ประสบการณ์น้ำท่วมบ้านบัวทอง \อย่าลืมอุดท่อระบายน้ำ\""

บ้านบัวทองเป็นหมู่บ้านหนึ่งใน ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี ซึ่งถูกน้ำท่วมไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ตั้งอยู่ห่างจากตลาดบางใหญ่ 2 กม. ทั้งที่ได้เตรียมการมานานพอสมควร แต่ไม่สามารถฝ่าน้ำท่วมไปได้ หมู่บ้านนี้เคยเผชิญกับน้ำท่วมปี 2538 มาแล้ว ในครั้งนี้มีบทเรียนที่น่าสนใจ วันที่ 10 ต.ค. มีเหตุน้ำท่วมโรงพยาบาลบางบัวทอง เนื่องจากคันกั้นน้ำพัง แต่สถานการณ์ก็ผ่านพ้นเพราะปริมาณน้ำมาสุดที่คลองบางไผ่ ที่อยู่ด้านเหนือของหมู่บ้านนี้ ชุมนุมจึงสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมด้านนี้ รวมถึงการปิดท่อระบายน้ำด้านนี้ เพราะพวกเขาเคยมีประสบการณ์น้ำเข้าทางท่อระบายน้ำในปี 2538 ส่วนด้านใต้เปิดตามปกติเนื่องจากระดับน้ำคลองถนนไม่มีระดับสูง วันที่ 19 ต.ค. น้ำระลอกใหญ่มาถึงบางบัวทอง ช่วงสายประตูน้ำพิมลราชพังน้ำทะลักเข้าตลาดบางบัวทอง ท่วมหมู่บ้านชลลดา น้ำไหลเข้ามาทางคลองบางไผ่ คันกั้นตามแนวคลองเริ่มรับไม่ได้ กำนันและ อบต. ระดมชาวบ้านกรอกกระสอบทราย ตอนบ่าย แต่ละกลุ่มบ้านประชุมวางแผนทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำตามปิดถนนรอง ปิดท่อระบายที่ท่อมาจากด้านเหนือ และมีการพูดถึงการวางกระสอบกั้นแนวบ่อบำบัดน้ำเสียที่ต่อกับคลองด้านใต้และอุดท่อระบาย เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำทิ้งจากท่อระบายน้ำและสูบน้ำที่ล้นแนวกระสอบทราย ตอนเย็น รถขนทรายมาส่งทราย ชาวบ้านกรอกทรายและเรียงทำคันกั้นน้ำบนถนนรองตามแผน เวลาประมาณ 23.00 น. น้ำทะลักเข้าท่อระบายน้ำที่ต่อกับคลองด้านใต้ และชะตากรรมของหมู่บ้านก็มาถึง น้ำในคืนวันที่ 19 ประมาณ สูงระดับพื้นถนน เวลาประมาณ 5.00 น. วันที่ 20 ต.ค. น้ำสูงขึ้นอีก 20 ซม. จากนั้นน้ำค่อยๆไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เวลาประมาณ 9.00 น. น้ำสูงประมาณ 30 ซม. ช่วงบ่ายน้ำขึ้นมาที่ระดับ 80 ซม. ในการป้องกันถนนรองที่วางกระสอบสองแนวสูงประมาณ 1.2 เมตร และเตรียมเสริมเป็น 1.5 เมตร เมื่อน้ำล้นแนวที่ 1 เข้าในพื้นที่ 12 ม. * 3 ม. ย่อมเป็นปริมาณที่สามารถสูบกลับออกไปได้ รวมถึงความคิดในการอุดท่อระบายน้ำและเตรียมเครื่องน้ำสำหรับดูดน้ำออกย่อมทำให้ทุกชีวิตใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ผมเห็นว่าการเตรียมตัวทำได้ดีพอสมควร และหมู่บ้านอยู่ติดถนนกาญจนาภิเษก อยู่ใกล้ย่านธุรกิจสำคัญ เช่น ตลาดบางใหญ่ บิ๊กซี บางใหญ่ ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ดังนั้น จึงควรอยู่รอดได้ การไม่ได้ปิดท่อระบายน้ำคลองด้านใต้ทันที เพราะน้ำท่วมช่วงก่อนหน้านี้มวลน้ำมาไม่ถึง ซึ่งลักษณะการไหลของน้ำจะเอ่อล้นทีละแนวคลองตามช่วงเวลาน้ำขึ้นและลง จึงอาจจะไม่เข้าใจลักษณะนี้ทำให้ไม่คิดว่าน้ำจะมากในคลองด้านใต้ของหมู่บ้าน แต่คราวนี้มวลน้ำมากกว่าเดิมจึงไหลขยายพื้นที่ท่วมต่อไป รวมถึงคลองนี้ด้วย จากประสบการณ์นี้ จึงเชื่อว่า ถ้ามีการเตรียมการในระดับหมู่บ้านยังมีความเป็นไปได้ในการป้องกันตัวเอง เพียงแต่หน่วยงานปกครองท้องที่และหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องวางระบบการส่งกำลังบำรุง เพื่อทำให้แต่ละพื้นที่สามารถต่อสู้ได้ ในความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับ กทม. ในขณะนี้ บอกได้ว่าทำให้เกิดความสิ้นหวังมากขึ้น สิ่งที่รัฐบาลกดดันให้ กทม. ปล่อยน้ำผ่านคลองชั้นในของ กทม. นั้น เจ้าหน้าที่ กทม. บอกว่า จะสามารถช่วยได้ระบายน้ำได้สัก 600,000 ลบ.ม. ต่อวัน แต่ข้อมูลอาจะไม่ครบถ้วน ถึงจะมากกว่า 10 เท่าก็ตาม เมื่อเทียบกับปริมาณ มากกว่า 100 ล้าน ลบ.ม. การระบายผ่านของ กทม. ก็แค่น้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรเท่านั้นเอง เพียงแต่ว่า กทม. กลายเป็นผู้ร้าย ผมยังไม่เห็นว่า หน่วยงานรัฐได้จัดระบบสนับสนุนในการต่อสู้ของระดับพื้นที่เช่นกัน ทำเฉพาะการบรรเทาทุกข์เท่านั้น จึงแค่หวังว่า อย่าทำให้ความสิ้นหวังมากกว่านี้

ถึง “ข้า-ราชการ

ถึง “ข้า-ราชการ กรมชลฯ”

น้ำท่วมหนนี้ ข้า-ราชการ กรมชลฯ - ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร
และไม่ต้องคิดทำอะไร ทั้งนั้น – เพราะเหตุผลว่า ปีนี้ “น้ำมาก กว่าทุกปี”

อย่าไปคิดเรื่อง ขุดคลอง เปลี่ยนเส้นทางน้ำใหม่ เพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น
เพราะนั่น คือการหลุดพ้น จากความคิดศักดิ์สิทธิ์ ที่มันฝังแน่น อยู่กับอดีต

และไม่ต้องไปใส่ใจ กับการขุดลอกคู-คลอง ที่ตื้นเขิน
เพราะนั่น จะเป็นการไปเปลี่ยน เส้นทางความคิด แบบเดิม ๆ ทั้งหมด

ท่านไม่ต้องคิด หรือทำอะไร ทั้งนั้น - เพราะปีนี้ “น้ำมันมาก กว่าทุกปี”

และผู้คนประเทศนี้ ก็ไม่ได้คาดหวังอะไร จากพวกท่าน อยู่แล้ว
เพราะพวกเขารู้ดีว่า “พวกท่านไม่กล้าทำอะไร แม้แต่จะคิด”!!!

ก่อนอื่นขอแสดงความเห็นใจ

ก่อนอื่นขอแสดงความเห็นใจ ที่น้ำเข้าท่วมที่บ้านนะครับ
และขอขอบคุณที่ เอาข้อมูลสำคัญมาให้หลาย ๆ คนที่กำลังเตรียมตัว
ได้ระมัดระวัง

ผมมีข้อคิดเห็นเล็กน้อยเกี่ยวกับ ข้อมูลที่คุณยกมา

"ในความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับ กทม. ในขณะนี้ บอกได้ว่าทำให้เกิดความสิ้นหวังมากขึ้น สิ่งที่รัฐบาลกดดันให้ กทม. ปล่อยน้ำผ่านคลองชั้นในของ กทม. นั้น เจ้าหน้าที่ กทม. บอกว่า จะสามารถช่วยได้ระบายน้ำได้สัก 600,000 ลบ.ม. ต่อวัน แต่ข้อมูลอาจะไม่ครบถ้วน ถึงจะมากกว่า 10 เท่าก็ตาม เมื่อเทียบกับปริมาณ มากกว่า 100 ล้าน ลบ.ม. การระบายผ่านของ กทม. ก็แค่น้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรเท่านั้นเอง เพียงแต่ว่า กทม. กลายเป็นผู้ร้าย"

ลองนึกภาพดีดีครับ มวลน้ำไหลลงมา ปกติถ้าเป็นธรรมชาติต้องไหลลงตรงกลาง ตามแนวเจ้าพระยาแล้วท่วมท้นออกสองข้าง แต่เรากั้นมันไว้ให้ไหลได้เฉพาะในคันกั้นน้ำเจ้าพระยา น้ำที่เหลือก็ไปติดแนวคันกั้นที่เป็นถนน เราพยายามแหวกให้มันออกข้าง ๆ ซ้ายขวา

บริเวณคันกั้นด้านเหนือ ที่แหวกน้ำออก จะมีลักษณะน้ำยกตัวขึ้นสูง
(เหมือนเอาเสาไปปักในน้ำบริเวณหน้าเสาที่ปะทะน้ำจะมีน้ำยกตัว )

ถ้าคุณแข็งขืน น้ำก็มีแรงดันสูง คันกระสอบทรายก็ต้องมีเสียหาย ไม่งั้นน้ำก็จะ เข้าตามส่วนที่แตก หรือ ยกตัวสูงล้นลงมา
แบบ ควบคุมอะไรไม่ได้เลย ซึ่งจัดการยากกว่ามาก

ดังนั้นเพื่อลดความแรงของน้ำส่วนนี้ จึงจำเป็นต้อง เพิ่มทางระบาย

แม้กระทั้ง คุณ ปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาผู้ว่า กทม ก็ออกมาแนะนำ ให้ใช้คลองใน กทม ช่วยระบายน้ำด้วย

"นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาผู้ว่าการกรุงเทพฯ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อช่วงเย็นนี้ว่า ทางออกแก้ปัญหาน้ำขณะนี้ คือ การผันน้ำออกไปทางฝั่งตะวันออก และให้น้ำผ่านกรุงเทพชั้นใน ซึ่งต้องอธิบายให้ประชาชนได้ทราบว่า มีการควบคุมอย่างดี ก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะหากยังยื้อกับน้ำกันแบบนี้ผนังกั้นน้ำต่างๆก็จะรับไม่ไหว ซึ่งจะทำได้โดยการระบายไปทางตะวันออก ตั้งแต่ รังสิต คลองหกวา และสายไหม ขณะเดียวกันก็ให้ไหลผ่าน คลองแสนแสบ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองประเวส คลองสำโรงได้อีกทางหนึ่ง
" ตอนนี้เราต้องหาทางผ่อนคลาย อย่าให้เกิดการปะทะที่คลองหกวา ดังนั้นควรปล่อยน้ำเข้ากทม.ชั้นใน แล้วกำกับควบคุมให้ชัดเจน ยิ่งหากฝนไม่ตก ก็ไม่ต้องกังวล หากชี้แจงว่าเราควบคุมได้ ประชาชนจะเข้าใจ ตอนนี้เราต้องหาทางไปให้น้ำ ไปทางตะวันออกและผ่านกทม.ชั้นใน "

มันน่าแปลกใจ ถ้า เอาผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา แต่ไม่ทำตามแบบนี้ หรือหวังว่าเอาความน่าเชื่อถือของเขามาประดับตัวเอง?

ผมให้ข้อมูลอีกด้าน เชื่อว่าทุกคนตัดสินเองได้

บางกอก เคยได้ชื่อว่า

บางกอก เคยได้ชื่อว่า เป็นเวนิสตะวันออก มีคลองระบายน้ำมากมาย
แต่คนรุ่นใหม่ ถมคลองสร้างถนน น้ำก็ต้องมาอยู่บนถนนแทนอยู่ในคลอง

สายเกินแก้แล้ว จะขุดคลองวางท่อระบายแล้วกลบทำถนนใหม่ ก็จะยุ่งเหยิงหนักเข้าไปอีก
มีทางเดียว ถมสร้างถนนให้สูงขึ้น สร้างบ้านใหม่ ต้องยกใต้ถุนสูงแบบสมัยก่อน

มีคนเคยคิดจะย้ายเมืองหลวง ลงท้ายก็เจ๊งพังพาบ ไปตายต่างแดน
ถ้าดูหนังขาวดำสมัยมีการสำรวจพื้นที่บางกอกเมื่อเกือบร้อยปีก่อน เขาบรรยายว่า
The land is low and the soil is soft ...

เมื่อเป็นที่ลุ่มรับมวลน้ำจากเหนือ สมัยก่อนมีป่าไม้ซับน้ำ เมื่อช่วยกันตัดจนแทบเหี้ยนเต้ทั้งประเทศ
พื้นที่แถบบแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ มีความลาดชันสูง เมื่อฝนชุกน้ำก็ไหลหลากลงที่ต่ำทันที
บางกอกต้องรับมวลน้ำจากแม่น้ำกี่สาย? การก่อสร้างที่เปลี่ยนทางเดินของน้ำ? การตัดไม้รวยเละกันไม่กี่คน?

การเมืองก็ไม่นิ่ง ใครมาเป็นรัฐบาลถ้าไม่ใช่พวกของตน ก็อยู่ลำบาก
แม้จะตั้งใจดีเพียงใดก็ตาม

ก็ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัย แม้จะปีละครั้ง แต่ก็สาหัสไปทั้งปี

น้ำท่วมบ้านท่วมเมือง ประชาชนกำลังเดือดร้อนที่อยู่ที่กิน

ได้ข่าวว่า ทหารเรือยังน้ำลายไหลกับเรือดำน้ำ
สารพัดข้ออ้าง
ถ้ารัฐบาลผูกมิตรกับเพื่อนบ้านเพื่อลดงบประมาณการทหาร ก็หาว่าขายชาติ

เวรกรรม

บางเรื่องที่คิดว่าทำได้แต่จริ

บางเรื่องที่คิดว่าทำได้แต่จริงๆทำไม่ได้เพราะติดที่ดิน สนามกอล์ฟ ของผู้มีอิทธิพลและนักการเมือง

ชาวบ้านไร้สิทธิ์ไร้เสียง ก้มหน้ารับกรรมกันไป ถึงเวลาก็รับเงินแล้วไปเลือกตั้ง แค่นั้นเอง

ชีวิตคนไทยก็แค่นี้เอง

บางเรื่องที่คิดว่าทำได้แต่จริ

บางเรื่องที่คิดว่าทำได้แต่จริงๆทำไม่ได้เพราะติดที่ดิน สนามกอล์ฟ ของผู้มีอิทธิพลและนักการเมือง

ชาวบ้านไร้สิทธิ์ไร้เสียง ก้มหน้ารับกรรมกันไป ถึงเวลาก็รับเงินแล้วไปเลือกตั้ง แค่นั้นเอง

ชีวิตคนไทยก็แค่นี้เอง

ที่บางบัวทอง มีนายก อบต

ที่บางบัวทอง มีนายก อบต มีกิจก้องอยูอย่าไปกลัวคับ คำประกาศก่อนน้ำท่วม พอตอน 6 โมงเย็น พวกหาเสียงของนายกกิจก้อง มาประกาศบอกน้ำไม่ทวมหมูบ้านเชือใจได้ ไอเราก็หลง เชือ ตอนสองทุมน้ำขี้นมานิดหน่อย แล้วเราก็ไม่คิดอะไรเพราะมันบอกเราว่ารับมือได้ เราก็เลยนอน พอตืนมาตอนเช้า น้ำไม่ท่วมจริงๆๆ ไม่ท่วมบ้านมัน บ้านผมนี้ท่วมเท่าเอว
แล้วจะประกาศหาแม่มรึงเหรอไม่ต้องตกใจน้ำไม่ทวมไอสาด

ขอโทษนะไอ้คุณhuyaman.

ขอโทษนะไอ้คุณhuyaman. บ้านคุณอยู่ซอยไหนไม่ทราบ หัดแหกตาดูซะมั่งที่ว่าน้ำไม่ท่วมบ้านพ่อชั้น ตอนนี้ทั้งหมู่บ้านก็ท่วมเหมือนกันหมดแหละ ที่บ้านเราก็ท่วมไม่ต่างจากบ้านคุณ ถ้าคุณจะโทษใครสักคน น่าจะเป็นรัฐบาลหรือนักการเมืองที่ไม่สามารถจัดการบริหารน้ำได้ดีตั้งแต่แรก ก็รับกรรมกันไปหมดแหละ ไม่เห็นรึไงว่าปีนี้น้ำมันมากกว่าทุกปี แม้แต่พวกนางฟ้าเทวดาที่คุณเลือกเข้าไปยังไม่มีปัญญาจัดการเลย เป็นไงล่ะที่นี้ งามหน้าไปทั่วโลก ทีหลังจะโพสอะไรหัดใช้หัวสมองคิดก่อน อย่าสักแต่ใช้หัวแม่เท้าคิด ในเมื่อคุณไม่รู้อะไรจริง อย่าเที่ยวพ่นน้ำลายเน่าๆว่าคนอื่น

ปล่อยให้น้ำผ่าน

ปล่อยให้น้ำผ่าน กทม.และออกทุกคลอง เกลี่ย กระจายน้ำ เฉลี่ยน้ำก็ว่ากันไป ระดับน้ำถ้าจะสูงก็แค่ ๑ เมตร อย่างต่ำแค่หัวเข่า ถ้าคนไทยใจคับแคบ เห้นแก่ประโยชนืส่วนตนแบบนี้พูดง่ายๆคือแบ่งชนชั้นนั่นแหละ ก็พอจะทำนายได้เลยว่า คนไทยนิสัยคงเห็นแก่ตัวมาโดยกำเนิด และชอบเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าแน่นอน....อนิจจาประเทศไทย...

huyaman wrote:ที่บางบัวทอง

[quote=huyaman]ที่บางบัวทอง มีนายก อบต มีกิจก้องอยูอย่าไปกลัวคับ คำประกาศก่อนน้ำท่วม พอตอน 6 โมงเย็น พวกหาเสียงของนายกกิจก้อง มาประกาศบอกน้ำไม่ทวมหมูบ้านเชือใจได้ ไอเราก็หลง เชือ ตอนสองทุมน้ำขี้นมานิดหน่อย แล้วเราก็ไม่คิดอะไรเพราะมันบอกเราว่ารับมือได้ เราก็เลยนอน พอตืนมาตอนเช้า น้ำไม่ท่วมจริงๆๆ ไม่ท่วมบ้านมัน บ้านผมนี้ท่วมเท่าเอว
แล้วจะประกาศหาแม่มรึงเหรอไม่ต้องตกใจน้ำไม่ทวมไอสาด[/quote]

เห็นด้วยกะคุณมากมาก คนในหมู่บ้านบัวทองหลงเชื่อตามกันไปหมด ก็เลยท่วมกันไปหมด ยังดีที่เก็บของไว้บ้างและย้ายรถทั้งหมดได้ทัน โทรไปหา นายก อบต เพื่อจะขอความช่วยเหลือ เข้ามาในหมู่บ้าน ในคืนวันที่น้ำเริ่มท่วม ยังปิดเครื่องหนีซะงั้น สโลแกน นายก อบต น้ำไม่ท่วม คงใช้ไม่ได้แล้วล่ะ คงต้องเปลี่ยนใหม่ เป็น นายก อบต น้ำท่วมมิดหัว

ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับสถานกา

ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ
อย่ารอจนน้ำท่วมแล้วถึงจะคิดเตรียมป้องกัน

.........อันที่จริง ถ้าจะโทษ ต้องโทษ กระบวนการที่กั๊ก นายก ยิ่งลักษณ์เอาไว้กว่า 1 เดือน เต็ม

กว่า 1เดือน มันมากพอที่จะเตรียมการ เกี่ยวกับเขื่อน เกี่ยวกับน้ำได้มากมายเหลือคณา ??

จะโทษ ต้องไปโทษคนปล่อย คนวางแผน
ไม่ควรโทษคนที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา

ตำบลบางรักพัฒนา เรียนพี่น้องช

ตำบลบางรักพัฒนา
เรียนพี่น้องชาวตำบลบางรักพัฒนาหมู่ที่ 2-15ทุกท่าน กระผม นายกิจก้อง นาคทั่ง อดีตนายก อบต.บางรักพัฒนาขอเรียนทำความเข้าใจให้กับพี่น้องในตำบลบางรักพัฒนาดังนี้ กระผมดำรงตำแหน่ง นายก อบต.บางรักพัฒนาดังนี้กระผมดำรงตำแหน่ง นายก อบต.บางรักพัฒนาเป็นเวลา4ปี และหมดวาระเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 เป็นวันสุดท้ายของการทำงาน แต่เรื่องการนํ้าท่วมตำบล เราได้ทำตอนอยู่ในตำแหน่งมาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว มีการนำแผนป้องกันนํ้าท่วมปี 2553ที่นํ้าไม่ท่วมตำบลมาศึกษาและเพิ่มเติมบางจุด และทำเขือนป้องกันนํ้าไว้หลายจุดและติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไว้ด้วย พร้อมได้สั่งทรายและกระสอบทรายมาทำเป็นแนวป้องกันไว้ตามคลองต่างๆภายในตำบลที่ติดต่อกับทาง อบต. ข้างเคียง และในจุด อบต. หน้าด่านที่ติดต่อกับแม่นํ้าใหญ่เช่น อบต. พิมลราช นางแม่นาง บางรักใหญ่ เทศบาล เป็นต้น ได้ทำ (m.o.u) ร่วมกันโดยเฉพาะ อบต. พิมลราชที่มีลำคลองติดต่อกันและเป็นต้นทางนํ้าเราได้ช่วยเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ และกำลังคนในการไปช่วยทำแนวป้องกันอีกจุดหนึ่ง
แต่ขอเรียนให้ทราบว่ากระผมทำงานอยู่ในตำแหน่งถึงวันที่ 29 กันยายน 2554 เป็นวันสุดท้ายและหมดวาระหรือพ้นตำแหน่งหน้าที่และต่อจากนั้นตำแหน่งนายก อบต. ทางข้าราชการประจำคือ ปลัดอบต. เป็นผู้ทำหน้าที่ นายก อบต. แทนตลอดมา
ตำบลบางรักพัฒนาเป็นตำบลสุดท้ายที่นํ้าท่วมในเขตอำเภอบางบัวทอง เราป้องกันจนวินาทีสุดท้าย บ้านบัวทองนํ้าเข้าหมู่บ้านวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 3ทุ่ม หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์เข้าวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลาตี 5ครึ่ง ต่อจากนั้นก็ทยอยเข้าแต่ละหมู่เรื่อยไป เราเอาไม่อยู่แล้วเพราะนํ้ามาเหนือการคาดหมายและมามากจริงๆ และเป็นนํ้าที่บ่าข้ามทุ่งมา เราทำเต็มที่แล้วและพยายามทำจนสุดความสามารถ กระผมพอพ้นจากหน้าที่ก็ได้พยายามประสานกับทาง อบต. และหมู่บ้านต่างๆตลอดมา ในเรื่องของความช่วยเหลือของแต่ละหมู่กับทางราชการและหลังจากที่นํ้าท่วมเต็มพื้นที่แล้วก็ออกตรวจตามหมู่บ้านต่างๆตลอดไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบัวทอง รัตนาธิเบศร์และหมู่บ้านอื่นๆ แต่ต้องชี้แจงให้ทราบว่า พี่น้องประชาชน อพยพออกไปประมาณ 70% เวลาผมขับเรือไปตรวจก็จะเจอบ้างไม่เจอบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็มีคนโทรมาหาและสอบถามเรื่องระดับนํ้าตลอดเวลากระผมอยู่ที่นี่ตลอดไม่ได้หนีไปไหนอยู่ที่บ้าน อยู่ชั้น 2 เหมือนกับผู้ประสบภัยทั่วไป และคอยประสานงานให้กับพี่น้องในตำบลอยากจะอพยพไปเหมือนกับคนอื่น แต่ก็ไปไม่ได้เดี๋ยวคนเขาจะหาว่าทิ้ง แต่ละหมู่บ้านมันร้างจริงๆครับ ขอชี้แจงให้ทราบ ไม่ใช่แก้ตัว
(ฉายานายกน้าไม่ท่วมมันเมื่อปี 2553 ที่ป้องกันไม่ให้นํ้าท่วมตำบลไว้ได้)
ปล.ถ้าหากว่าอยู่ในตำแหน่ง การช่วยเหลือหรือการดำเนินงานการต่างๆ อาจจะรวดเร็ว แต่ก็ขอให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่านและขอฝากความเป็นห่วงและคิดถึงไปยังพี่น้องของตำบลบางรักพัฒนาทุกท่าน ขอให้รักษาสุขภาพและร่างกายด้วย
กิจก้อง นาคทั่ง
(การเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 25ธ.ค. 2554 ถ้าไม่พร้อมก็จะมีการเลื่อนออกไปอีก)