โฮยาตั้งโต๊ะเจรจาส่อแววคว้าน้ำเหลว สหภาพแรงงานเดินหน้าบุกกรุง

1 ก.พ. 55 - เนชั่นแชลแนลรายงานว่าวันนี้ (1 ก.พ.55) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำพูน อาคารศูนย์กระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน สหภาพแรงงานอิเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสัมพันธ์ นำโดยนายอัครเดช ชอบดี ประธานสหภาพ ฯ ,นายชาตรี บุญมา , นายณัฐกร สีนันต๊ะ ,นายสุขสันต์ อิ่นคำ , นายนภดล พินธุ , นายชัยวัฒน์ ดอกคำ และ นายบิลลี่ ใจดี เข้าเจรจากับผู้แทนบริษัท โฮยากลาสดิสค์(ประเทศไทย)จำกัด โดยมีตัวแทนบริษัทฯประกอบด้วย นายทาเคมิ มิยาโมโตะ ประธานบริษัท , นายโทชิอะกิ โยชิมูระ ผู้จัดการทั่วไปการบัญชีและการเงิน , นางสาวสมถวิล จันทราช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร , นายสกล จินดาศิริโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต , นายไกรสร พันธุ์ดอน รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตรวจสอบงาน , นายธันวา ทาหน่อทอง ผู้จัดการแผนกบริการทั่วไป และ นางวีรยา คำบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ซึ่งการเจรจาครั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพและร่วมการประชุม นายอัครเดช ประธานสหภาพแรงงานฯ เปิดเผยว่า ข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ปี 2555 ขอให้ทางบริษัทโฮยาฯ ปรับอัตราการจ่ายโบนัสจากเดิมไม่ต่ำกว่า 1 เท่าของเงินเดือนเป็นไม่ต่ำกว่า 2.5 เท่าของเงินเดือน , ปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานรายวันเดิม 5,000 บาทต่อปีเป็น 10,000 บาทต่อปี และ พนักงานรายเดือน เดิม 6,000 บาทต่อปีเป็น 12,000 บาทต่อปี , ปรับเบี้ยขยันจากเดิม 550 บาท/เดือนเป็น 850 บาท/เดือน , ให้พิจารณาเพิ่มค่าความเสี่ยงประกอบด้วยด้วยค่าสายตา ค่าเสี่ยงภัยที่ทำงานากับสารเคมี ค่าทำงานในที่สูง , จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ,ให้มีห้องหรือที่ทำการสหภาพแรงงานฯในบริษัทฯ ตลอดจนให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯได้มีสิทธิลางานเพื่อเข้ร่วมกิจกรรมองค์กรต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการพิจารณาเงินเดือน โบนัส และ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง เปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้สมาชิกสหภาพฯไม่สามารถทำงานอยู่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากสหภาพแรงงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของพนักงานบริษัทฯตามมาตรา 15 ของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในขณะที่ทางบริษัท โฮยากลาสดิคส์(ประเทศไทย)จำกัด ได้ทำหนังสือเลขที่ HY*027-1/2555 วันที่ 23 ม.ค.2555 เรื่องขอการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานของพนักงานที่ได้รับจากบริษัท จากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม เลขที่ ร.ส.9 ลงวันที่ 25 ม.ค.2555 ที่มีการยกเลิกค่าสายตา ค่าเสี่ยงภัย และ ค่ายืนทำงาน โดยทางบริษัทได้อ้างว่ามีหน่วยงานความปลอดภัยที่มีหน้าที่ในการดูแลงานด้านนี้อยู่แล้ว นอกจากนี้กำหนดให้ลูกจ้างลากิจโดยได้รับค่าจ้างและไม่นำการลากิจไปพิจารณาเบี้ยขยันไม่เกินวันละ 5 วันทำงานหากเกินไม่อนุญาตให้ใช้ลากิจ การจ่ายโบนัสขั้นต่ำเกรด ดี ที่บริษัทฯระบุของพนักงานรายวันอยู่ที่ 1 เท่าของค่าจ้าง และหากสามารถทำการผลิตได้ตามเป้าหมายของปี 55. จะได้รับเงินพิเศษ แต่ไม่ให้ทางสภาพแรงงานฯอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของบริษัทในการทำกิจกรรมของสหภาพ รวมทั้งใช้เวลางานของบริษัทไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสหภาพฯ ถือเป็นข้อตกลงให้มีผลบังคับใช้ 3 ปี นายอัครเดช กล่าวว่า สหภาพแรงงานอิเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสัมพันธ์ ปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วทั้งสิ้น 1,937 คน ส่วนหนึ่งจะเป็นของโฮยา อีกส่วนหนึ่งเป็นของบริษัทอื่นๆ ที่พนักงานได้รับผลกระทบใกล้เคียงกัน นับตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.2554 ที่ได้มีการรวมตัวเรียกร้อง ยื่นหนังสือ พบนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด พบ นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ลำพูน เขต 1 พรรคเพื่อไทย และล่าสุดได้ยื่นหนังสือถึง นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ครั้นที่มาประชุมคณะรัฐมตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1 ที่จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานอิเลคทรอนิคส์ฯจึงได้ตัดสินใจส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือถึง สถานทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน วันที่ 9-12 ก.พ.นี้ เพื่อติดตามความคืบหน้ารวมทั้งขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือพนักงานโฮยาทั้งหมดเนื่องจาก บริษัท โฮยากลาสดิสค์(ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 60/26 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน มีพนักงานประมาณ 4 พันคน เลิกจ้างพนักงานฝ่ายผลิตโรงงาน 2 ที่มีผลสิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค.2555 จำนวน 1,609 พนักงานยินยอมพร้อมใจสมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ลาออก จำนวน 1,400 คน คงเหลือประมาณ 209 คน ส่วนที่เหลืออีก 2,500 คนคือพนักงานฝ่ายผลิตโรงงาน 1 ที่ทางบริษัทกำลังพยายามลดค่าสวัสดิการต่างๆ มีแต่เพียงเงินรายวันและรายเดือนเท่านั้น แนวโน้มพนักงานโรง 1 ก็จะมีชะตากรรมไม่ต่างกับโรง 2 อย่างแน่นอน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การเจรจาระหว่างผู้แทนนายจ้างกับสหภาพฯ มีอันต้องสะดุดลงทันที เมื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างเห็นผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าว อย่างไรก็ตามทางสหภาพแรงงานฯยังคงยืนยันจะเดินหน้าเจรจาให้ประสบความสำเร็จ หลังจากเมื่อวันที่ 20 และ 23 ม.ค.ที่ผ่านมาการเจรจาทุกครั้งทำได้เพียงแค่รับทราบแต่ไม่สามารถติดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ส่วนผู้บริหารของบริษัทโฮยา พยายามที่เลี่ยงให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์