Skip to main content
sharethis

ครม.ไฟเขียวแก้ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ เพิ่มโทษเผยแพร่สิ่งพิมพ์หมิ่นสถาบัน จำคุก 3 ปี ปรับ 1 แสนบาท เตรียมผุดเรตติ้งสิ่งพิมพ์ฟันสื่อรุนแรง-ลามกอนาจาร หวังช่วยแก้พฤติกรรมเด็กเลียนแบบ รอส่งกฤษฎีกาตความก่อนเข้าสภา 18 ต.ค.2554 นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ตามที่วธ.เสนอ โดยจะแก้ไขใน 7 ส่วน ดังนี้ 1. กำหนดให้สิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์และพิมพ์ในราช อาณาจักร ต้องแสดงข้อความประเภทของสิ่งพิมพ์ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดประเภทสิ่งพิมพ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ กระทรวง(แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 8) 2.กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่ง ชาติ มีอำนาจออกคำสั่งห้ามพิมพ์ เผยแพร่ สั่งเข้าหรือนำเข้าเพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ซึ่งสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ ที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 3.กำหนด ให้ผู้จดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ต้องดำเนินการออกหนังสือพิมพ์ ภายใน 60 วัน เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแสดงการพิมพ์ 4. กำหนดให้หนังสือพิมพ์ต้องแสดงข้อความประเภท หนังสือพิมพ์ และเลขมาตรฐานสากล ประจำวารสารที่หอสมุดแห่งชาติออกให้ และกำหนดให้ผู้พิมพ์ต้องส่งหนังสือพิมพ์จำนวน 2 ฉบับให้แก่หอสมุดแห่งชาติด้วย 5.ชื่อหนังสือพิมพ์ต้องไม่พ้องหรือ มุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อหน่วยงานของรัฐหรือเป็นตัวย่อ 6.กำหนดโทษทางปกครองผู้พิมพ์ที่ไม่ส่งหนังสือพิมพ์ให้แก่หอสมุดแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ 7.กำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ฝืนคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีสั่งห้ามพิมพ์ เผยแพร่ สิ่งพิมพ์ที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความมั่นคงของชาติ โดยกำหนดโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “นอกจากนี้ใน พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีการเพิ่มการระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์หรือประเภท ของสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากปัจจุบันพบว่า เนื้อหา ข้อความ หรือภาพ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร มีความไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ รุนแรงและโหดร้าย ลามกอนาจาร ที่สำคัญเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลียนแบบ ดังนั้น การกำหนดเรตติ้งสื่อสิ่งพิมพ์ น่าจะปัญหาดังกล่าวได้บ้าง อย่างไร ตาม หลังจากนี้ วธ. จะจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรตติ้งสิ่งพิมพ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยอีกครั้ง ส่วนขั้นตอนการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา จากนั้นส่งให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบเป็นกฏหมายต่อไป”รมว.วัฒนธรรม กล่าว ที่มา:ไทยรัฐออนไลน์

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net