วุฒิสภาพลิกกฎหมายไทยพลัดถิ่น เพิ่มเนื้อหาคว่ำ ร่างพ.ร.บ.สัญชาติ

ชี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แปรญัตติเพิ่มเติม ส่งผลให้มีการกำหนดเงื่อนไขของกลุ่มบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยไว้ 3 ประการ โดยใช้ทะเบียนราษฎรเป็นเครื่องมือ นายภควิน แสงคง ที่ปรึกษาเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แกนนำเครือข่ายไทยพลัดถิ่น เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายไทยพลัดถิ่น มีความจำเป็นต้องเคลื่อนไหว ติดตามร่างพระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่…) พุทธศักราช ….. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555 เป็นต้นไป โดยวันที่ 14 มกราคม 2555 จะจัดเวทีวิชาการเพื่อเรียนรู้ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่) พุทธศักราช …. ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่…) พุทธศักราช ….วุฒิสภา ก่อนนำเข้าพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป นายภควิน เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แปรญัตติเพิ่มเติมมาตรา 7/1 มีเนื้อหาว่า “มาตรา 7/1 การสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามบทนิยามคำว่า “ไทยพลัดถิ่น” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง การสำรวจจัดทำทะเบียนของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” นายภควิน กล่าวว่า ข้อความข้างต้น ส่งผลให้มีการกำหนดเงื่อนไขของกลุ่มบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยไว้ 3 ประการ โดยใช้ทะเบียนราษฎรเป็นเครื่องมือกล่าวคือ 1.ต้องเป็นผู้ที่จัดทำทะเบียนคนไทยพลัดถิ่น 2.ต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนแล้ว 3.ต้องเป็นผู้ที่จัดทำทะเบียนก่อนวันที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่...) พุทธศักราช …… จะนำเข้าพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 16 มกราคม 2555 นี้

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์