เปิดรายงาน ‘สภาพัฒน์’ ผลการทบทวนแผนใต้ ย้ำชัดพัฒนา‘อุตสาหกรรมหนัก-ปิโตรเคมี’

เปิดผลทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ สภาพัฒน์ แบ่ง 3 กลุ่มจังหวัด \สงขลา-สตูล\" เน้นอุตสาหกรรมหนัก-ปิโตรเคมี ชายฝั่งอันดามันพื้นที่ท่องเที่ยว ยกเว้นสร้างท่าเรือยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ แล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ที่บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษา และโครงการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา รายงานการศึกษาดังกล่าว ระบุทิศทางและแนวทางการพัฒนา 3 กรณี กรณีแรก การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ โดยกำหนดให้ฝั่งอ่าวไทย สนับสนุนให้พัฒนาแบบผสมผสานทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ส่วนฝั่งทะเลอันดามัน เป็นแนวพื้นที่การท่องเที่ยว/ผักผ่อน โดยไม่มีอุตสาหกรรมหนักและท่าเรือขนาดใหญ่ ยกเว้นสำหรับท่าเรือยุทธศาสตร์ที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังกำหนดให้สร้างศูนย์กลางอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างสตูลและสงขลา จะส่งผลให้เกิดศูนย์กลางความเจริญ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีที่ 2 การพัฒนาตามความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ระบุว่า ผู้เข้าประชุมไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก การสร้างสะพานเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม แต่ต้องการให้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลัก พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคนโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาและการสาธารณสุข กรณีที่ 3 การพัฒนาแบบบูรณาการ มีทิศทางและแนวทางที่น่าสนใจ คือ กำหนดให้พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนใต้ เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เช่น อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและแปรรูปการเกษตร นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รายงานการศึกษาดังกล่าว ระบุว่า ผลการระดมความคิดเห็นของประชาชนและภาคีการพัฒนา มาจากการประชุมกลุ่มย่อยช่วงวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ และช่วงวันที่ 21-22 สิงหาคม 2554 ในจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช ประมาณ 140 คน และจากการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย 6

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์