คอป.เผย 'โคฟี อันนัน' ตอบรับร่วมวงถกปรองดอง

29 ธ.ค.2554 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานการประชุมคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยมี นายคณิต ณ นคร ประธาน คอป.เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง โดยวาระสำคัญของการประชุมคือทิศทางการทำงานของ คอป.ในปี 2555 และติดตามความคืบหน้าการทำงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกรรมการ คอป. ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในเรื่องการสร้างสันติภาพของโลก ได้ตอบรับการเดินทางเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของ คอป. ระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ.2555 เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างความปรองดอง พร้อมพบปะกับฝ่ายต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อร่วมค้นหาหนทางคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา นายคณิตและนายกิตติพงษ์ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายโคฟี อันนัน ที่มูลนิธิโคฟี อันนัน กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปรองดองในประเทศไทย รวมทั้งเชิญนายอันนันเยือนประเทศไทยเพื่อแสดงทัศนะในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ข้อเสนอแนะของนายอันนันจากการหารือในครั้งนั้นมี 3 ข้อ คือ 1.ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ขัดแย้งทางการเมือง ควรให้ความร่วมมือต่อกระบวนการสร้างความปรองดองในประเทศอย่างจริงจังและจริงใจ มิใช่ให้การสนับสนุนแต่เพียงคำพูดว่าจะให้ความร่วมมือกับ คอป.เท่านั้น 2.การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (public outreach) ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของ คอป. โดย คอป.ควรดำเนินการให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ (mandate) ของ คอป. ทั้งยังควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของ คอป.มากขึ้น เช่น การเยียวยาในระดับชาติ (national healing) หรือการสร้างความปรองดอง เป็นต้น เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการต่างๆ จะเป็นการสร้างความเชื่อถือต่องานของ คอป.เอง 3.คอป.ต้องดำเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่อยู่ภายใต้ความกดดันและอิทธิพลทั้งจากในและต่างประเทศ ที่ประชุม คอป.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ยังได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับทิศทางการทำงานในปี 2555 กล่าวคือ จะเปิดเวทีระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2553 หลังจาก นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานอนุกรรมการการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความรุนแรง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในช่วงที่ผ่านมา พบว่ายังมีประชาชน นิติบุคคล และภาคธุรกิจจำนวนมากเข้าไม่ถึงการเยียวยาของรัฐ จึงต้องเร่งจัดเวทีเยียวยา โดยกำหนดห้วงเวลาไว้ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.2555 ซึ่งอาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเยียวยาจากอินโดนีเซียมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้วย นอกจากนั้น จะมีการเปิดเวทีสาธารณะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง รวมทั้งเครือข่ายของ คอป.มาระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานของ คอป.ต่อไป รวมถึงกรอบเวลาการทำงานของ คอป.ที่จะครบกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ.2553 ในวันที่ 15 ก.ค.2555 นี้ด้วย ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์