบหัวแล้วลูบหลัง หนนี่ คุณบางกอก ลูบหลังแล้ว ตบหัว (จนหน้าคะมำเลย)
มหาวิทยาลัยรัฐทุกมหาวิทยาลัยก็ใช้ เงินภาษีของประชาชนตั้งทั้งนั้น นอกจากเอกชน(มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งหรือหลายแห่งก็ใช้เงินรัฐหรือก็คือเงินจากภาษีประชาชนช่วยสนับสนุน) ปริมาณหรือจะสำคัญเท่าคุณภาพ ผลผลิตที่ตามมาเป็นอย่างไร ชอบเพราะผู้ประศาสน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านนี่ มีอุดมกาณ์และจิตวิญญาณต่อปวงชนด้วยจิตใจกว้างดั่งแม่น้ำ หรือมหาสมุทร ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัยก็ได้มาจาก สุนทรพจน์ของท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ "...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา..
และท่านก็ได้ทำให้เห็นเป็นรูปอธรรมจริง จนปรากฏสืบมาจนทุกวันนี้ สำคัญยิ่งกว่านั้น ท่านได้พยายามเอาอำนาจอธิปไตยมาให้ปวงชน (แม้นว่าจะไม่เต็มใบ) เราจึงมีวันนี้ ที่ได้มาถกเถียงกัน ณ ที่นี้ เช่นนั้นแล

จากแถลงการณ์

จากแถลงการณ์ เห็นได้ว่าศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ไม่ได้แค่ดูเฉพาะตรงที่ สมคิดฯ "จัดให้อาจารย์ปรีดีมีฐานะเดียวกันกับ สฤษดิ์ ถนอม-ประภาส และสุจินดา..." เท่านั้น

ที่สำคัญคือพวกเขาถือว่า สมคิดฯ "บิดเบือนประวัติศาสตร์...เป็นเรื่องที่กระทบต่อฐานะทางประวัติศาสตร์ของอ.ปรีดี และทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ว่า อ.ปรีดีไม่ได้แตกต่างจากเผด็จการทหารในอดีตที่ผ่านมา.."

อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ สมคิดฯแสดงบทบาทรับใช้เผด็จการมาโดยตลอด ไม่ใช่เพิ่งมีครั้งนี้ เพียงแต่ครั้งนี้สมคิดฯพลาด(หรือบังอาจก็ไม่รู้)อย่างมหันตร์ที่ไปดึงอ.ปรีดีฯลงมาเล่น ความรู้สึกไม่พอใจพฤติกรรมของสมคิดฯในหมู่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ที่สะสมมาระยะหนึ่งแล้วจึงถึงจุดที่จำเป็นต้องแสดงออก

พวกอ่านภาษาไทยไม่แตกฉาน

พวกอ่านภาษาไทยไม่แตกฉาน หรืออ่านแล้วพยายามทำเป็นว่าไม่เข้าใจและตีความเข้าข้างตัวเองอย่างผิด ๆ ทั้ง ๆ ที่ อ. สมคิดพยายามติงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติ รัฐประหารหรือกบฏ ก็คือความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเมือง ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็ควรเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ 2475 ไม่ใช่มาเริ่มปลายแถว 2549
ทำไมถึงยอมรับการกระทำของคนบางกลุ่ม ขณะเดียวกันกระทืบคนอีกกลุ่มให้จมธรณี เมื่อระบบการปกครองหรือผู้บริหารประเทศไม่ชอบธรรม ปล้นบ้านเมืองทำอำนาจเพื่อครอบครัวของตนเท่านั้น
ทำไมถึงยังมีผู้สนับสนุนกลุ่มบุคคลอย่างคณะนิติราดซึ่งสนับสนุนกลุ่มคนที่ปล้นประเทศ

-อ.ปรีดี พนมยงค์ เป็นใคร

-อ.ปรีดี พนมยงค์ เป็นใคร เป็นพลเรื่อนคนหนึ่งในคณะราษฎร์ที่ประกอบไปด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และชั้นผู้น้อยทั้งตำรวจทหารคนรวยคหบดีที่ทำการปฎิวัติสยามประเทศเปลียนการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีกษัติย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูณของประชาชน
-อ.ปรีดี พนมยงค์ ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์และการเมืองขึ้นมาเพืออะไร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองชื่อมันก็ฟ้องถึงเจตนารมย์ของคนตั้งอยู่แล้วว่าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่เผยแพร่และให้ความรู้และจะต้องเป็นเสาหลักที่จะคอยปกป้องการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พวกคณะราษฎร์และอ.ปรีดี สร้างขึ้นมากับมือไม่ให้พวกราชนิกูลชั้นสูงและเครื่อข่ายอำมาตส์ที่เสียอำนาจไปตอนปฎิวัติ2475ล้มระบอบประชาธิปไตยแล้วเอาอำนาจทางการเมืองคืนให้พวกราชนิกูลชั้นสูงและอำมาตส์ได้ง่ายๆๆนี้ล่ะคือเจตนารมย์ของอ.ปรีดี พนมยงค์
-ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้อนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันจึงมี2แนวความคิดทางการเมืองขึ้นในธรรมศาสตร์ที่เป็นเสาหลักประชาธิปไตยของไทยในอดีต(ต้องบอกว่าในอดีตเพราะปัจบันมันไม่ใช่)
1 แนวคิดแบบประชาธิปไตย นำโดยอาจารย์ที่รวมกลุ่มเป็นคณะนิติราษฎร์
2 แนวคิดแบบอำมาตส์นิยม นำโดยอธิการบดี อ.สมคิด เลิศไพฑูรย์
-ตั้งแต่ที่มีการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญญาลักษณ์ที่มีอยู่จริงของคณะราษฎร์ที่ทำการปฎิวัติประเทศเอาอำนาจทางการเมืองที่อยู่ในมือของคนกลุ่มเดียวเอามาให้ประชาชนได้ใช้อำนาจทางการเมืองนั้นบาง และนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนหอกที่เสียบไว้ข้างแขร้(อำนาจ)ของคนที่พยายามขึ้นไปนั้งโดยใช้อำนาจนอกระบบ(ที่หนุนโดยอำมาตส์ตาเดียว)ที่ไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยมันเหมือนหอกที่เสียบอยู่กลางใจพวกอำมาตส์นิยมมาตลอด มันจึงต้องการที่จะทำลายมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชะ ถ้าจะเปลียนชื่อใหม่ก็ทำไม่ได้ จะสั่งปิดก็ทำไม่ได้ มันมีเพียงวิธ๊เดียวคือต้องล้างแนวคิดทางการเมืองแบบเดิมๆๆของธรรมศาสตร์ให้หันมาหนุนแนวคิดทางการเมืองแบบอำมาตส์นิยมแทน และมันก็ใชัวิธีแซกซึมเอาคนของตนเองเขาไปมีตำแหน่งสูงๆๆในมหาวิทยาลัยและปลูกฝังแนวคิดแบบอำมาตส์นิยมให้นักศึกษารุ่นใหม่ๆๆ มันจึงเป็นที่มาของความขัดแย้งทางแนวความคิดที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองตอนนี้(ผมชอบชื่อเดิมมากกว่ามันขลังดี)
-ส่วน จอมพล สฤษดิ์ ถนอม ประภาส พวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ทำให้พวกอำมาตส์นิยมกลับมามีอำนาจทางการเมืองอีกครั้งเพือแลกกับผลประโยชน์เท่านั้น ส่วนสุจินดาไอ้นี้ก็ทาสอำมาตส์เหมือนกัน

ประชาธิปไตยรากหญ้า

[quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า][quote=นายกล้วย][quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า]ผมไม่ชอบ วิธีคิดแบบนี้เลยครับ ควรจะตอบโต้ สมคิดเชิงเนื้อหาสาระมากกว่านี้ การตอบโต้ด้วยการประท้วงเพื่อปิดปากแบบนี้ไม่ต่างจากพวก สลิ่ม พธม เท่าไรเลย

แม้ผมชื่นชอบ ปรีดี ในฐานะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ ปรีดี ก็ไม่ใช่เทวดาที่ต้องอยู่เหนือการวิพากวิจารณ์เชิงลบ(หรือบวก)

เลิกงานเถอะครับ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์[/quote]

มันไม่ต่างอะไรกับ การต่อว่า บุพการี ตัวเอง และ ศิษเ่ก่าธรรมศาสตร์[/quote]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุพการี เป็นผู้มีำพระคุณก็จริง แต่ไม่ได้หมายความต้องเป็นผู้ถูกต้องเสมอนะครับ(ไม่เห็นด้วยหรือวิำพากษวิจารณ์ก็ทำได้)

จุดยืนของผม คือไม่เห็นด้วยกับการปิดปากผู้เห็นต่าง ด้วยวิธีประท้วงหรือกดดันกันแบบนี้....ทำแบบนี้ก็ไม่ต่างจากฝ่ายตรงข้าม(พธม ปชป)ที่นิยมใช้การป้ายสี ใส่ร้าย หรือกระทั้งการล่าแม่มด ซึ่งมันโคตรบัดซบเลย

โต้ตอบกันเชิงเนื้อหาสาระดีกว่าครับ

ปล. ผมพูดในฐานะมีจุดยืนเดียวกับ นิติราษฏร์นะครับ[/quote]

แต่เห็นต่างกับเห็นผิดมันต่างกันนะครับ มันเป็นการใส่ความ อ.ปรีดี เลยนะ ถ้าลูกเค้าจะฟ้องก็คงทำได้

หรือว่า คนดี

หรือว่า คนดี ตามที่สังคมยกย่อง มีอภิสิทธิ์ชนที่ไม่มีใครบังอาจจะตั้งคำถามถึงความดี - เลว ในตัวเขาผู้นั้นได้

*** นายสมคิด เลิศไพฑูรย์

*** นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ สมควรพิจารณาตัวเอง ด้วยการลาออกจากอธิการบดี มธ.

*** อีกทั้งลาออกจากการเป็น "ผู้บรรยาย" ในสถาบันแห่งนี้ได้แล้ว

*** อยู่ไปก็มีแต่สร้างความอับอายต่อ "นักศึกษา มธ.และประชากร มธ." ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

*** ถ้าจำไม่ผิด นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นหนึ่งใน "ผู้ผลิต" ... "รัฐธรรมนวย ฉบับหัวคูณ"

เห็นต่าง

[quote=เห็นต่าง]เป็นการอ้างชื่อ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ หรือเปล่าครับ
ท่านคนเขียนคำชวนช่วยกรุณาใช้ชื่อ-สกุลจริงด้วยครับ
ถ้ามีหลายคนก็ช่วยลงให้ครบครับจะได้รู้ว่า เป็นคณะศิษย์เก่าฯ หรือไม่
อย่ามาอ้างแบบนี้ครับ ไม่งาม!!![/quote]

คุณเห็นต่าง ช่างเป็นคนที่คิดลบเสียจริง คุณคิดว่าศิษย์เก่าธรรมศาสตร์มีอยู่ไม่กี่คนหรือ จึงคิดว่าเขาแอบอ้าง ไม่ต้องแอบอ้างก็สามารถแสดงความเห็นเช่นนี้ได้ ทำไมคิดได้แค่นี้หรือ

กุญแจประชาธิปไตย

กุญแจประชาธิปไตย จะมอบให้แก่ฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตย หรือจะมอบให้แก่ฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการรัฐประหาร ก็อยู่ที่เสียงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จะยอมรับหรือไม่ยอมรับและตราบใดที่ประเทศยังปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปชช.ชนะแน่นอน

เกิดไม่ทันยุคนั้นแฮะ หาอ่านจา

เกิดไม่ทันยุคนั้นแฮะ
หาอ่านจากหนังสือ
หลายเล่มก็ยกย่องเหมือนฮีโร่ ปชต.

ชักไม่ม้ั่นใจว่ามันเป็นจริงหรือแค่สร้างฮีโร่ต้นแบบ ปชต.
ขึ้นมาสักคนเป็นสัญลักษณ์
เหมือนกับที่ลัทธิเสื้อแดงพยายามเขียนประวัติศาสตร์
และกล่อมเกลาให้ทักษิณเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เพื่อ ปชต.
อย่างที่กลอกหูอยู่ทุกวัน

ประชาธิปไตยรากหญ้า

[quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า]ผมไม่ชอบ วิธีคิดแบบนี้เลยครับ ควรจะตอบโต้ สมคิดเชิงเนื้อหาสาระมากกว่านี้ การตอบโต้ด้วยการประท้วงเพื่อปิดปากแบบนี้ไม่ต่างจากพวก สลิ่ม พธม เท่าไรเลย

แม้ผมชื่นชอบ ปรีดี ในฐานะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ ปรีดี ก็ไม่ใช่เทวดาที่ต้องอยู่เหนือการวิพากวิจารณ์เชิงลบ(หรือบวก)

เลิกงานเถอะครับ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์[/quote]

ดูจากแถลงการณ์ ดูจากพฤติกรรมคำพูดทั้งสองฝ่ายคือไอ้สมคิด และคณะศิษย์เก่าที่แสดงออก ก็เห็นว่ามีสาระ และไม่ได้เป็นการปิดปาก แต่จะตบปากมากกว่า เพราะอธิการบดีปากเสียใจเสื่อมแบบนี้ ปิดปากอย่างเดียวไม่พอต้องตบปากด้วย
แบบที่สมคิด เลิศไพฑูรพูด ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ แต่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี อกตัญญู ตามที่ถ้อยแถลงของคณะศิษย์ก็ชอบด้วยเหตุผล การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย จะเอาไปเปรียบเทียบกับการทำรัฐประหารเพื่อเข้าสู่การยึดครองอำนาจโดยคณะรัฐประหารได้อย่างไร
ทางที่ดีนายสมคิด และอีก23นักรับจ้างสอนหนังสือควรลาออกจากธรรมศาสตร์ไปร่วมอุดมการณ์กับพวกอำมาตย์จะดีกว่า หากยังมีความเป็นคนอยู่บ้าง เมื่อออกไปแล้วไปพูดให้พอใจ ไปบิดเบือนให้พอใจ แล้วมาสู้กันระหว่างอุดมการณ์คนละฟากไปเลย ดีกว่าจะมาหน้าด้านหน้าทนนั่งอยู่ในสถาบันที่มีอุดมการณ์แบบหนึ่ง แต่ตนเองมีจิตใจและอุดมการณ์อีกแบบหนึ่ง
ฟันธงว่าหน้าด้านที่สุด บัดซบ

มาช้าแต่มาแล้ว

[quote=มาช้าแต่มาแล้ว]อ่านประกาศแล้ว ออกแนวฮีโร่ลิสซึ่มไปมากเลยล่ะครับ ถ้าประกาศออกมาทำนองถามอธิการบดี สมคิด ว่าทำไมถึงเขียนเทียบ อ.ปรีดี กับเผด็จการคนอื่น ถามถึงจุดยืนที่มีต่อการปฎิวัติ ผมว่ามันน่าจะเข้าท่ามากกว่านี้ ...................

[quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุพการี เป็นผู้มีำพระคุณก็จริง แต่ไม่ได้หมายความต้องเป็นผู้ถูกต้องเสมอนะครับ(ไม่เห็นด้วยหรือวิำพากษวิจารณ์ก็ทำได้)

จุดยืนของผม คือไม่เห็นด้วยกับการปิดปากผู้เห็นต่าง ด้วยวิธีประท้วงหรือกดดันกันแบบนี้....ทำแบบนี้ก็ไม่ต่างจากฝ่ายตรงข้าม(พธม ปชป)ที่นิยมใช้การป้ายสี ใส่ร้าย หรือกระทั้งการล่าแม่มด ซึ่งมันโคตรบัดซบเลย

โต้ตอบกันเชิงเนื้อหาสาระดีกว่าครับ

ปล. ผมพูดในฐานะมีจุดยืนเดียวกับ นิติราษฏร์นะครับ[/quote]

ขอบคุณท่าน ประชาธิปไตยรากหญ้าที่เขียนมาให้ผมกลับไปอ่านประกาศใหม่ เกรงว่าพรุ่งนีคนจะไม่เยอะนะสิครับงานนี้ เล่นนัดชุมนุมเอากลางสัปดาห์ทำงานแสกๆเลย ใครจะมาต้องลางานมาแบบกระชั้นชิด เฮ้อ...........ทำการบ้านน้อยไปแล้วกลุ่มศิษย์เก่าครับ[/quote]

ตอบ คุณประชาธิปไตยรากหญ้า
การแสดงความคิด ความเห็นเป็นเรื่องอิสระทางความคิดที่ใคร่ ๆ ก็แสดงความคิดเห็นได้ โดยแสดงความเห้นในหักการณ์ หรือความคิดที่ต่างกัน โดยไม่กล่าวถึงบุคคลที่สาม ถือเป็นเรื่องธรรมดาของวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ถ้าเรื่องที่แสดงความเห็นนั้นไปกระทบกับบุคคลที่สามและยังรู้แก้ใจว่าเป็นเรื่องไม่จริง โดยมีเจตนาละเมิดให้เกิดความเสียหาย โดยใช้การสร้างวาทะกรรมที่มีวาระซ่อนเร้น เพื่อจะเอาชนะฝ่ายตรงข้าม หรือ เพื่อปกป้องตัวเองจากความผิดพลาดที่ผ่านมา การแสดงความเห็นประเภทนี้ก็ควรมิใช่หรือที่จะต้องถูกวิภาควิจารณ์ในความเห็นนั้น ๆ จากคนอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน
การแสดงความเห็นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายของคนที่อาจจะเปรียบเป็นบุพการีของคนธรรมศาสตร์ และที่สำคัญกลับเป็นผู้นำสูงสุดของธรรมศาสตร์เองด้วย แบบนี้ท่าน "ประชาธิปไตยรากหญ้า" ท่านจะให้คนที่เคยได้รับการสั่งสอนเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่เฉย ๆ อีกหรือครับ
นายกล้วย

เราเป็นศิษย์ มธ

เราเป็นศิษย์ มธ ท่าพระจันทร์
มธ ปทุมธานี ปัจจุบัน นั้น ไม่เหมือนเดิมแล้ว
ชื่อเหมือนกัน แต่คนละ species เลยทีเดียว
บ่งบอก character ไม่ถูก แต่ดูน่าสงสารมากกว่า
นี่คือสิ่งที่พวกเขา เห็นแก่พวกพ้อง และทำลายจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
เหมือนกับที่ท่านทั้งหลายวิเคราะห์มาค่อนข้างถูกต้อง
อาจเป็นความไร้เดียงสาของพวกเขา ผู้ร่วมกันเปลี่ยนแปลง
มันจึงเกิดความผิดพลาดต่อบุคคลากรของประเทศชาติ
ดูเอาถึงความ.... ของพวกเขา
อ.ปรีดี เป็นคนไทยคนหนึ่งที่จบ Doctor en Droit ตอนอายุ 19 ปี
เราจะบอกว่า ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มากๆที่สุดเพียงท่านเดียวของเมืองไทย
คนต่อมา เราให้คะแนน ท่านคึกฤทธิ์ ปราโมช
เสียดายที่เมืองไทย ไม่ต้องการ
ท่านจะตั้ง มหาวิทยาลัยวิชาการธรรมศาสตร์และการเมือง
คน(ไร้ซึ่ง)วิสัยทัศน์น้อย เมื่อ 70 ปีก่อน
ก็ตัดคำว่า การเมือง ออก หาว่าจะ หัวแข็งมั่ง คุมยาก
ต่อมา กลัว นศ ธรรมศาสตร์ หัวแข็ง
วันนี้หัวอ่อน จนเละเป็นโจ๊ก
แล้วท่านก็นั่งควบคุม ยิ้มอารมณ์ดี คุมคนหัวอ่อน(ได้)
เลยนึกว่า ตัวเองเก่ง เป็น ขงเบ้ง มั่ง.. สุดจะทน..
เราว่า อ.สมคิด ต้องพลอยอยู่ในวังน้ำวน แห่งนี้
เขาพลาดไป และ เขาจะรับผิดชอบ อย่างไร
นศ มธ สมัยท่าพระจันทร์ ในวันนี้กลายเป็น หน่มสาวน้อย กัน
แต่ทุกคนที่เรารู้จัก ทำงานเพื่อสังคมด้วย ทำงานหาเงินด้วย
เราทิ้งสังคมไม่ได้ เรารักประชาชนจริงๆ
เรารักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชน
เป็นเรื่องจริง ใครแม้ว่า ไม่ได้เข้า มธ เราก๊รักคุณ ไม่ได้คิดว่าเป็นคนอื่น
คุณอาจไม่รู้ตัว ...

ปรีดี พนมยงค์ คือ

ปรีดี พนมยงค์
คือ คนที่สอนให้ฉันรักชาติอย่างถูกต้อง
คือ คนที่ทำให้ฉันเข้าใจและสัมผัสความหมายของการรักประชาชน
คือ คนที่กล่าวถึง พระศรีอารยเมตไตร ตอนนั้นฉันเป็น แบบไม่รู้จัก
คือ คนที่ ถ้าคุณไม่ศึกษาเขา คุณก็จะไม่รู้จักเขา เพราะเขาไม่เหมือนใครในโลก
อ่านกลอนของเพื่อนฉันให้ดี >

พ่อนำชาติด้วยสมองและสองแขน
พ่อสร้างแคว้นธรรมศาสตร์ประกาศศรี
พ่อของข้าฯนามระบือ ชื่อปรีดี
แต่คนดี เมืองไทย ไม่ต้องการ

เฉินซัน ผู้แต่ง

เค้าออกมาตอบโต้เนื่องจากไม่ชอ

เค้าออกมาตอบโต้เนื่องจากไม่ชอบการกระทำที่แสดงความคิดเห็นของสมคิดต่อท่านปรีดี
และการไปรับใช้รปห.ด้วยการเข้าร่วมร่างกม.ในสมัยของทหารคมช.

มันคนละส่วนกับการที่แสดงออกมาว่าสนับสนุนหรือคิดเห็นเช่นเดียวกับนิติราษฎร์

คิดได้ไง

คิดได้ไง เอาอาจารย์ปรีดีผู้อภิวัฒน์ 2475
นำประชาธิปไตยมาสู่ปวงชนชาวไทย
ไปเปรียบเทียบกับจอมพลถนอม
งั้นมรึงสร้างรูปปั้นเทวดาชนชั้นนำ
หรือนายพลเปรมถือปืนกลขี่รถถัง
มาตั้งหน้าโดมแทนอาจารย์ปรีดีดีกว่าไหม
ไอ่สมคิดนักวิชาการกำมะลอที่ชอบกินขี้เผด็จการ