สยามสามัคคีค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ

สยามสามัคคีค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ พร้อมล่าชื่อถอดถอน ครม. \สุริยันต์ ทองหนูเอียด\" ชี้ทำลายกระบวนการตรวจสอบระบอบประชาธิปไตย \"แก้วสรร\" ชี้คุณจะชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเท่าไหร่ไม่สำคัญประเทศนี้มีเจ้าของ-อย่าทำร้ายในหลวง วอนนักกฎหมายแบ่งร่าง กม.แยกฉบับเด็กเส้นกับฉบับปกติอย่าเอานักโทษ 2.6 หมื่นเป็นตัวประกัน 18 พ.ย. 54 - เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์รายงานว่าเมื่อเวลา18.00 น.อาคารลุมพินีฮอลล์ สวนลุมพินี กลุ่มสยามสามัคคี เครือข่ายนักวิชาการ และภาคประชาสังคม การเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง \"พ.ร.ฎ. อภัยโทษ ซ้ำเติมวิกฤติประเทศอย่างไร\" เริ่มต้นโดยจัดฉายวิีดีทัศน์ที่มาของการออก พ.ร.ฎ.ขอพระราชทานอภัยโทษ และภาพสัมภาษณ์ชาวบ้านถึงความไม่เหมาะสม โดยบรรยากาศบริเวณรอบอาคารมีการตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอนรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากร่วมกันนำเสนอร่าง พ.ร.ฎ.ขอพระราชทานอภัยโทษโดยไม่สุจริตและจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สว.สรรหา และ ประธานกลุ่มสยามสามัคคี กล่าวเปิดงานเสวนา โดยระบุว่า พ.ร.ฎ.นี้ถือเป็นการออกโดยไม่ชอบเนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ยังไม่ได้กลับมารับโทษจะมาขอพระราชทานอภัยโทษได้อย่างไร นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งปราบปรามคอรัปชั่น แต่กลับไปตัดข้อยกเว้นในส่วนของนักโทษทุจริตคอรัปชั่นออกไป ที่สำคัญ​การออกพ.ร.ฎ.นี้ จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ ประเทศชาติวิกฤติมามากแล้ว​หากรัฐบาลทำขึ้นมาอีกคร้ัง​อนาคตจะเป็นอย่างไร นาสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้อ่านแถลงการณ์คัดค้านการออก พ.ร.ฎ.อภัยโทษ คัดค้านและประนามการออกกฎหมายซึ่งน่าจะมีสาระสำคัญในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชายทักษิณชินวัตร อันถือเป็นการแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ ทำลายกระบวนการยุติธรรม ทำลายกระบวนการตรวจสอบระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว ด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการร่างกฎหมายดังกล่าวต่อประชาชนอย่างโปร่งใส หยุดการแทรกแซงขัดขวางและทำลายกระบวนการยุติธรรมทุกกรณี ​ครป.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์จะยึดมั่นในนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาว่าจะทำประเทศสู่ความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการหยุดกฎหมายที่เอื้อประโยชน์กับ พ.ต.ท.ทักษิณโดยทันที ซึ่งเราพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้กับประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมจนกว่าร่าง พ.ร.ฎ.ที่เอื้อประโยชน์กับทักษิณจะได้รับการแก้ไขจนถึงที่สุด​ \"การออก พ.ร.ฎ.มาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม คนไทยที่รักประชาธิปไตยยอมรับไม่ได้ ร.ต.อ.เฉลิม เรียนรามรุ่นหลังเรา จึงอยากสอนน้อง ไม่อยากให้มีรองนายกฯ เป็นเป็ดและเป็นลิงหลอกเจ้า\" นายสุริยันต์กล่าว นายแก้วสรร อติโพธิ์ อดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ(คตส.) กล่าวว่า อยากบอกตระกูลชินวัตร และสมุนว่า มาพูดใน 2 ฐานะ ฐานะแรก เราไม่ใช่ราษฎร เราเป็นประชาชน คุณจะชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเท่าไหร่ไม่สำคัญประเทศนี้มีเจ้าของ และ ในฐานะพสกนิกร เราจะบอกพวกเขาว่าอย่าทำร้ายในหลวง เพราะคำสั่งศาลเป็นอำนาจตามพระปรมาภิไธย แต่คุณยังบังอาจให้ท่านทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อทำลายกระบวนการยุตธิรรมที่ตัดสินไปแล้ว ซึ่ง ทำได้อย่างไร “คุณถวายของอย่างนี้ได้อย่างไร มันผิดที่คนถวาย ต้องเข้าใจว่า ฝากบอกไปยัง พรรคชินวัตร ว่านายกฯ ต้องเป็นคนเห็นชอบ และ เอาเข้าครม.เพื่อขออนุมัติ​ไม่ใช่หลบไปอยู่สิงห์บุรีแล้วพูดว่าสระบุรี แล้วยังทราบมาอีกว่าหนังสือที่จะกราบบังคัมทุูลจะลงชื่อโดยเป็ดเหลิมอีก ในฐานะที่เป็นนายกฯ จะไม่แสดงความรับผิดชอบเป็นไปได้หรือ” นายแก้วสรร กล่าว นายแก้วสรร กล่าวว่า พ.ร.ฎ.ฉบับนี้เป็นร่างเด็กเส้น เพราะมีการกำหนดคุณสมบัติให้กับนักโทษอายุเกิน 60 ปีโทษจำคุกไมเกิน 3 ปี ซึ่งตรงนี้ไปเช็ดดูแล้ว พวกที่มีหนีคอรัปชั่นเช็คแล้วมีคนเดียวชื่อทักษิณ จึงถือเป็นฉบับเด็กเส้น ดังนั้นขอฝากไปถึงนักกฎหมายและที่ปรึกษาผู้มีอำนาจว่า ถ้าจะถวายขึ้นมาจริงๆ ขอให้แตกไปเป็นสองฉบับ ฉบับแรกเพื่อช่วยนักโทษ 2.6 หมื่นคน ได้พ้นโทษ กับฉบับของเด็กเส้นดูว่าจะโปรดเกล้าฯ ฉบับไหน อย่าเอานักโทษ 2.6 หมื่นคนไปเป็นตัวประกันเด็กเส้นเพียงคนเดียว ซึ่งจะเป็นความไม่สุจริตทั้งข้างบนข้างล่าง"

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์