TCIJ: ชาวบ้าน โร่แจ้งความ ถูกหลอกเซ็นชื่อขยาย ‘ลำห้วยโมง’

แจงลงลายมือชื่อยินยอมให้ขุดลอกลำห้วยโมง หวังกำจัดวัชพืชและสิ่งที่กีดขวางทางน้ำ หวั่นชื่อถูกนำไปใช้หนุนขุดขยาย ทำสูญเสียที่ดิน-ระบบนิเวศ พร้อมจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความจริง เมื่อวันที่ 10 พ.ย.54 เวลาประมาณ 11.30 น. ชาวบ้านจากบ้านลาน, บ้านเหล่าคราม และบ้านวังสวย ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ประมาณ 10 คน รวมตัวกันเดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อยกเลิกการแสดงความประสงค์ยินยอมให้ขุดลอกลำห้วยโมง นางจุลนี อินทราชา ชาวบ้านที่มาแจ้งความในครั้งนี้ กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือน ส.ค.54 ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่ได้นำกระดาษเปล่ามาให้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีที่ดินติดลำห้วยโมง ลงลายมือชื่อเพื่อให้ยินยอมขุดลอกลำห้วยโมง โดยให้ข้อมูลเพียงว่าจะขุดลอกวัชพืชและสิ่งที่กีดขวางทางน้ำออกเพียงเท่านั้นเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก จึงได้ยอมลงชื่อไป แต่เมื่อภายหลังได้ทราบข้อมูลว่าโครงการที่เซ็นชื่อให้ขุดลอกไปจะเป็นโครงการที่ขุดลอกขยายลำห้วยโมง ทั้งกว้างและลึกจากเดิมหลายเมตร ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านสูญเสียที่ดิน ที่นาและต้นไม้ พร้อมทั้งสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ริมห้วยอย่างมากมาย จึงมีความกังวลว่ากระดาษเปล่าที่ลงชื่อไปจะนำมาซึ่งการขุดลอกลำห้วยโมง นำสู่การสูญเสียที่ดินและระบบนิเวศดังกล่าว จึงได้มาแจ้งความไว้เพื่อขอยกเลิกการเซ็นชื่อดังกล่าวข้างต้น “ส่วนตัวไม่ต้องการให้มีการขุดลอกลำห้วยโมงอยู่แล้ว เนื่องจากที่นาที่อยู่ติดลำห้วยโมง เป็นผืนดินที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษจึงต้องการรักษาไว้ แต่ที่เซ็นต์ชื่อเนื่องจากไม่ได้รับทราบข้อมูลการขุดลอกที่แท้จริงมาก่อน แต่เมื่อรู้ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจริง จึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการขุดลอกดังกล่าว และต่อไปพร้อมที่จะรวมตัวกับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านที่รวมตัวกันก่อนแล้วในการเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลโครงการที่แท้จริงต่อไป” นางจุลนีกล่าว ส่วนนางคำพอง ทาสาลี ชาวบ้านบ้านโนนสว่าง แกนนำกลุ่มผู้คัดค้านโครงการขุดลอกขยายลำห้วยโมง ที่รวมตัวกันติดตามข้อมูลการขุดลอกลำห้วยโมงในครั้งนี้ กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านเหมือนถูกหลอกโดยที่ไม่รู้ว่าหลังจากเซ็นชื่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ทางกลุ่มติดตามกันมา การขุดลอกลำห้วยโมงในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ หรือ โครงการผันน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล โดยที่ผ่านมาโครงการนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบจากการขุดลอกมาแล้วอย่างกว้างขวาง ดังเช่นที่ลำน้ำลำพะเนียง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งยังมีปัญหาการฟ้องร้องในชั้นศาลจนถึงทุกวันนี้ “ขณะนี้ทางกลุ่มก็จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการขุดลอกลำห้วยโมงต่อไป เพื่อเท่าทันถึงข้อมูลที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน และกำลังรวบรวมรายชื่อกันเพื่อยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกครั้งนี้ ให้ลงมาชี้แจงข้อมูลแท้จริงต่อพวกเรา เนื่องจากที่ผ่านมาเราถูกปกปิดความจริงมาโดยตลอดทั้งที่เป็นผืนดินของเราเอง” นางคำพองกล่าว

NGOs มีคนอ่านว่า "โง่"

NGOs มีคนอ่านว่า "โง่" (คนอ่านเป็นพระเถรชั้นผู้ใหญ่ช่างจ้อด้วยนะ)
ยังแปลได้ว่า "พวกยุให้รำตำให้รั่ว"

เรื่องนี้ยังไม่รู้ที่มาที่ไป

แต่ตัวอย่างที่เคยเห็น บางทีก็เริ่มมาจากความขัดแย้งระดับหมู่บ้าน การเมืองระดับ ผญบ.เท่านั้นเอง
ถ้าพอพ่อหลวงคนเก่าพลาดท่า ยิ่งมีมลทินติดตัวด้วยละก็ มันจะกลายเป็นอาหารอันโอชะของพวกยุให้รำตำให้รั่วเลยล่ะ

พวกนี้จะทำให้ อีกฝ่ายกลายเป็นแกนนำเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออะไรทั้งหลายแหล่ที่พวกเขาจะเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมา