“เอนก” ชี้อุปสรรคกระจายอำนาจหากยังคิดในกรอบรัฐเดียว

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2555 ที่ห้องศาสตราจารย์ทวีแรงขำ (ร. 103) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง “คลื่นลูกที่สองของการกระจายอำนาจ : บริบทใหม่ ความจำเพาะของพื้นที่ และการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” มีนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั่งประเทศเข้าประมาณ 100 คน ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การกระจายอำนาจ คือ การคืนอำนาจให้ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น” ว่า การกระจายอำนาจในรูปของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หากยังคิดในกรอบความเป็นรัฐเดียวแบบรวมศูนย์และผูกขาดอำนาจอธิปัตย์จะทำได้ยาก เพราะอำนาจยังอยู่ที่รัฐบาล ส่วนกระทรวงทบวงกรมมุ่งสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง แต่มีความรู้เรื่องพื้นที่น้อยมาก ต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรู้เรื่องพื้นที่อย่างดี ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.เอนก กล่าวอีกว่า แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน แต่กรอบความคิดเอกกะนิยม คือการทุกอย่างต้องเหมือนกันทั้งหมด ได้ทำลายความสวยงามที่หลากหลายไป จริงๆ แล้วควรเป็นพหุรัฐ ถ้าเป็นเป็นพหุนิยมมากขึ้น ก็จะเห็นความงามที่แตกต่างได้ ไม่ใช่มีเพียงมาตรฐานเดียว ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.เอนก กล่าวว่า จริงๆ แล้ว รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ทุกมาตรา แต่ที่ผ่านมาทั้งทหาร นักวิชาการ นักปฏิรูป อำมาตย์ ไพร่ ก็ยังคิดไม่พ้นกรอบเดิม คือ รัฐรวมศูนย์อำนาจ ผูกขาดอธิปไตย และยิ่งรวมศูนย์อำนาจ นายกรัฐมนตรีก็จะถูกเรียกร้องให้ทำเรื่องเล็กลง ศาสตราจาย์ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการสัมมนาเรื่อง“บริบทใหม่ ความเคลื่อนไหวใหม่ กับคลื่นลูกที่สองของการกระจายอำนาจ” ว่า ต้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่นใหญ่ขึ้น มากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล โดยให้มีอำนาจทางการคลังมากขึ้น เช่น เก็บภาษี โดยอาจรวมเป็นกลุ่มจังหวัด ศาสตราจาย์ดร.จรัส ยังได้นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง ท้องถิ่นพิเศษกับแนวคิดจังหวัดปกครองตนเอง โดยระบุว่า ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความอ่อนแอลง เพราะไม่มีแรงจูงใจที่พึ่งตนเองทางการคลัง เรียกว่าเป็น โรคเฮมิลตัน พาราด็อก เพราะมัวแต่พึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐ

Comments

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบไท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบไทยๆ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ไม่มีความเป็นอิสสระเพียงพอที่จะทำอะไรให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างจริงจัง น่าเสียดายโอกาส เป็นผลให้ประเทศชาติจึงพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและไม่ทันต่อการเปลียนแปลงของโลก และประเทศอื่นๆ
รัฐบาลกลางของเรา ไม่อยากให้มีการกระจายอำนาจ เพราะการกระจายอำนาจหมายถึงการลดทอนอำนาจของตนเองทั้งทางด้านการงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของตนเองถ้าปกครองเแบบรวมศูนย์
จึงมีการกำหนดให้รายได้ของท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็มาจากการยื่นให้ของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่นไม่สามารถเก็บภาษีของตนเองได้เพราะกฏหมายก็ไม่เปิดช่องให้..การเก็บภาษีที่ดินที่ให้จัดเก็บก็ไม่คุ้มค่าจัดเก็บเพราะกำหนดอัตรามาต่ำมากๆ. เป็นการวางสนุ๊กของมหาดไทย...
.การบริหารงานบุคคลของเทศบาลก็ถูกปิดล๊อคด้วยระบบราชการ ที่ตั้งแต่ปลัดเทศบาลลงมาเป็นฝ่ายข้าราชการ ไม่มีการโยงยึด และรับผิดชอบต่อประชาชน ...นายกเทศมนตรีจึงไม่มีกลไกไม่มีอำนาจที่แท้จริงที่จะขับเคลื่อนงานของเทศบาลได้อย่างจริงจังเพราะมือตีนไม่ทำงาน...? ระยะหลังมายิ่งร้ายไปอีก...พอนายกเทศมนตรีหมดวาระ มหาดไทยกลับให้ปลัดเทศบาลรักษาการ นายกเทศมนตรี และในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีส่วนใหญ่จึงไม่สามารถปกครองบังคับบัญชาปลัดได้อย่างจริงจัง
เทศบาลไหนๆส่วนใหญ่ก็ทำงานรับใช้กระทรวงมหาดไทยไปวันๆ คิดการใหญ่ก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงิน..เพราะไม่มีอำนาจ.....เพราะไม่มีบุคคลากรที่เข้มแข็ง ....บุคคลากรที่มีก็ใช้ไม่ได้ ทำตัวเป็นเจ้านายของประชาชนเสียมากกว่า การรับใช้ประชาชน ในขณะที่นายกเทศมนตรีต้องรับผิดชอบต่อทุกเรีืองในเขตรับผิดชอบของตนเอง และมีวาระที่จำกัดทุกสี่ปี....เมื่อทำอะไรไม่ได้...
ส่วนใหญ่จึงร่วมด้วยช่วยกันโกงเงินงบประมาณเสียมากกว่า....กลไกในการตรวจสอบการใช้่งบประมาณก็ไม่ทำงาน และเป็นเครื่องมือของผู้ปกครองเสียมากกว่าการตรวจสอบที่แท้จริง....จุึงมีแต่ความรั่วไหล
การกระจายอำนาจแบบไทยๆจึงมีผลเสียมากกว่าผลดี.....ถ้าจะให้ดีจะต้องยกเครื่องกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด ซึ่งยากซ์มากส์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เพราะประเทศสาระขันแห่งนี้แม้การแก้กฏหมายมาตราเดียวยังถูกกล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างสถาบันไปโน้น...ทหารก็จ้องจะยึดอำนาจลูกเดียว......555

เห็นฤทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยแล้

เห็นฤทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยแล้วหรือยังครับ กลไกที่มหาดไทยวางไว้ขงเบ้งยังคิดไม่ทันเลย.......ไม่ต้องคิดไกลไปถึงการปกครองรูปแบบพิเศษหรอกครับอาจารย์ คนที่มีอำนาจเค้าไม่ยอมคายอำนาจหรอกครับ มันเป็นสัจจธรรมอยู่แล้ว....รัฐบาลไหนๆเข้ามาก็พยายามเอาอำนาจไว้กับตัวมากกว่าการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เพราะอำนาจคือผลประโยชน์ มันคนละเรื่องเดียวกันอยู่แล้วครับผม