โฆษก KNU ยันยังอยู่ในขั้นเจรจาหยุดยิงกับรัฐบาลพม่า

ผลเจรจาพม่า-กะเหรี่ยงรอบแรกยังไม่บรรลุข้อตกลงหยุดยิง แต่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบหลักการเบื้องต้นและเตรียมหารือต่อ เผยข้อเสนอ 11 ข้อของกะเหรี่ยงถึงรัฐบาลพม่า เรียกร้องให้พม่ายุติปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ชนกลุ่มน้อย และรับรองสิทธิและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะเจรจา 19 คนของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union) หรือเคเอ็นยู ได้เจรจากับคณะผู้แทนจากรัฐบาลนำโดยรัฐมนตรีการรถไฟ อ่อง มิน (Aung Min) ที่เมืองผาอัน รัฐกะเหรี่ยง เพื่อเจรจาเรื่องข้อตกลงหยุดยิง โดยโฆษกของเคเอ็นยูกล่าวว่าการเจรจาประสบผลสำเร็จ \คณะของเคเอ็นยูได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับรัฐบาลพม่า เพื่อที่จะนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิง เมื่อคณะเจรจากลับไปยังฐานที่มั่นจะเริ่มหารือกันในข้อตกลงปลีกย่อยที่จะเจรจากับรัฐบาลพม่า\" โฆษกของเคเอ็นยูระบุว่า เคเอ็นยูยินดีต่อข้อเสนอพื้นฐาน 11 ข้อ ที่รัฐบาลพม่าตอบรับพวกเขาที่เมืองผาอัน โดยฝ่ายกะเหรี่ยงเคเอ็นยูจะดำเนินการหารือต่อไปว่าจะทำให้ข้อเสนอเหล่านี้เป็นจริงขึ้นมาหลังทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงได้อย่างไร ทั้งนี้ข้อเสนอพื้นฐาน 11 ข้อที่เคเอ็นยูเสนอรัฐบาลพม่า เช่น การเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ายุติปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ เริ่มต้นการหยุดยิงทั่วประเทศให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ รับรองสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของพลเรือน ทำให้เกิดความไว้วางใจ วางแผนในโครงการพัฒนาที่ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและตัดสินใจอย่างเต็มที่ ยุติการบังคับเกณฑ์แรงงานทันที ยุติการเก็บภาษีเกินอัตราและข่มเหงชาวบ้าน เคเอ็นยูยังเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมด ออกมาตรการเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิในที่ดิน ออกมาตรการเพื่อเกิดกระบวนการสันติภาพ เปิดให้มีสำนักงานประสานงานเพื่อให้มีการเจรจาสันติภาพ อนุญาตให้ทหารซึ่งไม่ติดอาวุธเดินทางและเคลื่อนไหวในรัฐกะเหรี่ยง และกำหนดพื้นที่ควบคุมของชนกลุ่มน้อยให้ชัดเจน ที่มา: แปลและเรียบเรียงจาก KNU and Burma government agree to further talks