ทีดีอาร์ไอแนะใช้ประกันว่างงานชดเชยลูกจ้างภัยน้ำท่วม

(14 ต.ค.54) เหตุการณ์น้ำท่วมทำให้สถานประกอบการจำนวนมากต้องหยุดดำเนินการและเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนทั้งจากภัยน้ำท่วมและจากการขาดรายได้ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอให้กองทุนประกันสังคมใช้กลไกการประกันการว่างงานในการช่วยเหลือลูกจ้างที่ต้องหยุดงานเพราะสถานประกอบการหยุดดำเนินการเพราะภัยน้ำท่วม และเป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่เคยสมทบเงินประกันสังคมมาก่อน ไม่ใช่ลูกจ้างทั่วไป โดยให้สถานประกอบการในเขตน้ำท่วมแจ้งแก่สำนักงานประกันสังคมถึงจำนวนวันที่หยุดดำเนินงาน เพื่อใช้ในการคำนวณเงินชดเชยกรณีว่างงาน ทั้งนี้ ในปัจจุบันกองทุนประกันการว่างงานมีเงินสะสมมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท เงินจำนวนนี้สะสมไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกงานด้วยเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ หรือโรงงานต้องหยุดดำเนินการเพราะภัยพิบัติ ถ้าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ลูกจ้างตกงานชั่วคราวประมาณ 2 แสนคน กองทุนประกันสังคมจะต้องใช้เงินประมาณ 600 ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินชดเชยประมาณ 30 วันให้แก่ผู้ตกงานเหล่านั้น เงินชดเชยนี้เป็นสิทธิของผู้ประกันตนที่สมทบทุกเดือนเพื่อประกันการว่างงาน และการว่างงานด้วยเหตุภัยพิบัติเป็นเหตุที่กองทุนประกันการว่างงานควรที่จะคุ้มครอง ด้วยเงินชดเชยเป็นเงินไม่มาก คือร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาภาระด้านการเงินได้ระดับหนึ่ง