กวีประชาไท:ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากเสาอากาศทีวี

เรามีสิทธิ์ที่จะรัก รักใครก็ได้ที่อยากรัก รักอย่างสุดจิตสุดใจ แม้วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ พยายามเห่กล่อมเราอย่างทุกลักทุเล กระทั่งหนังสือแบบเรียนก็เกลี้ยกล่อมเรา สมุดปฏิทินแจกฟรียังไม่เคยปราณีเราเลย อีกทั้งถนนหนทาง สะพาน หินดินทราย ล้วนแล้วกอปรกันร่วมกล่อมเกลาเรา เบื้องหน้าความรู้สึกนึกคิดของเราเอง เราเปลือยเปล่าล่อนจ้อน ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากเสาอากาศทีวี ซะการีย์ยา อมตยา