จดหมายเปิดผนึกถึงสภา มธ. ขอให้ตรวจสอบและยุติสนับสนุนเผด็จการของ 'สมคิด'

จดหมายเปิดผนึกถึงสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยุติพฤติกรรมสนับสนุนระบอบเผด็จการของ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีคนปัจจุบัน เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. ด้วยปรากฎหลักฐานอย่างชัดเจนในหลายโอกาสที่ผ่านมาว่า นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีผู้นี้ได้นำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าสนับสนุนการปฎิวัติรัฐประหารและการมีส่วนเกื้อกูลสนับสนุนในการปราบปรามสังหารประชาชน และยังเคยเป็นเลขานุการสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 อันเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างความแตกแยกให้กับประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ยังแสดงตนปกป้องการรัฐประหารในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการนำพากลุ่มอาจารย์จำนวนหนึ่งให้ร่วมกันสนับสนุนเผด็จการ 2. นอกจากนี้ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ยังบังอาจแสดงออกโดยเปิดเผยหมิ่นหยามผู้ประศาสน์การและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ว่ากระทำการในลักษณะเดียวกับการรัฐประหาร ทั้งที่ตนเองก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และควรเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่า ท่านผู้ก่อตั้งและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ยึดถือหลักการประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายสูงสุดมาโดยตลอด การเสนอข้อความดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นการเนรคุณต่อบรรพชนผู้ทรงคุณูปการของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เพราะท่านผู้ประศาสน์การนั้น คือเสาเอกและผู้ก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศไทยมาแต่เริ่มต้น 3. การกระทำของอธิการบดีผู้นี้นั้น ล้วนมุ่งเน้นในการใช้มหาวิทยาลัยรับใช้นักการเมืองเผด็จการตลอดเวลา แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่า เป็นผู้บิดเบือนและทรยศต่อหลักการสำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั่นคือหลักการประชาธิปไตย และการปกครองโดยธรรมะและกฎหมาย สนับสนุนการรัฐประหาร และยังเข้าร่วมเป็นมือเท้าของกลุ่มเผด็จการที่ปล้นชิงประชาธิปไตยไปจากประชาชน จนได้รับการตอบแทนด้วยตำแหน่งและผลประโยชน์ต่าง ๆ อันน่าจะรวมถึงตำแหน่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ด้วย การทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ชาวธรรมศาสตร์ทุกรุ่นทุกวัยไม่อาจรับได้อย่างเด็ดขาด พวกข้าพเจ้าผู้มีรายนามต่อท้ายนี้ ซึ่งเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงยุคปัจจุบัน จึงขอเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาพฤติกรรมของนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ รวมทั้งขอให้ทบทวนและยุติพฤติกรรมเหล่านั้นในทันที และให้สภามหาวิทยาลัย ฯ ร่วมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยว่า บุคคลผู้ที่ทำลายหลักการประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรงเช่นนี้ สมควรจะได้รับโทษประการใด จึงเรียนมาเพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการพิจารณาโทษของอธิการบดีผู้นี้ตามแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร โดยพวกข้าพเจ้าจะรอรับทราบผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป ขอแสดงความนับถือ สัมผัส พึ่งประดิษฐ์ ตมธก. สำราญ ตมธก. ประสิทธิ ตมธก. สายัณห์ สุธรรมสมัย มธ. 2511 ธนศักดิ์ ฤกษ์เจริญพร มธ. 2511 ชวลิต ณ นคร มธ. 2511 สุรชัย ณ ป้อมเพชร มธ. 2511 และ สส.มธ. ปี 12 บุญยงค์ มหาวิเศษศิลป์ กรรมการ อมธ. 2516 สมาน เลิศวงศ์รัตน์ นายก อมธ. 2518 ประจวบ พยัคฆพันธุ์ รองนายก อมธ. 2516 สุชาติ ธาดาธำรงเวช กรรมการ อมธ. 2516 และอดีต รมต. คลัง มณฑล ชาติสุวรรณ รองประธานสภานักศึกษา และ สส.มธ. 4 ปี ประสาร สินสวัสดิ์ กรรมการ อมธ. 2516, รองนายก อมธ. 2519 และรองประธานกรรมการบัณฑิต 2518 วิสูตร ทิพวิรัตน์พจนา กรรมการ อมธ. 2516 อำนาจ สถาวรฤทธิ์ มธ. 2516 กฤษฎางค์ นุชจรัส นายก อมธ. 2521 ดวงใจ แอรักกุล มธ. 2519 วิไลลักษณ์ หวังธนาโชติ มธ. 2518 พิสุทธิ์ พุทธิกุลสถิต มธ. 2517 สถิต สิริสวัสดิ์ กรรมการ อมธ. 2517

แถลงการณ์แบบนี้แหละครับ

แถลงการณ์แบบนี้แหละครับ ตรงไปตรงมาดี พูดกันตรงๆเลย แต่...............สภามหาวิทยาลัยนี้ มันจะฟังหรือ?

เอาเป็นว่าในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่ง ผมเห็นด้วยที่จะประณาม นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อีกคนครับ

คนที่แก้ตัวแทน นายสมคิด

คนที่แก้ตัวแทน นายสมคิด ว่าไม่ได้รับใช้เผด็จการ
แต่ในคำถามกลับมีการพาดพิงถึงทักษิณกับกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งอยุ่ตรงข้ามกับเผด็จการ
ก็เห็นชัดแล้วว่า นายสมคิด สนับสนุนให้มีเผด็จการรัฐประหาร
แถมด้วยการได้รับแต่งตั้งเป็น หนึ่งใน สสร.50
นั่นก็ถือเป็นการบ่งบอกได้อย่างชัดเจนถึงการรับใช้เผด็จการรัฐประหารอำนาตย์ประชาธิไตยของปวงชนชาวไทย
รวมถึงคณาจารย์ที่ได้ร่วมลงชื่อคัดค้านคณะนิติราษฎร์พร้อมกับนายสมคิด
ก็ควรจะต้องถูกขับไล่ออกจาก มธ. ด้วย

โห งี้ไม่ลาออก

โห งี้ไม่ลาออก ก็ไม่รุว่างัยแล้ว แต่กลุ่มอำนาจเบื้องหลังต้วจริง คงไม่ให้ไปไหน เพราะกว่าจะยึดมธ.ได้ก็ต้องฆ่า เผา ไล่ออกจากแผ่นดินไทยไปพันนับหมื่นในยุคตุลา

ถึงเวลาพิจารณาตัวเองได้แล้วว่

ถึงเวลาพิจารณาตัวเองได้แล้วว่าที่ผ่านมาทำผิดพลาดอะไรไป อย่าฝืนทนอยู่ให้คนนามสกุลเดียวกับสมคิดรู้สึกอายแทนไปด้วยเลย

นายกฯ สภาฯ เมธ เฟอร์รารี

นายกฯ สภาฯ

เมธ เฟอร์รารี จะยอมเหรอ หัวหน้าอำมาตย์ สั่งการเองโดยตรง

ให้มาคุม "มธ." โดยตรง ทั้ง อธิการบดี(สุรพลฯ-สมคิดฯ) และ นายกฯสภา

เหมือน ทรราชหนอม เป็น อธิการบดี ในยุค 14 ตุลา นั่นไง

หรือว่า คนดี

หรือว่า คนดี ตามที่สังคมให้การยกย่อง จะมีอภิสิทธิ์ชนที่มิมีใครบังอาจจะตั้งคำถามถึงความดี - เลว ในตัวเขาผู้นั้นได้เลย จะต่างอะไรกับสิ่งที่พวกท่านกำลังเคลื่อนไหวต่อต้าน ม.211 เล่าครับ

ปล.เผด็จการทางทหาร กับเผด็จการทุกรูปแบบ มันดีกว่ากันที่ตรงไหนครับ

เป็ดก้าบๆ wrote:หรือว่า คนดี

[quote=เป็ดก้าบๆ]หรือว่า คนดี ตามที่สังคมให้การยกย่อง จะมีอภิสิทธิ์ชนที่มิมีใครบังอาจจะตั้งคำถามถึงความดี - เลว ในตัวเขาผู้นั้นได้เลย จะต่างอะไรกับสิ่งที่พวกท่านกำลังเคลื่อนไหวต่อต้าน ม.211 เล่าครับ

ปล.เผด็จการทางทหาร กับเผด็จการทุกรูปแบบ มันดีกว่ากันที่ตรงไหนครับ[/quote]
มนุษย์ยุคโลกกลม..จนป่านนี้ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือเผด็จการ?...คิกๆๆๆ

ขอชูจั๊กกะแร้เชียร์ ศิษย์เก่า

ขอชูจั๊กกะแร้เชียร์ ศิษย์เก่า มธ. ผู้รักประชาธิปไตยเต็มที่ (ถึงแม้ไม่ใช่ศิษย์เก่า)

นี่แหละ ลูกแม่โดมของแท้แน่นอน...ลูกแม่โดมตื่นแล้ว?

....โดน...กระดองพวกเผด็จการเต่าล้านปีเต็มๆ.....

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองยืนอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรแม้จะฝ่าอำนาจเผด็จการรูปแบบต่างๆๆ(อำนาจที่พวกอำมาตส์มันหนุนหลังอยู่)ผ่านมรสุมการเมืองมาหลายครั้งเพราะอะไร เพราะปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคนที่ก่อตั้งได้ถ่ายทอดมาสู่นักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเหล่าและคณาจารย์รุ่นเก่าๆๆยังยึดมันในปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมืองเดิมๆๆของ อ.ปรีดี พนมยงค์ ใครที่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ทุกท่านหน้าจะภูมิใจในสถานะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอยู่ และจะมีมหาวิทยาลัยกี่แห่งในโลกนี้ที่กล้าออกมาต่อต้านรัฐประหารและอำนาจเผด็จการอำมาตส์เหมือนธรรมศาสตร์สมัยก่อน ถ้าพวกท่านทั้งคณาจารย์และนักศึกษารวมทั้งศิษย์เก่าอยากให้มหาวิทยาลัยยังเป็นหนึ่งไม่เป็นสิงรองใครในประเทศนี้เรืองรัฐศาสตร์และกฎหมายพวกท่านต้องรักษาปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมืองดังเดิมของมหาวิทยาลัยไว้ คนเราไม่กี่ปีก็ตายแต่ที่จะอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปคือปรัชญาและอุดมการณ์เหมือนที่ท่าน อ.ปรีดี พนมยงค์ฝากไว้ในแผ่นดินนี้นานเท่านาน

ลบหลู่ บิดาแห่งธรรมศาสตร์

ลบหลู่ บิดาแห่งธรรมศาสตร์ ควรโดดน้ำตายหน้าตึกโดมด้วยซ้ำไป ไม่ใช่แค่ควรจะลาออกเท่านั้น
เป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความคิดทางการเมืองอย่างนี้ได้อย่างไร น่าขายหน้าจริงๆ
แยกแยะอภิวัฒน์ กับรัฐประหารไม่ออก ก็สมควรที่จะถูกไล่ออกได้แล้ว
อยากลงชื่อไล่ด้วยจริงๆ จะทำยังไงได้บ้าง

ท่าทางจะอายไม่เป็น

ท่าทางจะอายไม่เป็น เหมือนกับบุคคลที่มันสนับสนุน ตนเองไม่ได้รับการเลือกตั้งมาบอกให้ยุบสภาก็ไม่ยอม เหมือนกันเลยเนอะพี่น้องระหว่างอธิการอกตัญญูกับนายกฯราบ11

อ่านแล้วขำดีครับ....อิ อิ

อ่านแล้วขำดีครับ....อิ อิ อิ..

พวกที่ลงชื่อนั่นมัน พวกเดียวกับที่เห็นควรให้ยกเลิกม.๑๑๒ (หรือเปล่า..เอ่ย)

สมคิด แกอยู่ในประเทศเสรีประชาธิปไตย แกไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ บุคคลธรรมดาด้วยกัน ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือครับ...

ผมก็พึ่งจะเคยเห็นซ้ายอำมาตย์ ออกมาร้องแรกแหกกะเชอ ปกป้องปัจเจกบุคคลก็คราวนี้

หลายคนตามรายชื่อนั้นก็อาวุโสไม่น้อยแล้ว รู้จักอายเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานลูกศิษย์ลูกหา บ้างก็น่าจะดี...

นักประชาประธิปไตยภาษาอะไรครับ...ทนฟังคำวิจารณ์ไม่ได้ ต้องยกพวกออกมารุมคนๆเดียวแบบสุนัขหมู่...

ไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของสมคิด ก็เขียนมาว่ามาว่าเพราะอะไร คนอ่านคนฟังคนดูเขาก็ตัดสินเอง

ลูกหลานปัจเจกอย่างปรีดี ถ้าเขาเห็นว่าบรรพบุรุษเขาเสียหาย เขาก็ใช้สิทธิของเขาไปฟ้องร้องกันเอาเอง....

ถนอม กิติขจรนั้นก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยเงินงบประมาณไม่ต่างจากปรีดี เพียงแต่เพราะแกไม่ได้ให้ใครที่ไหนตั้งแกเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาสน์ ไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นข้าราชการครูบาอาจารย์.....สั่งสอนปลูกฝังแง่ดีของแกต่อเนื่องกันมา

นักศึกษารามคำแหงนับแสนคนก็เคยออกมาไล่แกออกนอกประเทศไปแล้ว....แปลว่านักศึกษารามคำแหงแต่ยุคนั้น มันอกตัญญูไม่รู้คุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยหรือเปล่าครับ.....

ผมเห็นรายชื่อแต่ละคนแล้ว รู้สึกสังเวช เพราะแต่ละคนใช่ว่าจะไร้ความสามารถที่จะเขียนวิพากษ์วิจารณ์ตอบโต้ ความเห็นของสมคิด.....แต่ละคนเก่งๆทั้งนั้น บางคนก็เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวิจารณ์สถาบันด้วยซ้ำ....หนอย..พอปรีดีถูกวิจารณ์ ดันเลือกใช้วิธีสุนัขหมู่รุมกัดเสียงั้นแหละ....

เสียชื่อที่ใส่หน้ากากนักวิชาการสายประชาธิปไตย ผู้เทิดทูนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมานมนาน

น่าอายเด็กรุ่นหลังมัน.....อิ อิ อิ อายหมามันด้วยครับ.........

ถ้าจะอ้างกันจริง...ผมว่า....น่าจะอายวิญญานท่านปรีดีด้วย

ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า มธ

ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า มธ แต่อยากจะลงชื่อสนับสนุนขับไล่สมุนเผด็จการ ด้วยคนค่ะ

ผมเห็นด้วยครับ

ผมเห็นด้วยครับ สำหรับการลงชื่อถอดถอนนายสมคิดและพรรคพวกผู้ลดตัวลงรับใช้อำมาตย์และเผด็จการ

ถอดถอนออกจากสารบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปให้ไกลๆเลยครับ เพราะคนกลุ่มนี้ ไม่มีคุณค่า ไร้ราคา ให้อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป ไม่ได้ครับ

นี่แหละครับ คือระบอบประชาธิปไตย ที่แท้จริง เล่นกันตามระบบ ไม่ใช่เอาปืนหรือรถถังออกมายึดและไล่ฆ่า ไล่ล่า ไล่ล้าง

แต่ผมเชื่อนะครับว่า กลุ่มพวกนายสมคิด คงหน้าด้านหน้าทนจนถึงที่สุด เพราะถือว่า เส้นใหญ่ ไม่มีใครทำอะไรได้ครับ สวัสดี.

ปล. มาถึงวันนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะผู้คนมากมาย ผู้มีศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยได้ร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันเอาคืนระบอบอำมาตย์และเผด็จการ

ขอให้ดวงวิญญาณวีรชนทุกผู้จงมาร่วมกันสู้กับอำนาจนอกระบบด้วยครับ.

กราบคารวะพี่ท่านทั้งหลาย วันน

กราบคารวะพี่ท่านทั้งหลาย
วันนี้ เราไม่มีเวที หอใหญ่ หอเล็ก ลานโพธิ์ ให้เปิดฉากต่อสู้
ด้วยการอภิปราย เหมือนในอดีต ที่ท่าพระจันทร์
แต่เรายังมีจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์
อยู่ได้ในทุกๆที่

เราเดิน เผชิญโชคชัย ...
หน้าเดิน หน้าเดิน เผชิญโชคชัย ...

เรารักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชน

ด.][quote=เป็ดก้าบๆ

[quote=ด.][quote=เป็ดก้าบๆ]หรือว่า คนดี ตามที่สังคมให้การยกย่อง จะมีอภิสิทธิ์ชนที่มิมีใครบังอาจจะตั้งคำถามถึงความดี - เลว ในตัวเขาผู้นั้นได้เลย จะต่างอะไรกับสิ่งที่พวกท่านกำลังเคลื่อนไหวต่อต้าน ม.211 เล่าครับ

ปล.เผด็จการทางทหาร กับเผด็จการทุกรูปแบบ มันดีกว่ากันที่ตรงไหนครับ[/quote]
มนุษย์ยุคโลกกลม..จนป่านนี้ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือเผด็จการ?...คิกๆๆๆ[/quote

คุณดอ..เอ้ย

เป็ดก้าบๆ][quote=ด.

[quote=เป็ดก้าบๆ][quote=ด.][quote=เป็ดก้าบๆ]หรือว่า คนดี ตามที่สังคมให้การยกย่อง จะมีอภิสิทธิ์ชนที่มิมีใครบังอาจจะตั้งคำถามถึงความดี - เลว ในตัวเขาผู้นั้นได้เลย จะต่างอะไรกับสิ่งที่พวกท่านกำลังเคลื่อนไหวต่อต้าน ม.211 เล่าครับ

ปล.เผด็จการทางทหาร กับเผด็จการทุกรูปแบบ มันดีกว่ากันที่ตรงไหนครับ[/quote]
มนุษย์ยุคโลกกลม..จนป่านนี้ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือเผด็จการ?...คิกๆๆๆ[/quote

คุณดอ..เอ้ย[/quote]
ชอบใช่ปะ...คิกๆๆๆ

ขี้ข้าระบอบเผด็จการต้องไม่ได้

ขี้ข้าระบอบเผด็จการต้องไม่ได้ดี แต่ที่น่าสังเวชคือตัวเป็นขี้ข้าเผด็จการแต่แอบแฝงตัวอยู่ในสถาบันที่เชิดชูระบอบประชาธิปไตย สมราคาขี้ข้าอีแอบ ที่ชอบแอบเป็นสันดานจริงๆ