ตั้งสมาคมสื่อมวลชนชายแดนใต้ ‘ตูแวดานียา มือรีงิง’ นายกฯคนแรก

นายระพี มามะ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเอเอฟพี (AFP) จังหวัดนราธิวาส ในฐานะว่าที่กรรมการและเลขานุการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้สื่อข่าวหลายแขนงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะร่วมจัดตั้งสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมา โดยจะมีนายตูแวดานียา มือรีงิง เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้คนแรก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม นายระพี เปิดเผยต่อไปว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอามานนิวส์ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 2 โดยมีการร่างระเบียบข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 2 เดือน นายระพี เปิดเผยด้วยว่า สำหรับกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยตัวแทนสื่อแขนงต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และอื่นๆ ส่วนสมาชิกของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสื่อมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนสื่อนอกพื้นที่ หรือสื่อต่างๆประเทศ แต่มีบุคลากรที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้เช่นกัน นายระพี เปิดเผยว่า สำหรับสาเหตุที่จะตั้งสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมา เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จำนวนมาก แต่ยังไม่มีการรวมตัวเป็นองค์กรที่เข้มแข็งของสื่อ ตนในฐานะเลขานุการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นมา จึงได้ชักชวนสื่อต่างๆในพื้นที่มาร่วมกันจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นมา นายระพี เปิดเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมา เนื่องจากที่ผ่านมาการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกโจมตีเยอะว่า นำเสนอข่าวข้างเดียว ดังนั้น การตั้งสมาคมขึ้นมา ก็เพื่อจะให้เป็นแกนหลักในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป โดยในอนาคตอาจจะต้องมีพื้นที่ของสมาคมเองโดยเฉพาะในการนำเสนอข้อเท็จจริงและการสร้างความเข้าใจทั้งในภาคสื่อมวลชนเองหรือในภาคสังคม แต่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง “เราต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี 2547 มีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ซึ่งทุกเหตุการณ์ล้วนผ่านสายตาของสื่อ ดังนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นคนในพื้นที่อยู่ด้วย เราจึงต้องการมีส่วนในการสร้างสันติสุขด้วย โดยไม่ต้องรอภาครัฐอย่างเดียว” นายระพี กล่าว นายระพี เปิดเผยว่า สำหรับที่ตั้งของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะตั้งอยู่ที่สำนักข่าวอามาน อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ส่วนในจังหวัดนราธิวาสจะมีสำนักงานอยู่ที่ชุมชนยะกัง ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ส่วนที่จังหวัดยะลา สงขลาและสตูล คาดว่าจะมีสำนักงานตั้งอยู่ด้วยในอนาคต ตูแวดานียา มือรีงิง