กวีสวีเดนคว้าโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 2554

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้ตกเป็นของ โทมาส ทรานสโตรเมอร์ กวีชาวสวีเดนผู้เป็นอัมพาตครึ่งตัว แต่ยังไม่ละจากงานเขียน บทกวีของเขาชวนสำรวจตัวตนภายในและโลกภายนอกจนได้รับนาม \บทสวดฆราวาส\" ในวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา มีการประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ซึ่งผู้ได้รับรางวัลปีนี้คือโทมาส ทรานสโตรเมอร์ กวีชาวสวีเดน ราชบัณฑิตสภาแห่งสวีเดนผู้ตัดสินรางวัลโนเบลกล่าวถึงผลงานของผู้ได้รับรางวัลว่า ผลงานของทรานสโตรเมอร์นำเสนอความจริงผ่านมโนภาพที่ใส่กระจ่างและมีความกระชับ โทมาส ทรานสโตรเมอร์ เกิดเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2475 เรียนจบสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม เขาทำงานเป็นนักจิตวิทยาในสถานพินิจเยาวชน และแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาเขียนบทกวี บทกวีของโทมาสได้รับการแปลมากกว่า 50 ภาษา ผลงานแปลเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของเพื่อนกวีชาวอเมริกันที่ชื่อโรเบิร์ท บลาย กับกวีชาวสก็อตแลนด์ โรบิน ฟูลตัน ฟูลตัน พูดถึงงานของทรานสโตรเมอร์ว่ามีจินตภาพที่แหลมคมที่สามารถสื่อออกมาให้เห็นได้ในทันที มีการใช้อุปมาอุปไมยและการสร้างความแปลกใจ ทรานสโตรเมอร์เป็นชาวยุโรปคนที่ 8 แล้วที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมภายในช่วง 10 ปีนี้ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมานี้เขาก็ถูกจับตามองในฐานะผู้ทีเหมาะสมจะได้รับรางวัล โดยก่อนหน้านี้เขาก็ได้รับรางวัลกวีกริฟฟินของแคนาดา (Griffin Poetry Prize) และรางวัลอื่นๆ จากประเทศสวีเดน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์