8 ปีไฟใต้ จัดงานใหญ่สมัชชาปฏิรูป เน้นกระจายอำนาจ-แก้ปัญหายุติธรรม

ขึ้น 8 ปีไฟใต้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้จัดเวทีใหญ่สมัชชาปฏิรูป เน้นกระจายอำอาจ นำเสนอ 4 โมเดลปกครองท้องถิ่นพิเศษ ประเด็นเยียวยาเหยื่อและแก้ปัญหาความยุติธรรม ฟังหมอประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2555 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จะจัดเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 “ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นการจัดงานร่วมกับข่ายงานชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูป (สปร.) เพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม นายประสิทธิ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า เวทีนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอต่อสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สปร. ที่มีนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเวทีนี้เน้น 2 ประเด็นหลัก คือ การกระจายอำนาจและกระบวนการยุติธรรม นายประสิทธิ เปิดเผยด้วยว่า การจัดเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ครั้งนี้ ได้ออกแบบให้มีสัดส่วนตัวแทนจากทุกพื้นที่ หลากกลุ่มอาชีพและศาสนาได้เข้าร่วมเวทีให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมได้อย่างหลากหลาย นายประสิทธิ เปิดเผยว่า สำหรับประเด็นการกระจายอำนาจ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ตัวแทนสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ นำเสนอรูปแบบทางเลือกการปกครองท้องถิ่นพิเศษสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 รูปแบบ(โมเดล) ที่ได้รับการศึกษาวิจัยมาแล้วต่อเวทีสมัชชา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดความต้องการที่ชัดเจนในพื้นที่ นอกจากนี้ เวทีสมัชชาครั้งนี้ ยังเน้นประเด็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย สำหรับกำหนดการ หลักๆ ในวันที่ 4 มกราคม 2555 ได้แก่ เวลา 10.40 น. ปาฐกถาพิเศษ “ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน” ศ.นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ เวลา 11.55 น. นำเสนอผลการช่วยเหลือและเยียวยาของภาคประชาสังคม โดยนางสาวลม้าย มานะการ และนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เวลา 13.45 น. ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการใช้กฎหมายพิเศษ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จากสภาประชาสังคมชายแดนใต้ และร่วมอภิปรายโดยนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นายอนุกูล อาแวปูเตะ ประธานศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี และตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) ดำเนินการอภิปรายและสรุปโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป วันที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.ปาฐกถาพิเศษ “สิทธิ เสรีภาพของประชาชนในทัศนะอิสลาม” โดย ดร.อิสมาแอลลุตฟี จะปะกียา เวลา 9.55 น. นำเสนอรูปแบบทางเลือกการกระจายอำนาจจังหวัดชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ เวลา 10.25 น. การอภิปราย “ทางเลือกการกระจายอำนาจในรูปแบบพิเศษจังหวัดชายแดนใต้: มุมมองที่หลากหลาย” ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นายพงศ์พโยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสวิง ตันอุด ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการทางสังคม ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม ตัวแทนภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์ฮาฟิส สาและ กำหนดการ เวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 “ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน” 4 - 5 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมขับเคลื่อนโดย ข่ายงานชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนโดย สำนักงานปฏิรูป (สปร.) 4 มกราคม 2555 9.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน 10.00 – 10.15 น. โหมโรง 10.15 – 10.30 น. รำลึก 8 ปีไฟใต้ 10.30 – 10.40 น. กล่าวรายงานโดย นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ 10.40 – 11.10 น. เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี 11.10 – 11.40 น. สะท้อนความรู้สึกจากผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยคุณแยน๊ะ สะแลแม และ คุณสม โกไศยกานนท์ 11.40 – 11.55 น. การแสดงอนาชีด 11.55 – 12.15 น. นำเสนอผลการช่วยเหลือและเยียวยาของภาคประชาสังคม โดย คุณลม้าย มานะการ และคุณอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ 12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และละหมาด 13.30 – 13.45 น. การแสดงอนาชีด 13.45 – 14.15 น. ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการใช้กฎหมายพิเศษ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จากสภาประชาสังคมชายแดนใต้ 14.15 – 16.00 น. มุมมองข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่วมอภิปรายโดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม อนุกูล อาแวปูเตะ ศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี ตัวแทนจาก กอ.รมน. พร้อมแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมประชุม ดำเนินการอภิปรายและสรุปโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 5 มกราคม 2555 9.00 – 9.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “สิทธิ เสรีภาพของประชาชนในทัศนะอิสลาม” โดย ดร.อิสมาแอลลุตฟี จะปะกียา 9.30 – 9.45 น. การแสดงอนาชีด กอมปัง 9.45 – 9.55 น. ฉายวีดีทัศน์ “ทำไมต้องกระจายอำนาจ” 9.55 – 10.25 น. นำเสนอรูปแบบทางเลือกการกระจายอำนาจจังหวัดชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี 10.25 – 11.55 น. การอภิปราย“ทางเลือกการกระจายอำนาจในรูปแบบพิเศษจังหวัดชายแดนใต้: มุมมองที่หลากหลาย” ผู้ร่วมอภิปราย: นายพงศ์พโยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสวิง ตันอุด ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการทางสังคม ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์ฮาฟิส สาและ 11.55 – 12.15 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม 12.15 – 12.30 น. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ 12.30 น. กล่าวปิดงานโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานกรรมการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์