‘ร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ’ ผ่านวุฒิสภาฉลุย ส.ว.ถอย ตัดทิ้งข้อความกรรมาธิการฯ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 มกราคม 2555 ที่รัฐสภา ตัวแทนเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติไทยจังวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 40 คน เข้าพบ พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา เพื่อทำความเข้าใจกรณีกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ ในมาตรา 3 ของร่างพระราชบัญญัติ เป็น “คนไทยพลัดถิ่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ ตัวแทนเครือข่ายฯ ชี้แจงว่า การเพิ่มเติมข้อความดังกล่าว จะส่งผลให้ชาวไทยพลัดถิ่นเกือบทั้งหมด จะไม่ได้รับสัญชาติไทย ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ เพราะที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยสำรวจและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเฉพาะชนกลุ่มน้อย คนไทยพลัดถิ่นจึงได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร จากกระทรวงมหาดไทยน้อยมาก ต่อมา เวลา 13.30 น. วันเดียวกัน ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ในวาระที่ 2 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ยังคงยืนกรานให้คงมาตรา 3 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว แต่ที่ประชุมไม่เห็นด้วย หลังจากถกเถียงกันประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ ที่ประชุมได้มีมติให้ยืนตามร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....ที่คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ โดยตัดข้อความ “ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติสัญชาติ จะมีผลบังคับใช้” ออก ด้วยคะแนนเสียง 73 ต่อ 41 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง ต่อมา เวลา 18.40 น. ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในวาระที่ 3 โดยลงมติรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ด้วยคะแนนเสียง 84 เสียง ต่อ 11 เสียง นายภควิน แสงคง ที่ปรึกษาเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ แกนนำเครือข่ายไทยพลัดถิ่น กล่าวว่า ตนและชาวบ้านเครือข่ายไทยพลัดถิ่น จะอยู่ที่หน้ารัฐสภาอีก 1 คืน รอเข้าพบเพื่อขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา และเฉลิมฉลองที่ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....ที่คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ ผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภา

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์