วิศวะ จุฬาฯ เผยแพร่แผนที่ระดับความสูงของถนนในกทม. แบบละเอียด

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่แผนที่แสดงระดับความสูงของผิวถนนในกรุงเทพฯ จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อประเมินระดับความสูงของน้ำท่วมในที่พักอาศัยได้อย่างละเอียด รศ. ชัยยุทธ สุขศรี หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาฯ กล่าวว่า แผนที่ฉบับนี้ ประมวลผลจากค่าระดับผิวถนนสายหลักที่ กทม. ได้สำรวจไว้เมื่อปี พ.ศ. 2550 ฉะนั้นจะมีความละเอียดมากกว่าแผนที่ต่างๆ ที่เคยถูกนำมาเผยแพร่ตามอินเตอร์เน็ท โดยอาจมีความคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน 30 ซม. เท่านั้น นอกจากนี้ รศ. ชัยยุทธ ให้สัมภาษณ์ว่า แผนที่วัดระดับน้ำท่วมบางชิ้นที่เคยเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ทต่อๆ กันมานั้น คำนวนจากโมเดลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยอย่างหยาบๆ มาประมวล ทำให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ถึง 5 เมตร และอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถเทียบข้อมูลของถนนที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของตัวเอง และเทียบกับค่าระดับคาดการณ์ที่น้ำจะท่วมจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อคำนวนความสูงของระดับน้ำที่จะท่วม เพื่อเตรียมตัวและประกอบการตัดสินใจการอพยพ ผู้ที่สนใจ สามารถคลิกไปดูแผนที่ฉบับความละเอียดสูง หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.chula.ac.th/flood_rest/contents/Bkk_road_elev_20cm.pdf แผนที่แสดงความสูงต่ำของผิวถนนในกรุงเทพฯ จัดทำโดยภาควิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย