คำเทศนาบนหอคอยงาช้าง!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เบื่อข้อเขียนเชิงเทศนา ว่าต่างฝ่ายต่างแบ่งสี และต่างฝ่ายต่างโจมตี ไม่เคารพสิทธิ์เสรีกันและกัน บ้างหยามใครๆ ที่ไม่เลือกสี เอาแต่โจมตีไม่สร้างสรรค์ ถือโกรธเกลียดกันและกัน สมานฉันท์ปรองดองไม่ต้องการ เห็นเทศนากันแบบนี้ สี่ห้าปีแล้วนะท่าน มองปัญหาแค่เรื่อง “ทะเลาะกัน” กวักมือเรียกให้หันมาปรองดอง คำเทศนาบนหอคอยงาช้าง เมื่อประชาชนข้างล่างไม่ตอบสนอง หาใช่เขาไม่เปิดใจไตร่ตรอง แต่เขามองแก่นความหมายไร้สาระ หยุดสั่งสอนหยุดหอนเห่า พูดให้เข้าประเด็นเห็นปัญหา ปมความขัดแย้งที่เป็นมา อยุติธรรมตำตาแก้อย่างไร?!!

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์