เครือข่ายสิทธิ และ สรส. วอนรัฐอย่าละเลยแรงงานข้ามชาติ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

24 พฤศจิกายน 2554 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ออกแถลงการณ์ร่วม ระบุถึงสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลต่อแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ไม่มีเอกสารประจำตัว เนื่องจากชำรุดหรือสูญหายไปกับสายน้ำ ต้องทนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่จดทะเบียนได้ ถูกนายจ้างเลิกจ้างและต้องเดินทางกลับประเทศพม่า นอกจากนี้เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย แรงงานที่เดินทางกลับมาทำงานยังต้องถูกขบวนการค้ามนุษย์เอาเปรียบซ้ำอีก แถลงการณ์ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและพม่าอำนวยความสะดวกในการนำเข้าแรงงานจากประเทศพม่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เร่งดำเนินการออกเอกสารประจำตัวให้กับแรงงานข้ามชาติ ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทย หามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย โดยมีรายละเอียดแถลงการณ์ ดังนี้ 0 0 0 รัฐบาลไทยและพม่าควรนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องกฎหมาย เพื่อแก้ไขผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์อุทกภัย จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยหลายแสนคน แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากไม่มีเอกสารประจำตัวเนื่องจาก เอกสารได้ชำรุด/สูญหายไปกับน้ำ หรือถูกนายจ้างยึดเอกสาร ต้องทนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่จดทะเบียนได้ ถูกนายจ้างเลิกจ้างและต้องเดินทางกลับประเทศพม่า และจากการติดตามการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย กล่าวคือ “ รัฐบาลไทยปล่อยลอยแพแรงงานข้ามชาติทำให้แรงงานข้ามชาติจำนวนมากต้องเดินทางกลับประเทศ และปล่อยให้แรงงานข้ามชาติถูกเอาเปรียบจากขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์” ซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศและที่สำคัญประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ต้องจับตามองเรื่องการค้ามนุษย์ และเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายมีแรงงานชาวพม่าจำนวนมากกำลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย และจากการติดตามสถานการณ์ มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเหมือนกับที่แรงงานเหล่านั้นเดินทางกลับประเทศ คือ มีขบวนการนายหน้าเข้ามาเกี่ยวข้อง จากสภาพปัญหาดังกล่าว สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ มีข้อเสนอต่อภาครัฐในการจัดการ ดังต่อไปนี้ 1. รัฐบาลไทยและพม่าควรอำนวยความสะดวกในการนำเข้าแรงงานจากประเทศพม่าเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากนโยบายของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่จะให้มีการนำเข้าแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและความต้องการแรงงานของประเทศไทยในการฟื้นฟูประเทศหลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย อีกทั้งมีแรงงานข้ามชาติที่ได้จดทะเบียนได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยนับแสนคนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและต้องเดินทางกลับประเทศพม่า รัฐบาลทั้งสองประเทศควรเร่งดำเนินการการนำเข้าแรงงานจากประเทศพม่าเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว 2. รัฐบาลไทยควรเร่งดำเนินการออกเอกสารประจำตัวให้กับแรงงานข้ามชาติทุกคน แรงงานข้ามชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานฉบับตัวจริง ทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่ถูกตรวจสอบเอกสารและเอกสารชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมที่เอกสารชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถแสดงเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ได้ 3. รัฐบาลไทยควรเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตจังหวัดที่จดทะเบียน ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่น้ำท่วมหรือเดินทางกลับประเทศพม่าได้ 4. หามาตรการและเร่งดำเนินการเยียวยาให้กับแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติที่ได้ทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้าง ไม่ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากนายจ้างหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งเป็นส่วนที่สำคัญที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้างงาน รัฐบาลไทยควรเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแรงงานข้ามชาติทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และด้วยความคาดหวังว่าข้อเสนอดังกล่าวรัฐบาลจะรับไปพิจารณาอันจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติในสายตาชาวโลก และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีแรงงานของประเทศนั้น ๆ มาทำงานในประเทศไทย เป็นผลดีต่อรัฐบาลเองและต่อแรงงานข้ามชาติรวมทั้งประชาชนทั่วไปในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในอนาคต ด้วยความสมานฉันท์ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์