ทีดีอาร์ไอแนะใช้ประกันว่างงานชดเชยลูกจ้างภัยน้ำท่วม

(14 ต.ค.54) เหตุการณ์น้ำท่วมทำให้สถานประกอบการจำนวนมากต้องหยุดดำเนินการและเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนทั้งจากภัยน้ำท่วมและจากการขาดรายได้ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอให้กองทุนประกันสังคมใช้กลไกการประกันการว่างงานในการช่วยเหลือลูกจ้างที่ต้องหยุดงานเพราะสถานประกอบการหยุดดำเนินการเพราะภัยน้ำท่วม และเป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่เคยสมทบเงินประกันสังคมมาก่อน ไม่ใช่ลูกจ้างทั่วไป โดยให้สถานประกอบการในเขตน้ำท่วมแจ้งแก่สำนักงานประกันสังคมถึงจำนวนวันที่หยุดดำเนินงาน เพื่อใช้ในการคำนวณเงินชดเชยกรณีว่างงาน ทั้งนี้ ในปัจจุบันกองทุนประกันการว่างงานมีเงินสะสมมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท เงินจำนวนนี้สะสมไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกงานด้วยเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ หรือโรงงานต้องหยุดดำเนินการเพราะภัยพิบัติ ถ้าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ลูกจ้างตกงานชั่วคราวประมาณ 2 แสนคน กองทุนประกันสังคมจะต้องใช้เงินประมาณ 600 ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินชดเชยประมาณ 30 วันให้แก่ผู้ตกงานเหล่านั้น เงินชดเชยนี้เป็นสิทธิของผู้ประกันตนที่สมทบทุกเดือนเพื่อประกันการว่างงาน และการว่างงานด้วยเหตุภัยพิบัติเป็นเหตุที่กองทุนประกันการว่างงานควรที่จะคุ้มครอง ด้วยเงินชดเชยเป็นเงินไม่มาก คือร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาภาระด้านการเงินได้ระดับหนึ่ง

Comments

ถ้าเจตนาดีจริงแล้วทำไมสนับสนุ

ถ้าเจตนาดีจริงแล้วทำไมสนับสนุนรัฐประหาร...คนดีไม่ทำเรื่องเลวๆ..คนเลวทำดีไม่เป็น..คนเลวมาคิดทำเรื่องดีๆแสดงว่ากำลังคิดอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีไห้ระวัง

ทีดีอาร์ไอ

ทีดีอาร์ไอ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ไหน ครับ
ได้รับงบประมาณจากใคร
เห็นออกมาตำหนิรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะฝ่ายทักษิณ
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ก็คนอุดร แต่ไม่ใช่เสื้อแดง
เบื่อหน่วยงานนี้จริงๆ ติเพื่อก่อน่ะเป็นมั้ย
ข้อมูลจากวิกิ..
"..สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (อังกฤษ: The Thailand Development Research Institute) หรือ ทีดีอาร์ไอ (TDRI) [1] เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการวิจัยเชิงนโยบาย และเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายระยะยาวอันมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยความริเริ่มของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น และ ปิแอร์ ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามในข้อตกลงให้ความช่วยเหลือเพื่อมอบทุนดำเนินการจัดตั้งสถาบันในระยะเริ่มแรก

นับตั้งแต่ก่อตั้ง สถาบันได้ดำเนินงานวิจัยไปแล้วมากกว่า 800 โครงการ ในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยมีเป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้ว่าจ้างหลัก.."

TDRI เป็นองค์กรที่ดี

TDRI เป็นองค์กรที่ดี ให้การเสนอแนะแก่รัฐบาลในด้านต่างๆ

ปัจจุบันมันแปรสภาพไป ใกล้จะเป็นกากเดนของ เปรมาธิปไตย เต็มที
ตอนนั้น นังนี่มันเป็นทหาร ไม่รู้เรื่องการจัดการด้านอื่น ก็อาศัย ไอ้เถิกคิด มันทำ ไม่เห็นมีใครว่ามันผิด
สมัยเปรม ต้องเร่งการสร้างงาน เพราะปัญหาการว่างงงาน เราต้องยอมเป็นแรงงงานราคาถูก เพื่อดึงดูดการลงทุน

ตอนนี้ เวลาผ่านไปร่วม 30 ปี
มาสมัยนี้ ยังติดในโมเดลเดิม ทั้งๆ ที่สถานการณ์เปลี่ยนไป ปี 52-53 คนเกิดใหม่ปีละ แค่ 500,000 เศษ
เกษียณร่วมล้าน
เราต้องใช้แรงงานต่างด้าว ร่วม 2-3 ล้านคน มาสนับสนุน การเติบโตของเศรษฐกิจ
บางคนในสำนักนี้ยังออกมาต่อต้านการยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานไทย

ในปัจจุบันนี้ ด้วยพฤติการณ์แฝงนัยทางการเมือง จึงสำนักนี้ไม่มีความหมาย เป็นแค่ที่พ่นน้ำลายของคนหลงยุค

พวกคุณใช้งบของรัฐไทย มาทำลายความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของรัฐบาลไทยมาหลายหน
สิ่งที่ควรทำ คือเสนอรายงานต่อรัฐบาลไทย ไม่ใช่ผ่านสื่อ

เทคโนแครตอย่างพวกคุณต้องเปลี่ยนวิธีการจากไอ้แขกเถิก ที่ ยัวะทักษิณเพราะเขาไม่ใช้ เถิก คุณน่ะหลงยุค
ท่าทางมันจะแก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นานไปมั้ง