เชื่อมั่นศรัทธาสีขาว: นิติราษฎร์

หมายเหตุ : “ศรัทธาสีขาว” บทกวีชิ้นแรกของประกาย ปรัชญา ที่ตีพิมพ์ และสำหรับการเขียนบทกวีชิ้นนี้ของผม ได้อาศัยถ้อยคำสำนวนจากบทกวีของประกาย ปรัชญาในหลายแห่ง จึงขออนุญาตถือวิสาสะต่อเจ้าของบทกวี ด้วยความเคารพและเชื่อมั่นในศรัทธาสีขาว 1. ดอกไม้แห่งความหวัง ผลิบานสะพรั่งกลางฤดูหนาว ยุคสมัยไร้เสรีเนิ่นนานยาว ต่อศรัทธาสีขาวจากเมื่อวาน “ศรัทธาสีขาว โชนไฟผันอันเพริศพราวดับร้าวฉาน เพื่อสิทธิ-สันติภาพนานตราบนาน แย้มมุมม่าน ณ น่านฟ้าเหนือนาคร” [1] 2. ใช่!..กวีหนุ่มกล่าวไว้กว่าสามทศวรรษ ทุกบรรทัดเจิดจำรัสในกาลก่อน และเรายังเชื่อมั่นนิรันดร ถึงข้ามผ่านกี่หนาว-ร้อน,แดดทุรน ที่นี่, เมล็ดพันธุ์เสรีแพร่ขยาย บนแผ่นผืนดินทรายในป่าฝน เกิด เติบโต ต้อยต่ำ ไม่จำนน ในมืดมนมีแสงอยู่วาววับ เมื่อศรัทธาสีขาวก้าวผ่านกาล จิตวิญญาณของคนไม่เปลี่ยนกลับ มหาชนตื่นรู้เกิน คณานับ ร่วมขานขับเห่กล่อมผองคนทุกข์ 3. มนต์มายาเผด็จการอำพรางกาย เมฆหมอกร้ายรายรอบเกินปลอบปลุก มหานครซ่อนตัวอยู่กลางคุก หญ้าระบัดใบลุกทุกทิศทาง กระนั้น, ดอกไม้แห่งความหวัง ชูช่อรอตะวันหลังรุ่งสาง เป็นพันธุ์ไม้ล้างพิษฤทธิ์หมอกจาง โลกเรื้อร้างสร้างรื้อใหม่ให้เสรี ใช่!..นี่คือมวลบุปผานิติราษฎร์ โชยกลิ่นหอมสะอาดประกาศศักดิ์ศรี แผ่กระจายสลายรากซากอินทรีย์ ทุกผลพวงบารมีให้พลีกรรม เป็นดวงไฟในใจประชา สาดแสงแห่งปัญญาสว่างล้ำ จุดประกายฉายส่องสัจธรรม กระทบรอยด่างดำเถื่อนทะมึน 4. ราษฎรร่ำร้อง “นิติราษฎร์” จงยืนหยัดอย่างองอาจเชิดหน้าขึ้น ถึงมืดฟ้าเมฆฝนโหมพัดครืน แม้ฟืนฝันอับชื้นยืนจุดไฟ ส่องประกายต่อไปในโลกหล้า ประกาศค่าประชาชนคนส่วนใหญ่ เสรีภาพ ความเท่าเทียม ประชาธิปไตย จงบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ นักกฎหมายของมหาประชาชน คือเพลิงโดมโหมจิตคนไม่สิ้นสูญ แผ่ทำลายซากเดนปฏิกูล สังคมทรามไร้อาดูรมนุษยธรรม คณะราษฎร์ส่งผ่านนิติราษฎร์ อุดมการณ์ประชาชาติพิลาสล้ำ สืบศรัทธาสานต่อวีรกรรม เจตนาหนุนนำประชาธิปไตย ศรัทธาสีขาวนิติราษฎร์ คืนอำนาจประชาชนคนส่วนใหญ่ เสรีภาพ ความเท่าเทียม ประชาธิปไตย เสมอหน้าภายใต้รัฐธรรมนูญ!. ด้วยความคารวะแด่นิติราษฎร์ [1] ทั้งบทนี้ จากบทกวีศรัทธาสีขาว อ้างถึงใน “สองทศวรรษ” เขียนโดยประกาย ปรัชญา , สำนักพิมพ์สามัญชน.