ฟ้องศาลปกครอง “คดีน้ำท่วม” ร้องตั้งกองทุนฟื้นฟู-เยียวยา ปีละไม่ต่ำกว่า 2 พันล้าน

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นฟ้อง 11 หน่วยงานรัฐ ให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงเป็นรายบุคคล ชี้บริหารน้ำผิดพลาด ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ จนส่งผลให้เกิดความเสียหายของประชาชน วันนี้ 21 ธ.ค.54 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่สำนักงานศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้านพื้นที่ต่างๆ รวม 352 คน ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ต่อแผนกคดีสิ่งแวดล้อมศาลปกครองกลาง เรื่องเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการละเมิด อนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.นายกรัฐมนตรี 2.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) 3.นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ 4.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทย 5.นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน 6.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 7.อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 8.อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 9.อธิบดีกรมโยธาและผังเมือง 10ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ 11.ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คำฟ้องคดีดังกล่าว ระบุว่า ผู้ถูกฟ้อง กระทำการละเมิดที่มีลักษณะความผิดพลาด ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการบริหารจัดการน้ำ จนก่อให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องเพิกเฉย ไร้ประสิทธิภาพ และประมาทเลินเล่อในการบริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ฟ้องจึงขอให้ศาล มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ฟ้องตามความเป็นจริงทุกคน ตามบัญชีเสียหายที่แนบมาท้ายฟ้อง และให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้อง กำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ - ไกล ภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และประชาสังคม โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง รวมทั้ง ให้นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องที่ 1 สั่งการให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยให้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณปีละ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 เปอร์เซ็นต์ของอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ให้บริหารจัดการโดยภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งศาลรับคำฟ้องไว้คดีหมายเลข ส.401/2554 เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไปว่าจะประทับรับฟ้องเพื่อมีคำพิพากษาหรือไม่ นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ทางสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการน้ำที่ผิดพลาดของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด อีกทั้งการชดเชยของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ชดเชยตามจริง ทางสมาคมจึงได้รวบรวมรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนมายื่นต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีการรวบรวมรายชื่อมายื่นเพิ่มเติมอีก เรียบเรียงจาก: มติชนออนไลน์ และ เนชั่นทันข่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์