ชี้แจงสำนักสันติวิธีฯไม่ได้ร่วมจัดเวทีสาธารณะ‘ปัตตานีมหานคร’

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองฯชายแดนภาคใต้ แถลงข่าวชี้แจงสำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ไม่ได้ร่วมจัดงานเวทีสาธารณะ ‘ปัตตานีมหานคร’ เหตุพิมพ์ใบโฆษณาผิดพลาดทางเทคนิค เผยเลิกหนุนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 หวั่นคนเข้าใจผิด นายมันโซร์ สาและ ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกใบแถลงข่าว ชี้แจงกรณีการงานเวทีสาธารณะ “ปัตตานีมหานคร : ประชาชนจะได้อะไร” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่า สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ไม่ได้เป็นองค์กรร่วมจัดงานในครั้งนี้แต่อย่างใด การที่ชื่อสถาบันนี้ได้ปรากฏในแผ่นโฆษณาและเอกสารบางส่วนนั้น เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในการจัดพิมพ์ โดยผู้จัดแก้ไขไม่ทัน นายมันโซร์ ชี้แจงอีกว่า สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้ยุติการสนับสนุนการขับเคลื่อนปัตตานีมหานครนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ส่วนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิรูป เพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม (สปร.) และคณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง นายมันโซร์ ชี้แจงด้วยว่า ส่วนกิจกรรมการขอรับบริจาคและการตั้งเป็นกองทุนขับเคลื่อนปัตตานีมหานครนั้น เคยเป็นมติของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนไม่ว่า จะเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ..... ต่อสภาผู้แทนราษฎร นายมันโซร์ เปิดเผยว่า เหตุที่ต้องชี้แจงเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความไม่สบายใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ................................ ใบแถลงข่าว สืบเนื่องจากงานเวทีสาธารณะ หัวข้อ “ปัตตานีมหานคร : ประชาชนจะได้อะไร” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในนามองค์กรผู้จัดหลักคือ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองชายแดนใต้ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในแผ่นโฆษณาและเอกสารบางส่วนนั้น ขอชี้แจง ณ ตรงนี้ว่า สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ไม่ได้เป็นองค์กรร่วมจัดงานในครั้งนี้แต่อย่างใด การที่ชื่อสถาบันนี้ได้ปรากฏนั้น มันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคในการจัดพิมพ์ กล่าวคือ ทางผู้จัดไม่ทันที่จะแก้ไขเอกสารนั้นๆ ขณะเดียวกัน ทางเครือข่ายฯ ขอแจ้งอีกด้วยว่า สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาลได้ยุติการสนับสนุนการขับเคลื่อนปัตตานีมหานครนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ศกนี้ ส่วนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิรูป เพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม (สปร.) และคณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง ส่วนกิจกรรมการขอรับบริจาคและการตั้งเป็นกองทุนขับเคลื่อนปัตตานีมหานครนั้น เคยเป็นมติที่มีในเครือข่ายฯ ด้วยเหตุผลที่ว่า การขับเคลื่อนประเด็นปัตตานีมหานครจะต้องจัดตั้งเป็นกองทุนและเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความคิดกำลังกายและกำลังทรัพย์ กองทุนการขับเคลื่อนปัตตานีมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนไม่ว่า จะเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ..... ต่อสภาผู้แทนราษฎร และการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองเพื่อสู่การเมืองการปกครองที่เป็นธรรม การต่อต้านคอรัปชั่นและการต่อต้านการเมืองระบบเครือญาติและอุปภัมถ์ ในโอกาสนี้ ทางเครือข่ายฯ ขอถือโอกาสประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ มันโซร์ สาและ ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์