จี้นายจ้างญี่ปุ่นทำประกันสุขภาพให้แรงงานไทยที่ประสบอุทกภัย ก่อนส่งไปทำงาน

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายช่วยเหลือประเทศไทยที่กำลังประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรง โดยจะอนุญาตให้แรงงานไทยที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ถูกพักงานจากน้ำท่วม สามารถเข้าไปทำงานในญี่ปุ่นได้นั้น นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักวิจัยเรื่องการเข้าถึงการรักษาของแรงงานข้ามชาติในญี่ปุ่น เห็นว่า นี่ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายผ่อนปรนเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักที่นายจ้างและแรงงานไทยพึงตระหนักและต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น คือ การเข้าถึงการรักษาสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆในญี่ปุ่นเลยเป็นเรื่องยากลำบากมาก ดังนั้น ก่อนการเดินทาง นายจ้างต้องทำประกันสุขภาพให้แรงงานไทยที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่น อีกทั้งแรงงานที่มีโรคประจำตัว ที่ต้องรักษาตัวเองอย่างต่อเนื่องต้องเตรียมยาที่จำเป็นไปให้พอตลอดระยะเวลาที่ทำงานในญี่ปุ่น “จากการวิจัยพบว่า หากแรงงานที่ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น และไม่มีประกันสุขภาพ จะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเลย แม้แต่ ผู้ฝึกงาน หรือ trainee ที่ได้รับอนุญาตเข้าไปทำงานในญี่ปุ่นชั่วคราวซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ก็มีปัญหา ดังนั้นค่อนข้างเป็นห่วงว่า หากนายจ้าง แรงงานที่จะไปทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักถึงปัญหานี้ การช่วยหางานให้ทำในระยะที่ตกงานจากน้ำท่วมที่เมืองไทย อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพของแรงงาน ดังนั้น นายจ้างจึงต้องทำประกันสุขภาพให้แรงงานที่จะเดินทางไปทำงานในญี่ปุ่น และตัวแรงงานเองที่มีโรคประจำตัว หรือที่ต้องรักษาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดัน หัวใจ ฯลฯจะต้องจัดเตรียมยาไปให้พอ ซึ่งแรงงานทุกคนอยู่ในสิทธิประกันสังคม ดังนั้น ต้องติดต่อกับหน่วยบริการเพื่อรับยาไปใช้ให้เพียงพอสำหรับตลอดช่วงเวลาการทำงานในญี่ปุ่นและถ้าอยู่ต่อจากที่กำหนดไว้ จะมีวิธีติดต่อเพื่อรับยาเพิ่มเติมได้อย่างไร ซึ่งประเด็นนี้ หน่วยราชการของไทยที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือเพื่อขอการผ่อนปรนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดส่งยา” นักวิจัยซึ่งได้รับทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย กล่าวว่า ขณะนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุขในญี่ปุ่น กำลังขอหารือกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น เพื่อให้ผ่อนปรนการนำยารักษาโรคที่แต่ละคนจำเป็นต้องใช้เข้าประเทศ และกำลังจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้แรงงานที่จะเข้าไปทำงานญี่ปุ่นทราบถึงหน่วยงานที่จะให้คำปรึกษาหากมีปัญหาสุขภาพ “ในส่วนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มตะวัน ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครด้านสาธารณสุขชาวไทยในญี่ปุ่นให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. โทร 070-5207-6953 และ 080-3791-3630 หรือ ta.wan@hotmail.com.co.jp และ องค์กรแชร์ (SHARE) 038-807-7581”

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์