เครือข่าย น.ศ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จี้ อธิการฯ หยุด ‘ม.นอกระบบ’

เครือข่ายนักศึกษายื่นหนังสือถึงอธิการบดี ม.ขอนแก่น จี้ยุติการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ จนกว่าจะเปิดเผยข้อมูล และมีกระบวนการการมีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างทั่วถึง วันนี้ (9 ธ.ค.54) เวลา 14.00 น. เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนำระบบ ประมาณ 50 คน เคลื่อนขบวนไปยังตึกอธิการเพื่อยื่นหนังสือต่ออธิการบดีมหาวิทยาขอนแก่น ให้อธิการบดีฯ ลงลายมือชื่อรับทราบข้อเรียกร้องของเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้ด้วย เครือข่ายนักศึกษาฯ ได้ออกแถลงการณ์ ระบุถึงการออกเคลื่อนไหวในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 พ.ย.54 ได้มีความพยายามแปรรูปมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ออกนอกระบบ) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทางเครือข่ายนักศึกษาฯ ซึ่งได้ติดตามและเฝ้าระวังการแปรรูปมหาวิทยาลัยตลอดมาเล็งเห็นว่า การนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบนั้น จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านการตัดโอกาสทางการศึกษาของลูกหลานคนยากคนจนในเรื่องค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น ด้านคุณภาพการศึกษาที่ด้อยลง และด้านอุดมการณ์ที่แท้จริงของการศึกษา อีกทั้ง การดำเนินการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยไม่เปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ทำให้นักศึกษาและประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของเครือข่ายนักศึกษาฯ ต่อทางอธิการบดีและมหาวิทยาลัย คือ1.ขอให้ยุติการดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ 2.ขอให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบให้เป็นที่รับรู้ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคมภายนอกอย่างทั่วถึง และ 3.ขอให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบในทุกขั้นตอน จากนักศึกษาและประชาชนอย่างทั่วถึง ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนการยื่นหนังสือทางนักศึกษาได้มีการสอบถามข้อสงสัยในขั้นตอนการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ โดยอธิการบดีมีท่าทีไม่ยอมให้เครือข่ายนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นรับฟังการตอบข้อสงสัย โดยอ้างว่านักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของเครือข่ายนักศึกษาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเครือข่ายนักศึกษาจะยังคงติดตามการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องในครั้งนี้ภายใน 7 วันตามที่ระบุไว้ภายในหนังสือข้อเรียกร้อง แถลงการณ์ คัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ (ม.นอกระบบ) 9 ธันวาคม 2554 เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ได้มีความพยายามแปรรูปมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (นอกระบบ) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (นอกระบบ) ทางเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ซึ่งได้ติดตามและเฝ้าระวังการแปรรูปมหาวิทยาลัยตลอดมา จึงเห็นว่า การนำมหาลัยขอนแก่นออกนอกระบบนั้น จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านการตัดโอกาศทางการศึกษาของลูกหลานคนยากคนจนในเรื่องค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น ด้านคุณภาพการศึกษาที่ด้อยลง และด้านอุดมการณ์ที่แท้จริงของการศึกษา อีกทั้งการไม่เปิดเผยข้อมูล ลายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ทำให้นักศึกษาและประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ม.นอกระบบ) ได้ ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง ดังนั้น เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบจึงได้มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1. ขอให้ยุติการดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ 2. ขอให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำมหาวิทยาขอนแก่นออกนอกระบบให้เป็นที่รับรู้ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคมภายนอกอย่างทั่วถึง 3. ขอให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (นอกระบบ) ในทุกขั้นตอนจากนักศึกษาและประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยจิตคารวะ เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ 9 ธันวาคม 2554

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์