ศปภ.เผยแพร่พื้นที่ 'ศูนย์อพยพ' 7 จังหวัด

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เผยแพร่เอกสาร ที่ระบุสถานที่ซึ่งจะใช้เป็นที่อพยพประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน 7 จังหวัด ดังนี้ จ.นครสวรรค์ เตรียมพื้นที่อพยพ 5 แห่ง ได้แก่ 1.รร.นครสวรรค์ 2 , 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ , 3.ร.ร.วัดคีรีวงค์ 4.สนามกีฬากลางจังหวัด และ 5.วิทยาเทคโนโลยีภาคเหนือ จ.ลพบุรี เตรียมพื้นที่อพยพ 9 แห่ง ได้แก่ศูนย์การบินทหารบก กองบิน 2 กองพลทหารปืนใหญ่ ศูนย์การบินทหารปืนใหญ่ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร หน่วยบัญชาการรบสงครามพิเศษ กรมทหารราบที่ 31 รอ. ร.ร.ค่ายนารายณ์ศึกษาถายใต้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และรพ.อานนัทมหิดล นอกจากนี้ยังมีที่พักชั่วคราวริม ถ.สายบ้านหมี่-บางงา (20 จุด) จ.อุทัยธานี เตรียมพื้นที่อพยพ 5 จุด สนามกีฬากลาง กองร้อยอส.จังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ร.ร.พุทธมณฑล วัดสังกัสรัตนคีรี จ.สิงห์บุรี เตรียมพื้นที่อพยพ 18 แห่ง ศาลาปึงเกงม่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ตลาดปากบาง ตลาดวัดกุฎีทอง ตลาดไม้ดัด ตลาดชันสูตร เชิงกลัด ร.ร.วัดพิกุลทอง วิทยาลัยเทคนิค 2 วัดวิหารขาว อนุบาลท่าช้าง วัดสาธุ วัดท่าข้าม วัดโพธิ์ศรี วัดสระบาป วัดสิงห์ วัดพริก และวัดพิกุลทอง จ.ชัยนาท เตรียมพื้นที่อพยพ 28 แห่ง ได้แก่ วัดธรรมามูลวรวิหาร คันคลองชลประทานพหลโยธิน ลานตากข้าว ต.เขาพระ วัดท่าช้าง ถ.หางน้ำสาคร หลังโรงงาน EIKO วัดดักคะนน ถ.สายชัยนาท- เขื่อน ถ.สาย 340 ถ.ชัยนาท-ตาคลี รร.ชัยนาทพิทยาคม 2 ถ.สาย 311 ชัยนาท-สิงห์บุรี ถ.สายคันคลองมหาราช ถ.พหลโยธิน อ.สรรพยา สวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อน ถ.บ้านเหลมหว้า วัดเขาแก้ว ถ.บ้านเขาดิน วัดปากคลองมะขามเฒ่า รร.วัดสิงห์ สะพานคลองมอญ เต๊นท์ริมคลองอนุสาสนนันท์ เต็นท์ถนนสายริมน.เจ้าพระยา วัดโคก-ท่าฉนวน เต็นท์ริมถนน ท่าอู่-หางน้ำสาคร ศาลาวัดพิกุลงาม ศาลาวัดศรีมณีวรรณ เต็นท์ริมคันคลองเขตเทศบาลคุ้งสำเภา วัดทับขี้เหล็ก และบริเวณคันคลอง ต.วังไก่เถื่อน จ.อ่างทาง เตรียมพื้นที่อพยพ 40 แห่ง (ไม่มีรายละเอียด) จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมศูนย์อพยพ 102 จุด ที่ศูนย์อพยพ 11 อำเภอ (ไม่มีรายละเอียด) ศาลากลางจ.พระนครศรีอยุธยาและศูนย์อพยพฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัด

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์