\คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์\" ชวนรวมตัว 5 ต.ค.พิทักษ์เจตนารมณ์ \"ปรีดี\"-จี้สภามหาลัยทบทวนบทบาท \"สมคิด\" "

ชี้สมคิด เลิศไพฑูรย์ ในฐานะอธิการบดี มธ. \บิดเบือนประวัติศาสตร์\" เขียนโต้นิติราษฎร์ พาดพิง \"ปรีดี\" เทียบเท่าสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส-สุจินดา ชวนชาวธรรมศาสตร์รวมตัวหน้าหอใหญ่ 5 ตุลานี้ พร้อมล่ารายชื่อเรียกร้องสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบทบาทของอธิการบดี ภาพจาก ScorpianPK Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (4 ต.ค.54) \"คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์\" ออกประกาศชวนชาวธรรมศาสตร์ รวมตัวบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.00 – 11.00 น. เพื่อแสดงเจตนารมณ์พิทักษ์คุณูปการ ปรีดี พนมยงค์ และปกป้องอุดมการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยระบุว่า สาเหตุสืบเนื่องจากการตั้งคำถามของสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.ต่อแถลงการณ์ของคณะ “นิติราษฎร์” ก่อนหน้านี้ ซึ่งตอนหนึ่งได้พาดพิงถึงการอภิวัฒน์ 2475 และปรีดี พนมยงค์ โดยจัดให้มีฐานะเดียวกันกับ สฤษดิ์ ถนอม-ประภาส และสุจินดา อันกระทบต่อฐานะทางประวัติศาสตร์ของปรีดี และทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ว่าปรีดีไม่ได้แตกต่างจากเผด็จการทหารในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้ \"คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์\" ระบุด้วยว่าในวันดังกล่าวจะมีการแถลงต่อสื่อต่างๆ พร้อมแจกแถลงการณ์และล่าลายชื่อในหนังสือเรียกร้องต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาบทบาทของ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ในฐานะอธิการบดีอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีคณะศิษย์ยุคต่างๆ ร่วมวางหรีดและขึงผ้าดำล้อมรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการประท้วงต่อจิตสำนึก“อธรรมศาสตร์” ด้วย 00000 “คำประกาศเชิญชวนชาวธรรมศาสตร์” สืบเนื่องจากกรณี ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งคำถามต่อแถลงการณ์ของคณะ “นิติราษฎร์” ก่อนหน้านี้ หนึ่งในคำถามนั้นได้พาดพิงถึงการอภิวัฒน์ 2475 และอาจารย์ปรีดี โดยจัดให้อาจารย์ปรีดีมีฐานะเดียวกันกับ สฤษดิ์ ถนอม-ประภาส และสุจินดา คำถามดังกล่าวย่อมกระทบต่อฐานะทางประวัติศาสตร์ของอ.ปรีดี และทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ว่า อ.ปรีดีไม่ได้แตกต่างจากเผด็จการทหารในอดีตที่ผ่านมา การบิดเบือนประวัติศาสตร์ครั้งนี้มิได้เกิดจากศัตรูทางการเมืองของ อ.ปรีดีในอดีต แต่เกิดจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีหน้าที่สืบทอดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และรักษาดอกผลการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบประชาธิปไตย ในอดีตที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยืดหยัดเป็นธงนำการ ต่อสู้กับเผด็จการทหารทุกยุคทุกสมัย และชาวธรรมศาสตร์ล้วนยกย่องเคารพต่อ อ.ปรีดีในฐานะผู้นำการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งประวัติศาสตร์ที่ ผ่านมา ดังนั้นเราเหล่าลูกศิษย์ อ.ปรีดี และศิษย์เก่าทุกยุคทุกสมัยไม่อาจยอมรับพฤติกรรมและการกระทำของอธิการบดีผู้ นี้ได้อีกต่อไป พวกเราใคร่ขอเรียกร้องต่อชาวธรรมศาสตร์ทุกท่าน ขอให้ไปร่วมกันแสดงเจตนารมณ์พิทักษ์คุณูปการ อ.ปรีดี และปกป้องอุดมการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มธ.(ท่าพระจันทร์) วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแถลงการณ์ต่อสื่อต่างๆ พร้อมแจกแถลงการณ์และล่าลายชื่อในหนังสือเรียกร้องต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้พิจารณาบทบาทของอธิการบดีผู้นี้อย่างเร่งด่วน ในโอกาสนี้จะมีคณะศิษย์ยุคต่างๆ มาร่วมวางหรีดและขึงผ้าดำล้อมรอบมหาวิทยาลัย จากประตูท่าพระจันทร์ถึงประตูหอประชุมใหญ่ เพื่อเป็นการประท้วงต่อจิตสำนึก“อธรรมศาสตร์” ให้หมดสิ้นไปจากสถาบันแห่งนี้ คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ 4 ตุลาคม 2554"