‘เครือข่ายคนจนฯ’ จี้ผู้ว่าฯภูเก็ต ยุติใช้ พ.ร.บ.อาคารฯ ไล่รื้อชุมชน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ที่ชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขบวน Car Rally วันที่อยู่อาศัยโลก 2554 ภาคใต้ ที่เดินทางข้ามจังหวัดต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 มีนางอัญชลี วานิชเทพบุตร และนายเรวัต อารีรอบ 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมชาวบ้านจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เดินทางมาร่วมงานประมาณ 400 คน นายเรวัต กล่าวในงานวันที่อยู่อาศัย 2554 ภาคใค้ว่า เมื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้เข้าคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับปัญหาพิพาทกับชาวบ้านกับพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ เพื่อหาทางออก โดยอาจจะเปิดให้ชาวบ้านเช่าในราคาถูก “หากรัฐบาลชุดนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโฉนดชุมชน ผมกับคุณอัญชลี จะหาหนทางแก้ไขปัญหานี้เอง โดยประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาของชุมชนให้ได้ แม้จะติดขัดกับข้อกฏหมายก็ตาม” นายเรวัต กล่าว นางอัญชลี กล่าวต่อผู้มาร่วมงานว่า ชุมชนไหนในจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการผลักดันเกี่ยวกับนโยบายโฉนดชุมชนต่อคณะรัฐมนตรี สามารถประสานงานกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ที่เคยเป็นคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาให้ดำเนินการเรื่องนี้ได้ ทางพรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะประสานคณะรัฐมนตรีชุดนี้ให้ เวลา 09.30 น. มีการจัดเวทีเสวนา “ย้อนมองการพัฒนา สังคม ชุมชน ท้องถิ่น นโยบายกับความเป็นจริง” เกี่ยวกับการจัดการที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยสู่การจัดการกองทุนเมือง สวัสดิการชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายขนิฐ คงทอง ตัวแทนเครือข่ายที่ดินภาคใต้ นางวารุณี ธารารัตนากุล ตัวแทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต นางละออ ชาญกาญจน์ ตัวแทนเครือข่ายเมืองสงขลา นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีนายสุวัฒน์ คงแป้น ผู้ชำนาญการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นำเสวนา ต่อมา เวลา 11.25 น.นางสาวฒุฒิพร ทิพย์วงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่านนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื้อหาข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ประกอบด้วย ขอให้ชุมชนในเครือข่ายฯ สามารถขอรับการพัฒนา หรืออนุญาตให้ชุมชนสามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ โดยเฉพาะน้ำประปา ไฟฟ้า ถนน คูระบายน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดได้ ให้หน่วยงานรัฐยุติการดำเนินคดีกับชาวชุมชน ในการแก้ปัญหาของแต่ละชุมชนให้มีการเจรจาโดยมีตัวแทนของเครือข่ายฯ เข้าร่วมทุกครั้ง ให้ยุติการไล่รื้อชุมชนในทันที โดยเฉพาะการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นเครื่องมือในการไล่รื้อชุมชน ชุมชนที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีให้สามารถพัฒนาชุมชนได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และให้ดำเนินการตามมติที่มีการพิสูจน์สิทธิที่ดินแล้ว โดยหน่วยงานของรัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และให้ทางจังหวัดใช้มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มชาวเล (5 ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต) ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนดั้งเดิมของเมือง และมีการพัฒนาและแก้ปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ต่อมา เวลา 12.00 น. นายสมเกียรติ และผู้ร่วมงานร่วมปลูกป่าชายเลน และปล่อยปูลงสู่ทะเล ปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2554 ของภาคใต้ อัญชลี วานิชเทพบุตร, เรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท