ทหารพรานนำหน้าขบวนครูรือเสาะ ถกมาตรการใหม่คุ้มครอง

เพิ่มกำลังทหารพรานรือเสาะ คุ้มครองความปลอดภัยนำหน้าขบวนครู สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถกหามาตรการใหม่ เสนอรัฐบาลผ่าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง บุญสม ทองศรีพลาย นายบุญสม ทองศรีพลาย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ในขณะนี้สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สวัสดิการของครูที่เหมาะสมเพื่อจะทำให้ครูอยู่ในพื้นที่ได้นาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ เพื่อทำเป็นโมเดลเสนอต่อรัฐบาล โดยจะเสนอผ่าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายบุญสม เปิดเผยอีกว่า ที่ผ่านมาสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประชุมแผนวางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอดก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง และยังได้ประชุมร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 4 เดือนละ 1 ครั้ง เรื่องมาตรการการคุ้มครองครู “ที่ผ่านมาเหตุการณ์ร้ายยังคงเกิดขึ้นกับครู แสดงว่ามาตรการคุ้มครองครูยังมีปัญหาอยู่ เช่น ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอหรือตำบล ซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละกองกำลังที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้” นายบุญสม กล่าว นายบุญสม เปิดเผยว่า บางพื้นที่ที่เคยทำบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) เรื่องการคุ้มครองครูกับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังไม่เกิดผล เพราะบางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า เปิดเผยว่า พล.ต.สุภัช วิชิตการ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน). แจ้งว่า จะเพิ่มกำลังทหารพรานอีก 1 กองร้อยในพื้นที่อำเภอรือเสาะ เป็นการเสริมกำลังของหน่วยเฉพาะกิจ นราธิวาสที่ 30 ที่มีอยู่แล้ว เพื่อจะรักษาความปลอดภัยครู โดยจะให้ทหารพรานทำหน้าที่หลักนำหน้าขบวนครูทั้งไปและกลับจากโรงเรียนทั้ง 44 โรงในอำเภอรือเสาะ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พล.ต.สุภัช วิชิตการ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.) เรียกประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายะลา ปัตตานีและนราธิวาส รวม 11 เขต ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานด้านความมั่นคง กว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมหารือหาจุดบกพร่องของมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยครู หลังเกิดเหตุลอบทำร้ายครูและเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครูอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 3 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 11 เขตและผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า การดูแลรักษาความปลอดภัยคณะครูในพื้นที่เสี่ยงยังบกพร่อง การปฏิบัติงานยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ และมาตรการต่างๆ ยังไม่เข้มงวด 100 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องการให้หน่วยกำลังฝ่ายต่างๆ ประสานการปฏิบัติงานให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อปิดช่องว่างในจุดเสี่ยงภัยต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นช่องทางให้กลุ่มคนร้ายสามารถก่อเหตุได้ นอกจากนี้ อยากให้หน่วยกำลังในพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าทหาร ตำรวจ หรือฝ่ายปกครอง รวมทั้งกองกำลังภาคประชาชน เปิดเวทีสัมมนาหาข้อสรุปและแนวทางการดูแลความปลอดภัยร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ขณะที่ในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอรือเสาะ กำลังเจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสันติ ที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยได้ถอนออกนอกพื้นที่ไปแล้ว จำนวน 19 หน่วย ทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ทั่วถึง หากเป็นไปได้อยากให้มีเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้เต็มพื้นที่เหมือนเดิม พล.ต.สุภัช กล่าวยอมรับความผิดพลาดในการดูแลรักษาความปลอดภัยคณะครูในครั้งนี้ จนทำให้คณะครูถูกลอบทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ และได้รับปากข้อเสนอของคณะครูที่จะให้มีการปรับแผนการรักษาความปลอดภัยครูใหม่ เน้นการปรับแผนทางด้านการข่าวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด และจะเพิ่มความเข้มในการดูแลรักษาความปลอดภัยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียน โดยจะอุดช่องว่างระหว่างพื้นที่ จะมีการเขื่อมต่อและประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยกำลังในพื้นที่ไม่ว่าตำรวจ ฝ่ายปกครอง กองกำลังภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและชาวบ้าน ให้มีความพร้อมและช่วยสอดส่องดูแลและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยคณะครู วันเดียวกัน นายฮานาปี แวมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดือแลหะยี ตำบลสุวารี ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนสุวารี-สามัคคี พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในอำเภอรือเสาะ 40 โรงเรียน ประมาณ 300 คน ได้มารวมกันตัวกันที่อาคารชมรมข้าราชการผู้สูงวัย อำเภอรือเสาะ เขตเทศบาล ตำบลรือเสาะ เพื่อหารือถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ หลังเกิดเหตุลอบทำร้ายครูโรงเรียนบ้านละหาร อำเภอรือเสาะ เมื่อเย็นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 จนเป็นเหตุให้ครูได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ทำให้กลุ่มครูจาก 8 โรงเรียน ในตำบลสุวารี สามัคคีและรือเสาะออกประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว เป็นเวลา 10 วัน และจะเปิดสอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์