อมธ.ออกแถลงการณ์แจง จม.จากรองอุปนายก เป็นความเห็นส่วนตัว

(7 ก.พ.55) สืบเนื่องจากกรณีสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โพสต์ภาพจดหมายซึ่งใช้หัวจดหมายขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ลงชื่อโดยรองอุปนายก อมธ. โดยมีเนื้อหาเสนอให้มีการลงมติโดยนักศึกษาในการใช้พื้นที่เคลื่อนไหวทางการ เมืองและเรื่องมาตรา 112 ซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงถึงอำนาจในการออกจดหมายดังกล่าว (อ่านเพิ่มเติม)

ล่าสุด เวลาประมาณ 21.00น. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยแพร่แถลงการณ์ในเพจเฟซบุ๊กขององค์กร  ชี้แจงว่า จดหมายฉบับดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของ นายภาณุพงศ์ รอดทอง และไม่อาจออกจดหมายโดยใช้หัวจดหมายขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ เนื่องจากการลงมติใดๆ ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือของ อมธ. ต้องได้รับเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร อมธ.ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีการประชุมคณะกรรมการบริหาร อมธ.ในกรณีดังกล่าว รวมถึงนายภาณุพงศ์ รอดทอง ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหาร อมธ.

เนื้อความฉบับเต็มมีดังนี้

"ตามจดหมายเรื่อง เสนอให้ลงมติโดยนักศึกษาในการใช้พื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมืองและเรื่อง มาตรา ๑๑๒ ถึง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีฯ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลงนาม นายภาณุพงศ์ รอดทอง รองอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

๑. การลงมติใดๆ ซึ่งหมายความรวมถึงการออกหนังสือขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ต้องได้รับเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความในข้อ ๔๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

เมื่อมิได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ในกรณีที่จดหมายดังกล่าวกล่าวถึงเลย การที่นายภาณุพงศ์ รอดทองได้ทำจดหมายถึง อธิการบดีฯ นั้น จึงมิใช่การออกจดหมายในนามองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดังนั้นจดหมายฉบับดังกล่าวจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของ นายภาณุพงศ์ รอดทอง และไม่อาจออกจดหมายโดยใช้หัวจดหมายขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้

๒. นายภาณุพงศ์ รอดทอง มิได้เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ด้วยจิตคารวะ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕"
 

'นักฉึกฉา'

'นักฉึกฉา' ล่อกันเองซะแล้ว

กวาดบ้านตัวเองก่อนดีไม๊...

ม112 เป็นกฎมหัศจรรย์จริง ๆ

ม112 เป็นกฎมหัศจรรย์จริง ๆ ..วุ่นวายไปหมดทั้งองคืกร...กฎที่ใหญ่ที่สุด..คือ.กฎรธน..แต่ก็ฉีกแล้วฉีกอีก...แต่ม112ใหญ่กว่า...แค่นึกถึงก็...ไม่กล้านึก....ขี้กลากก็กินหัวแล้ว.....

ใครเขียนมันขึ้นมานะ

ใครเขียนมันขึ้นมานะ ช่างน่าอัศจรรย์จริงเขียนได้แก้ไม่ได้ หรือโลกนี้สลายไปห้ามแตะ แล้วปี 2519 มันแก้กันยังไงถึงทำได้

ปัญหาการแก้ไขม.112

ปัญหาการแก้ไขม.112 ต้องรีบจัดสัมมนาในเชิงสาระหรือเนื้อหาจริงๆทั้งกลุ่มคณะนิติราษฎร์และคณาจารย์ทางกฎหมายที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขให้ประชาชนได้เข้าใจถึงผลดีหรือผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัติย์และต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่กล่าวหาหรือข่มขู่ซึ่งกันและกันรังแต่จะเกิดปัญหาและไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องยั่งยืน

เห็นด้วยกับคุณเจนวิทย์

เห็นด้วยกับคุณเจนวิทย์ สมคิดต้องแสดงความกล้าหาญเปิดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ ช่วยประเทศไทย ก่อนที่จะมีเหตุการณ์วุ่นวาย รบกวนทำลายความสงบสุขของปชช. หัวเก่าใกล้เกษียณอย่างประยุทธสมองช้า นึกอะไรก็ไม่ค่อยออก พอได้ฟังว่าจะแก้112 ความจงรักภักดีแทรกซึมในทุกอณุของประยุทธประกาศก้องออกมา ห้ามแตะ112 น่ะเฟ้ย พูดแบบนักเลงสมัยเก่า ทิฐิเดียวกับสยามประชาวิบัติ คนในวัยเดียวกัน พวกนี้มีอยู่ก็ดีมีประโยชน์ช่วยถ่วงดุลย์ แต่ให้เหมาะที่สุดคือรู้จักตัวเองอยู่ให้มีความสุขเลี้ยงหลานอีกไม่กีปีก็ลาโลกไปนรกหรือสวรรค์ก็ไม่รู้ ประเทศไทยต้องนำหน้าด้วยคนวัยหนุ่มสาวที่ทันโลก และมีคุณธรรม หาใครไม่เจอยอมรับยิ่งลักษณ์ไปก่อน จริงใหมแช่ม

ท่านอธิการบ่ดี

ท่านอธิการบ่ดี ทำไมรุกรี้รุกรนอ่อนไหวกับเรื่องนี้จัง บางครั้งต้องรีบลบข้อความออกจากเฟสบุ๊คตัวเอง
...... หนักแน่นไว้ท่าน เมื่อกล้าตีรังผึ้งแบบสะเร่อเฟอะฟะ เป็นเรื่องปรกติที่ต้องคอยผงะที่จะเจอผึ้งตอม ไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงบิน ก็หัวทิ่มตกเก้าอี้
......อย่าขวัญอ่อนเกินไป ม.ธรรมศาสตร์ล้วนแต่ปัญญาชน ถกเถียงกันในเนื้อหาอย่างมีเหตุมีผล นั่นหละคือทุกฝ่ายได้สร้างประโยชน์ให้สังคมแล้ว ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่าง

ถ้าทุกคนเคารพกฏหมาย...เคารพกต

ถ้าทุกคนเคารพกฏหมาย...เคารพกติกา...เคารพเสรีภาพและอิสระภาพของผู้อื่น...ไปกลัวความรุนแรงทำไม...

เรามีกฏหมายเราอยู่กันด้วยกฏหมาย...ใครกระทำรุนแรงใครทำผิดกฏหมาย...เราก็ใช้กฏหมายจัดการ...

ในประวัติศาสตร์ประชาชนทุกประเทศ...ประเทศทุกประเทศ...เขาต่อสู้เพื่อเสรีภาพและอิสระภาพ...ด้วยเลือดและชีวิต...

เขาแสดงความคิดเห็นอย่างสงบ...คุณห้ามเขาทำไม..คุณกลัวความรุนแรงหรือ..คุณใช้ความรุนแรง...มาข่มขู่ที่จะห้ามความคิดเห็นของคนอื่น..เสรีภาพทุกตารางนิ้ว..ที่พวกคุณต้องรักษา..กลับไม่รักษา..แต่จะมาออกกฏห้าม...พวกคุณคือไส้ศึกเสรีภาพหรือพวกทรยศหักหลังเสรีภาพกันแน่...

การแสดงความคิดเห็นของคณะราษฎร์...คือการแสดงความคิดเห็นภายใต้กฏหมายกติกาที่ระบุไว้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร...นี่คือเสรีภาพของคนไทยทั้งประเทศ...การที่ใครมาห้ามหรือมาขวางหรือมาข่มขู่คุกคามการแสดงเสรีภาพต่างหากที่ผิดกฏหมาย....ทำไมไม่ทำไห้กฏหมายเป็นกฏหมาย...ทำไห้ทุกคนกล้าแสดงออกด้วยการปกป้องเสรีภาพของคนแสดงออก...ด้วยการดำเนินคดีผู้ขัดขวางตามกฏหมายที่ระบุ...

ไม่ใช่..ไห้ใคร..มาใช้ความรุนแรงมาข่มขู่ไห้หวาดกลัว...หรือกลัวปฎิวัติ....ถ้าทหารจะปฎิวัติ...ก็ไห้ทหารปฎิวัติไปเลย...ถ้าปฎิวัติได้ก็เอาไปเลย...

ทุกวันนี้..นี่คือการใช้เสรีภาพอิสระภาพและปัญญา...ต่อสู้กับรัฐประหารอย่างสงบ...ต่อสู้กับประชาธิปัตไตรจอมปลอม..ต่อสู้กับกติกาที่อยู่ใต้รองเท้ารัฐประหาร...ต่อสู้กันทางปัญญา...ดีกว่าปล่อยไห้เขาฆ่าประชาชนกลางถนน...

แต่ก็ต้องจบลงที่เสียงข้างมากของประชาชน...ประชาชนจะเป็นคนลงประชามติ...ประชาชนว่ายังไง...ก็ว่าตามนั้น...ชอบหรือไม่ชอบ...ก็ต้องยอมรับนี่คือระบบประชาธิปัตไตร..ถ้าไม่ดีทุกอย่างแก้ไขได้ในอนาคต...แต่ต้องแก้ด้วยระบบประชาธิปัตไตรเท่านั้น..

ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับนักการเมือง...นักการเมืองและสภาจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น.....

sunny

[quote=sunny]ถ้าทุกคนเคารพกฏหมาย...เคารพกติกา...เคารพเสรีภาพและอิสระภาพของผู้อื่น...ไปกลัวความรุนแรงทำไม...

เรามีกฏหมายเราอยู่กันด้วยกฏหมาย...ใครกระทำรุนแรงใครทำผิดกฏหมาย...เราก็ใช้กฏหมายจัดการ...

ในประวัติศาสตร์ประชาชนทุกประเทศ...ประเทศทุกประเทศ...เขาต่อสู้เพื่อเสรีภาพและอิสระภาพ...ด้วยเลือดและชีวิต...

เขาแสดงความคิดเห็นอย่างสงบ...คุณห้ามเขาทำไม..คุณกลัวความรุนแรงหรือ..คุณใช้ความรุนแรง...มาข่มขู่ที่จะห้ามความคิดเห็นของคนอื่น..เสรีภาพทุกตารางนิ้ว..ที่พวกคุณต้องรักษา..กลับไม่รักษา..แต่จะมาออกกฏห้าม...พวกคุณคือไส้ศึกเสรีภาพหรือพวกทรยศหักหลังเสรีภาพกันแน่...

การแสดงความคิดเห็นของคณะราษฎร์...คือการแสดงความคิดเห็นภายใต้กฏหมายกติกาที่ระบุไว้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร...นี่คือเสรีภาพของคนไทยทั้งประเทศ...การที่ใครมาห้ามหรือมาขวางหรือมาข่มขู่คุกคามการแสดงเสรีภาพต่างหากที่ผิดกฏหมาย....ทำไมไม่ทำไห้กฏหมายเป็นกฏหมาย...ทำไห้ทุกคนกล้าแสดงออกด้วยการปกป้องเสรีภาพของคนแสดงออก...ด้วยการดำเนินคดีผู้ขัดขวางตามกฏหมายที่ระบุ...

ไม่ใช่..ไห้ใคร..มาใช้ความรุนแรงมาข่มขู่ไห้หวาดกลัว...หรือกลัวปฎิวัติ....ถ้าทหารจะปฎิวัติ...ก็ไห้ทหารปฎิวัติไปเลย...ถ้าปฎิวัติได้ก็เอาไปเลย...

ทุกวันนี้..นี่คือการใช้เสรีภาพอิสระภาพและปัญญา...ต่อสู้กับรัฐประหารอย่างสงบ...ต่อสู้กับประชาธิปัตไตรจอมปลอม..ต่อสู้กับกติกาที่อยู่ใต้รองเท้ารัฐประหาร...ต่อสู้กันทางปัญญา...ดีกว่าปล่อยไห้เขาฆ่าประชาชนกลางถนน...

แต่ก็ต้องจบลงที่เสียงข้างมากของประชาชน...ประชาชนจะเป็นคนลงประชามติ...ประชาชนว่ายังไง...ก็ว่าตามนั้น...ชอบหรือไม่ชอบ...ก็ต้องยอมรับนี่คือระบบประชาธิปัตไตร..ถ้าไม่ดีทุกอย่างแก้ไขได้ในอนาคต...แต่ต้องแก้ด้วยระบบประชาธิปัตไตรเท่านั้น..

ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับนักการเมือง...นักการเมืองและสภาจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น.....[/quote]

หวังว่าคงไม่ด่าเรานะ ว่าเราคิดไม่เป็น แต่เราเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้

กฎหมาย เขียนได้

กฎหมาย เขียนได้ ก็แก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิกได้ ตามควรแก่กาละเทศะ

แต่เท่าที่ดูๆมา นิติราษฎร์ใช้พลังมวลชนกดดันฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

ทั้งๆที่ควรระงับและถอยหลังออกมาก่อนสักก้าวสองก้าว

นักมวยวนเวที ถ้าบุกตลุยลูกเดียว ไม่นานจะถูกน็อคไม่ต้องนับสิบ
ถ้ารู้จักผ่อน รู้จังหวะถอย รู้จังหวะบุก
อย่างน้อยยังเอาชนะด้วยคะแนนแม้ไม่เป็นเอกฉันท์

เป็นนักกฎหมายน่ะ เก่งแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำ และคนที่ปลูกข้าวให้กิน

เรื่องเศรษฐกิจของประเทศ เป็นปัญหาใหญ่เฉพาะหน้า

ถ้ายังต้องกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนพวกอาจารย์ที่ไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง
ทำตัวเป็นแช้มป์นอกสังเวียนแบบนี้
ก็ถือว่า
เป็นเวรกรรมของคนที่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปลูกข้าวให้กิน

รองอุปฯแกยังติดยึดกะองค์การฯก

รองอุปฯแกยังติดยึดกะองค์การฯกะสถาบันฯผมเองก็เช่นเดียวกันจบมา2ปียังใส่ช็อปมหาลัยอยู่เลย...แต่การแอบอ้าง"เสียงส่วนใหญ่"นี่สิมันไม่เข้าท่า

คุณจตุพรบอกว่า

คุณจตุพรบอกว่า แม้เอาเข้าสภาก็เหมาเอาว่าไม่มีใครยกมือ ผมเสียดายคะแนนเสียงจัง อย่างน้อยเวทีสภาต้องมีคนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ออกความเห็น งดออกเสียง อย่างนี้มีปัญญาไว้ทำอะไร ไม่ต้องแยกแยะอะไรแล้ว แล้วก็เถียงกันไม่จบ โดยรู้ผลแล้ว

Maximus wrote:กฎหมาย เขียนได้

[quote=Maximus]กฎหมาย เขียนได้ ก็แก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิกได้ ตามควรแก่กาละเทศะ

แต่เท่าที่ดูๆมา นิติราษฎร์ใช้พลังมวลชนกดดันฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

ทั้งๆที่ควรระงับและถอยหลังออกมาก่อนสักก้าวสองก้าว

นักมวยวนเวที ถ้าบุกตลุยลูกเดียว ไม่นานจะถูกน็อคไม่ต้องนับสิบ
ถ้ารู้จักผ่อน รู้จังหวะถอย รู้จังหวะบุก
อย่างน้อยยังเอาชนะด้วยคะแนนแม้ไม่เป็นเอกฉันท์

เป็นนักกฎหมายน่ะ เก่งแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำ และคนที่ปลูกข้าวให้กิน

เรื่องเศรษฐกิจของประเทศ เป็นปัญหาใหญ่เฉพาะหน้า

ถ้ายังต้องกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนพวกอาจารย์ที่ไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง
ทำตัวเป็นแช้มป์นอกสังเวียนแบบนี้
ก็ถือว่า
เป็นเวรกรรมของคนที่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปลูกข้าวให้กิน[/quote]

................................................
คุณแม๊คครับต่อคำกล่าวที่ว่า "แต่เท่าที่ดูๆมา นิติราษฎร์ใช้พลังมวลชนกดดันฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ" นั้น
ผมว่าเป็นความถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยแล้วน่ะครับ
การกดดันโดยใช้ความเห็นต่างใช้มวลชนที่มีความเห็นต่างนั้นเป็นวิธีกาที่ถูกต้องแล้ว
ใครไม่เห็นด้วยก้อสามารถแสดงความเห็นต่างออกมา ทุก ๆ คนต้องรับฟังด้วยสติปัญญา
หารใช้กำลังใช้อาวุธเข่นฆ่าคนห็นต่าง ฆ่ากันกลางเมืองกลางถนนนั้นเป็นระบอบเผด็จการครับ
อยู่อย่าได้ไปห้ามสิ่งที่ถูกต้องเลยครับ เราควรมาร่วมกันต่อต้านเผด็จการบ้าอำนาจะเหมาะกว่ามั้งครับ
ด้วยความเคารพจริง ๆ สำหรับคุณที่ผมติดตามมาตลอดและเห็นว่าคุณมีความสุภาพพอ
ไม่เหมือนกับควาเห็นของไอ้เปตร(I pad) ซึ่งไร้สาระเอามาก ๆ
ค่อย ๆ คิดดูเถิดครับ...อย่าได้ใช้วิธีการโต้ไม่ได้ก้อด่าทอเสียดสีแบบเขาเลยน่ะครับ

จันแดง wrote:Maximus

[quote=จันแดง][quote=Maximus]กฎหมาย เขียนได้ ก็แก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิกได้ ตามควรแก่กาละเทศะ

แต่เท่าที่ดูๆมา นิติราษฎร์ใช้พลังมวลชนกดดันฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

ทั้งๆที่ควรระงับและถอยหลังออกมาก่อนสักก้าวสองก้าว

นักมวยวนเวที ถ้าบุกตลุยลูกเดียว ไม่นานจะถูกน็อคไม่ต้องนับสิบ
ถ้ารู้จักผ่อน รู้จังหวะถอย รู้จังหวะบุก
อย่างน้อยยังเอาชนะด้วยคะแนนแม้ไม่เป็นเอกฉันท์

เป็นนักกฎหมายน่ะ เก่งแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำ และคนที่ปลูกข้าวให้กิน

เรื่องเศรษฐกิจของประเทศ เป็นปัญหาใหญ่เฉพาะหน้า

ถ้ายังต้องกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนพวกอาจารย์ที่ไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง
ทำตัวเป็นแช้มป์นอกสังเวียนแบบนี้
ก็ถือว่า
เป็นเวรกรรมของคนที่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปลูกข้าวให้กิน[/quote]

................................................
คุณแม๊คครับต่อคำกล่าวที่ว่า "แต่เท่าที่ดูๆมา นิติราษฎร์ใช้พลังมวลชนกดดันฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ" นั้น
ผมว่าเป็นความถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยแล้วน่ะครับ
การกดดันโดยใช้ความเห็นต่างใช้มวลชนที่มีความเห็นต่างนั้นเป็นวิธีกาที่ถูกต้องแล้ว
ใครไม่เห็นด้วยก้อสามารถแสดงความเห็นต่างออกมา ทุก ๆ คนต้องรับฟังด้วยสติปัญญา
หารใช้กำลังใช้อาวุธเข่นฆ่าคนห็นต่าง ฆ่ากันกลางเมืองกลางถนนนั้นเป็นระบอบเผด็จการครับ
อยู่อย่าได้ไปห้ามสิ่งที่ถูกต้องเลยครับ เราควรมาร่วมกันต่อต้านเผด็จการบ้าอำนาจะเหมาะกว่ามั้งครับ
ด้วยความเคารพจริง ๆ สำหรับคุณที่ผมติดตามมาตลอดและเห็นว่าคุณมีความสุภาพพอ
ไม่เหมือนกับควาเห็นของไอ้เปตร(I pad) ซึ่งไร้สาระเอามาก ๆ
ค่อย ๆ คิดดูเถิดครับ...อย่าได้ใช้วิธีการโต้ไม่ได้ก้อด่าทอเสียดสีแบบเขาเลยน่ะครับ[/quote]

ครับผม

รวมทั้งไอ้พวก ที่ตะโกนว่า 'เอาขวดเปล่าไปคนละใบ น้ำมันไปหาเอาข้างหน้า'

หรือ

'ไปที่ศาลากลาง แล้วจัดการได้เลย'

แย่จริงๆ น๊ะครับ...

ธ่ถัง

ธ่ถัง ระดับอธิการมหาลัยดัง
-อ้างอิงสิ่งที่เอามายืนยันไม่ได้ (ความเห็นของใครคนใดคนหนึ่ง)
-อ้างอิงสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ (ไม่ได้ออกมาจากมติของ อมธ.)
-อ้างอิงสิ่งที่ไม่ควรอ้าง (เปิดเผยชื่อของผู้ออกความเห็น)

เหล่านี้เป็นวิธีอ้างแบบเด็กๆ ที่วุฒิภาวะยังน้อยอยู่

แช่ม wrote:จันแดง

[quote=แช่ม][quote=จันแดง][quote=Maximus]กฎหมาย เขียนได้ ก็แก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิกได้ ตามควรแก่กาละเทศะ

แต่เท่าที่ดูๆมา นิติราษฎร์ใช้พลังมวลชนกดดันฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

ทั้งๆที่ควรระงับและถอยหลังออกมาก่อนสักก้าวสองก้าว

นักมวยวนเวที ถ้าบุกตลุยลูกเดียว ไม่นานจะถูกน็อคไม่ต้องนับสิบ
ถ้ารู้จักผ่อน รู้จังหวะถอย รู้จังหวะบุก
อย่างน้อยยังเอาชนะด้วยคะแนนแม้ไม่เป็นเอกฉันท์

เป็นนักกฎหมายน่ะ เก่งแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำ และคนที่ปลูกข้าวให้กิน

เรื่องเศรษฐกิจของประเทศ เป็นปัญหาใหญ่เฉพาะหน้า

ถ้ายังต้องกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนพวกอาจารย์ที่ไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง
ทำตัวเป็นแช้มป์นอกสังเวียนแบบนี้
ก็ถือว่า
เป็นเวรกรรมของคนที่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปลูกข้าวให้กิน[/quote]

................................................
คุณแม๊คครับต่อคำกล่าวที่ว่า "แต่เท่าที่ดูๆมา นิติราษฎร์ใช้พลังมวลชนกดดันฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ" นั้น
ผมว่าเป็นความถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยแล้วน่ะครับ
การกดดันโดยใช้ความเห็นต่างใช้มวลชนที่มีความเห็นต่างนั้นเป็นวิธีกาที่ถูกต้องแล้ว
ใครไม่เห็นด้วยก้อสามารถแสดงความเห็นต่างออกมา ทุก ๆ คนต้องรับฟังด้วยสติปัญญา
หารใช้กำลังใช้อาวุธเข่นฆ่าคนห็นต่าง ฆ่ากันกลางเมืองกลางถนนนั้นเป็นระบอบเผด็จการครับ
อยู่อย่าได้ไปห้ามสิ่งที่ถูกต้องเลยครับ เราควรมาร่วมกันต่อต้านเผด็จการบ้าอำนาจะเหมาะกว่ามั้งครับ
ด้วยความเคารพจริง ๆ สำหรับคุณที่ผมติดตามมาตลอดและเห็นว่าคุณมีความสุภาพพอ
ไม่เหมือนกับควาเห็นของไอ้เปตร(I pad) ซึ่งไร้สาระเอามาก ๆ
ค่อย ๆ คิดดูเถิดครับ...อย่าได้ใช้วิธีการโต้ไม่ได้ก้อด่าทอเสียดสีแบบเขาเลยน่ะครับ[/quote]

ครับผม

รวมทั้งไอ้พวก ที่ตะโกนว่า 'เอาขวดเปล่าไปคนละใบ น้ำมันไปหาเอาข้างหน้า'

หรือ

'ไปที่ศาลากลาง แล้วจัดการได้เลย'

แย่จริงๆ น๊ะครับ...[/quote]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
พูดอย่างนี้เหมือนคุณแแม๊คไม่ยอมแยกแยะอะไรเลย
เสียดสีประชดปะชัน.ไม่ใช่วิสัยของคนที่มีเหตุมีผล
ประเด็นคำถามไม่ตอบแต่ไถลไปเรื่องอื่น ไม่น่าจะเป็นวิสัยของคนที่ผมเคยเว้นวรรคให้ไม่โต้ตอบอะไร
เพราะเหตุว่าได้ใช้ตรรกะอย่างพอมีเหตุผลบ้าง
เสียความรู้สึกหมดเลย.ง
ต้องบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีเว้นวรรคแล้วน่ะครับ

สำนวน อมธ ของจริง

สำนวน อมธ ของจริง ต้องเป็นแบบนี้
สั้น
ชัดเจน
มีหลักการ อ้างอิงได้ในทุกประเด็น

ปล เขาถ่ายทอดกันมาเป็นพันธุกรรม รึไงนะ ถึงได้มีสำนวน และมีพลังแบบเดียวกัน
อ.ปริญญา น่าที่จะคุ้นเคยมากๆ แต่ตอนนี้ อ.ปริญญา เปลี่ยนสี

judus wrote:วัยรุ่นอิสระ

[quote=judus][quote=วัยรุ่นอิสระ][quote=่judus]ใช้ยุทธวิธียุให้แตก แล้วดักตี โดยทำลายความน่าเชื่อถือของ อมธ. จากคนภายใน อมธ. เอง ทำให้สังคมและคนทั่วไปที่เสพสื่อ(ยุคบอกแต่สิ่งที่อยากบอก) สับสนว่า สรุปว่าที่ อมธ. ออกมาประกาศคัดค้านแนวทางของท่านอธิการนั้น มันใช่มติที่ประชุมของ อมธ. หรือไม่ แถมให้อุปนายก กับ รองอุปนายก มีวิวาทะกัน เพื่อเสริมสร้างความสับสน ทำให้ น.ศ. แตกแยกกันระหว่างกลุ่มทีี่สนับสนุนอุปนายก และกลุ่มที่สนับสนุนรองอุปนายก แค่นี้ อมธ. ก้หมดความหมาย ขาดเอกภาพ จะออกมาค้านอะไร แสดงความคิดเห็นอะไร ก้จะไม่แข็งแรงพอเหมือนเก่า ฮึฮึฮึ แผนร้ายกาจ แต่โหดเหี้ยมกับ น.ศ. ยิ่งนัก[/quote]

คุณเขียนมายั่งกะ นักศึกษา ม.นี้ มันไม่มีหัวสมองจะคิดกันเองหรือไงกันนะ ที่ต้องไปเชื่อฟังตัว อมธ. มันได้ตลอดนะ(ต่อให้เป็นตัวแทนที่เราเลือกก็ตาม ก็ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันกับเรานี้ครับ) ใครเค้าคิดยังไงกับประเด็จนี้ เค้าก็จะไปสนับสนุนคนที่มีแนวคิดเหมือนกันกับตัวเองนั้นหละ ส่วนที่บอกว่าเป็นกันลดความน่าเชื่อถือมันก็ลดได้จริงๆนั้นแหละ แต่มันก็เป็นที่ตัว อมธ.เองด้วย การที่ในองค์กรเดียวกันจะคิดไม่เหมือนกันมันมีออกเยอะแยะไป แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับกติกา การตัดสินใจขององค์กรนั้นๆ ซึ่งไอ้คนที่ชอบบอกเสรีภาพทุกตารางนิ้ว(เหมือนจะหัวประชาธิปไตยเลยอะ) แต่กลับมาค้านการโหวตของสมาชิกในองค์กรทั้งหมดนี่สิไม่แปลกกว่าหรือครับ ก็ไม่แปลกที่จะไม่มีความน่าเชื่อถืออะ[/quote]

ด้วยความคารพ ผมไม่ได้แสดงทรรศนะใด ๆ ที่ดูหมิ่น น.ศ. ไม่ว่าจะเป้น ม. นี้หรือที่ไหนทั้งนั้น แต่ประเด้นที่ผมแสดงออกมา กระทำแสดงในแง่การกระทำของตัว อมธ. เอง กับตัวผู้บริหารฯ
ซึ่งผมได้แสดงความเห้นเช่นนั้นออกมา เพราะมีประเด็นที่น่าสนใจในจดหมายของรองนายก อมธ.ไปถึงตัวอธิการ ซึ่งตัวท่านอธิการเองก้รีบนำจดหมายดังกล่าวไปลง facebook ส่วนตัวทันที
ประเด้นแรกคือ การออกหนังสือของ อมธ.โดยท่านรองฯ ออกในวันที่ 6 ก พ 55 ถ้าส่งหนังสือฉบับนี้ให้เร็วที่สุด อย่างน้อยก้ต้องส่งในวันที่ 6 ก พ 55 เวลา 9.00 น. นั้นเอง ซึ่งผมเชื่อว่าท่านอธิการน่าจะมีเรื่องให้เซ้นให้พิจารณาแต่ละวันหลายแฟ้ม เช่น ท่านต้องเซ็นเรื่องเบิกจ่ายค่าโน้นนี่ของพนักงาน เรื่องงบประมาณใน ม. เรื่องแผนการปรับปรุง ม.หลังถูกน้ำท่วม ฯลฯ ที่ผมแปลกใจคือ ท่านเซ็นในหนังสือ อมธ. ในวันที่ 6 ก พ 55 นั้นเลย (รวดเร็วมาก) ไม่รู้สิ ท่านอาจสนใจกรณีนี้เป็นพิเศษก็ได้เลยรีบพิจารณาเรื่องนี้ก่อน
ประเด้นที่สอง จริง ๆ การออกหนังสือที่มีหัวตราขององค์กร ต้องมีมติที่เป็นเอกฉันท์ขององค์กรนั้น ๆ ก่อน ไม่ใช่ใครนึกจะแสดงความเห้นอะไร ตูก้จะพิมพ์เสนอข้อคิดเห็นออกไปแต่ใช้หัวขององค์กร แน่นอนผมเข้าใจดีว่า ใน อมธ. มีทั้งคนสนับสนุนอธิการที่ไม่ให้มีการจัดการเสวนาเกี่ยวกับการแก้มาตรา 112 และคนที่คัดค้านอธิการ เพราะเหตุนี้ไงครับถึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการของ อมธ. เพื่อหามติ เมื่อได้มติในที่ประชุมเป้นเอกฉันท์แล้ว จึงมีหนังสือ พร้อมออกแถลงการณ์ ซึ่งการกระทำของท่านรองฯ ทำให้ อมธ. ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดเอกภาพ และท่านรองฯ ก้ไม่ให้ความเคารพในมติ อมธ. ที่ท่านสังกัดอยู่ ผมว่าท่านรองฯ น่าจะรู้ดีในประเด้นนี้
ประเด็นที่สาม ส่วน น ศ ในมหาลัยก้หลากหลายกันไปครับทั้งเห้นด้วยไม่เห็นด้วย อันนี้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลครับ ทุกคนก็มีเหตุผลมีความคิดต่าง ๆ กัน รับรู้รับฟังข่าวสารมาต่าง ๆ กัน มีความเชื่อต่างๆ กัน มีความชอบต่าง ๆ กัน กระผมมิอาจก้าวล่วงใครอยู่แล้ว[/quote]

ทำไมประเทศไทยสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะ คนเลือกที่จะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้น(ตะแบงกันซะไอ้พวกนี้) ไอ้ประเด็นในหัวข้อนี้ คือ การมีวาทะกัน ในตัว อมธ. เรื่องจะให้นักศึกษาเค้าโหวตเอาด้วยไม่เอาด้วย กับ แก๊งนิติราด แล้วเขียนอะไรมาของคุณ เขียนมาเยอะแยะได้ใจความในเรื่องนี้ไหมอะ แค่ เหตุ คือ "เรื่องจะให้นักศึกษาเค้าโหวตเอาด้วยไม่เอาด้วย กับ แก๊งนิติราด" ผล คือ "การมีวาทะกัน ในตัว อมธ." แล้วไปดูตัวอธิการบ้าง ไปดูเรื่องภายในตัวองค์กรเค้าบ้าง แถมยังอวดภูมิโชว์รู้ ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด กันอีก(ไอ้ตัวอุบะนายกอะ ตอนนั้น ยังบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวยังเสือกมาโพสเถียงกับเค้าอีก อะดู"ล่าสุด รักชาติสาด เขียนถามถึงกระบวนการลงมติดังกล่าวในวอลล์ของตนเอง เนื่องจากตนเองไม่เคยรับทราบการประชุม" เอ็งยังไม่รู้เลยว่ามีประชุมหรือเปล่า ถ้ารู้ก็เขียนมาเลยว่า มันไม่มีการประชุม หรือ มีประชุมแต่เอ็งไม่รู้) กลบประเด็นหลักๆมันหมด ก็ยังมีพวกไปบ้าตามมันอีก(เรียกตัวเองปัญญาชน หัวคิดอะมีไหม ไหนรักประชาชนนักอะ ไม่อธิบายให้พวกเค้าเข้าใจความเป็นจริงบ้างเลยเหรอครับ หรือชอบแต่เล่าความฝันให้ประชาชนฟังกัน) ประเด็นสำคัญ คือ "เรื่องจะให้นักศึกษาเค้าโหวตเอาด้วยไม่เอาด้วย กับ แก๊งนิติราด" ฝ่ายไหนสนับสนุน ฝ่ายไหนค้านก็เห็นๆกันอยู่ วิเคราะห์ในประเด็นนี้ซิว่าทำไมพวกเค้าถึงคิดแบบนั้น เลยเป็นเหตุนำไปสู่ "การมีวาทะกัน ในตัว อมธ." ด้วยเรื่องอะไรบ้าง มีใครเกี่ยวบ้าง ก็ว่ากันไป ชาวบ้านเค้าจะได้รู้ว่า ฝ่ายไหนมีแนวคิดค้านกับตนเองในประเด็นไหนบ้าง ประเด็นไหนควรสนับสนุนกลุ่มนี้ ประเด็นไหนไม่ควรสนับสนุน เป็นแบบนี้ต่อไป ม.นี้ คงเจริญยาก ด้วยสอนให้คนไม่รู้จักคิดเอง

sunny

[quote=sunny]ถ้าทุกคนเคารพกฏหมาย...เคารพกติกา...เคารพเสรีภาพและอิสระภาพของผู้อื่น...ไปกลัวความรุนแรงทำไม...

เรามีกฏหมายเราอยู่กันด้วยกฏหมาย...ใครกระทำรุนแรงใครทำผิดกฏหมาย...เราก็ใช้กฏหมายจัดการ...

ในประวัติศาสตร์ประชาชนทุกประเทศ...ประเทศทุกประเทศ...เขาต่อสู้เพื่อเสรีภาพและอิสระภาพ...ด้วยเลือดและชีวิต...

เขาแสดงความคิดเห็นอย่างสงบ...คุณห้ามเขาทำไม..คุณกลัวความรุนแรงหรือ..คุณใช้ความรุนแรง...มาข่มขู่ที่จะห้ามความคิดเห็นของคนอื่น..เสรีภาพทุกตารางนิ้ว..ที่พวกคุณต้องรักษา..กลับไม่รักษา..แต่จะมาออกกฏห้าม...พวกคุณคือไส้ศึกเสรีภาพหรือพวกทรยศหักหลังเสรีภาพกันแน่...

การแสดงความคิดเห็นของคณะราษฎร์...คือการแสดงความคิดเห็นภายใต้กฏหมายกติกาที่ระบุไว้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร...นี่คือเสรีภาพของคนไทยทั้งประเทศ...การที่ใครมาห้ามหรือมาขวางหรือมาข่มขู่คุกคามการแสดงเสรีภาพต่างหากที่ผิดกฏหมาย....ทำไมไม่ทำไห้กฏหมายเป็นกฏหมาย...ทำไห้ทุกคนกล้าแสดงออกด้วยการปกป้องเสรีภาพของคนแสดงออก...ด้วยการดำเนินคดีผู้ขัดขวางตามกฏหมายที่ระบุ...

ไม่ใช่..ไห้ใคร..มาใช้ความรุนแรงมาข่มขู่ไห้หวาดกลัว...หรือกลัวปฎิวัติ....ถ้าทหารจะปฎิวัติ...ก็ไห้ทหารปฎิวัติไปเลย...ถ้าปฎิวัติได้ก็เอาไปเลย...

ทุกวันนี้..นี่คือการใช้เสรีภาพอิสระภาพและปัญญา...ต่อสู้กับรัฐประหารอย่างสงบ...ต่อสู้กับประชาธิปัตไตรจอมปลอม..ต่อสู้กับกติกาที่อยู่ใต้รองเท้ารัฐประหาร...ต่อสู้กันทางปัญญา...ดีกว่าปล่อยไห้เขาฆ่าประชาชนกลางถนน...

แต่ก็ต้องจบลงที่เสียงข้างมากของประชาชน...ประชาชนจะเป็นคนลงประชามติ...ประชาชนว่ายังไง...ก็ว่าตามนั้น...ชอบหรือไม่ชอบ...ก็ต้องยอมรับนี่คือระบบประชาธิปัตไตร..ถ้าไม่ดีทุกอย่างแก้ไขได้ในอนาคต...แต่ต้องแก้ด้วยระบบประชาธิปัตไตรเท่านั้น..

ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับนักการเมือง...นักการเมืองและสภาจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น.....[/quote]

เขียนอะไรก็ไม่รู้ "ใช้ความรุนแรง...มาข่มขู่ บ้าง ทำไห้ทุกคนกล้าแสดงออกด้วยการปกป้องเสรีภาพของคนแสดงออก...บ้าง ด้วยการดำเนินคดีผู้ขัดขวางตามกฏหมายที่ระบุ...บ้าง" อะไรของคุณครับ มีด้วยเหรอครับกรณีนี้ คนที่เค้าไม่เห็นด้วยกับไอ้พวกนิติราด เค้าไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่างสงบเหรอครับ ด่าพวกเอ็งอย่างสงบอยู่นี้ผิดเหรอ ทำตัวเหมือนพวกอดีตพรรคคอมมิวสยามไปได้(กำลังได้ที่เลยจะจัดกันอีกรอบเหรอครับ) คิดว่าจะมีแต่คนมาใช้กำลังกับพวกเอ็ง มันเกิดขึ้นยังไอ้พวกไร้หัวคิด ถ้ามีการใช้กำลังใช้ความรุนแรงก็ดำเนินการทาง กม. ไปซิ(ทำตัวเป็นนางร้ายไปได้ มารยาซะ แต่ละตัวเขียนเหมือนนิติราดโดนไล่ฆ่า) สิทธิ์ไอ้พวกนิติราด เอ็งแสดงความคิดเห็นอย่างสงบมีได้(ดีมากๆ) แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับมัน(เลวซะงั้น) มันว่าให้ดำเนินคดีผู้ขัดขวางตามกฏหมายที่ระบุเรื่องสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่างสงบ ใครคิดวะ ยังกล้าเรียกตัวว่าปัญญาชน(ปัญญาอ่อนหละไม่ว่า) บ้านเมืองเราก็เป็นแบบนี้เอาสถาบันขึ้นบังหน้า กล่าวโทษตัวกฎหมายโดยไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ชัดเจน คนพวกนี้เข้าทำนองพวกด้อยพัฒนา ลิงหลอกเจ้า วัวลืมตรีน ทำไมในสังคมไทยมีพวก ลูกอกตัญญู อ้างแต่ประโยคสวยหรู(เพราะรักพ่อแม่หลอกนะเราถึงทำ ถุยๆๆๆ) ว่าอยากเคารพท่าน กตัญญูต่อท่านเลยต้องทำ โดยการลดบทลงโทษ ลดขอบเขต กฎหมายที่ใช้ในการปกป้องท่าน(ไอ้ลูกเวร) แต่ในความเป็นจริงคือการลดความสำคัญของท่านนั้นเอง(จะเทียบให้เข้าใจง่ายๆ กับ กรณีการฆ่าคนตายก็แล้วกัน บ้างประเทศให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องนี้ ทำผิด ก็ประหาร บางที่น้อยมาหน่อย ทำผิด ก็ ติดคุกตลอดชีวิต บางที 40 30 20 ปี แต่ถ้ามีประเทศหนึ่ง ทำผิด ติดคุก 2 วัน คุณคิดว่าประเทศนี้เค้าให้ความสำคัญกับเรื่องฆ่าคนตายไหมอะ)ซึ่งเรื่องนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีใครเค้าจะให้ฟายที่ไหนมาลดความสำคัญของพ่อตัวเองแน่นอน ยกเว้นลูกเวรคนหนึ่ง(ส่วนน้อยในไทย) ยังจะมีน่ามาบอกว่ารักท่านอีก ตะแบงทำตัวเป็นคนดี แต่ใจมันคิดชั่ว ไม่คิดจะทำตามขั้นตอนทำตามลำดับ โดยไม่สนใจใคร(เพราะตรูอยากทำตอนนี้ตรูไม่รอหลอกไอ้ขบวนขั้นตอนที่คนปกติเค้าทำกันของไทย ตรูสร้างกระแสต่อต้านกดดันมันเลยง่ายกว่าซะใจดีด้วย สนใจทำไมความรู้สึกชาวบ้าน ดีตรูจะได้ดังด้วยจุดประสงค์หลักตรูเลย) หรือนำเจตนาร้ายของตนมาเจือปนกับเหตุการณ์นี้ อ้างเหตุผลสวยหรูมากมาย แถมสร้างแรงกดดันโดยนำพวกไม่มีหัวคิดมาเป็นแนวร่วมสร้างความแตกแยกอีก เอาคนนอกบ้านมาเพิ่มแรงกดดันกับคนในครอบครัวตัวเอง หาเรื่องมาชวนพี่ๆน้องๆในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันอีก(ทั่งที่เดิมบ้านเราก็ทะเลาะกันหนักอยู่แล้ว) พ่อแม่บ้านนี้คงปลื้มปิติกับลูกคนนี้ได้หลอก(ไอ้ลูกเวรตะไล)

สุดท้าย ถามไอ้โง่ๆ ที่มันยังเชื่อไอ้พวกนิติราดนี้อยู่ ลองไปถามพวกนิติราดตัวนำๆคำเดียว เรียนจบกันมากี่ปีแล้วทำไมพึ่งมาเป็นอัจฉระยิเอาตอนนี้ แล้วทำไมไม่ทำตามขบวนการขั้นตอนในการแก้กฎหมายของประเทศไทย แต่กลับมาสร้างกระแสต่อต้าน ปลุกระดม สร้างแรงกดดันในสังคม สร้างความแตกแยก เพื่อให้วัตถุประสงค์ใดๆของพวกเอ็งสำเร็จ(ผมเชื่อว่าคนจริงใจก็มี คนไม่จริงใจก็เยอะ) พวกคุณทำแบบนี้มันถูกต้องเหรอ ใช้สมองส่วนไหนคิด ส่วนพวกนิติเกรียน ถามจริงๆพวกเอ็งตอนเรียนผ่านมาตรา 112 นี้อะเคยมีความคิดค้านกับเรื่องนี้ไหม เคยประท้วง มาตรา 112 เองไหม(เอ็งตัวคนเดียวเลยตอนเอ็งเรียนอะ หรือตอนทำงาน อ่านเจอตบโต๊ะไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วดำเนินการเลยในขณะที่อ่านเจอมาตรานี้ อะมีไหม เคยคิดด้วยตัวเองไหมครับ ไม่ใช่เอ็งมามั่วโชว์ภูมิว่าข้าเก่งข้ามีความรู้ืตะแบงตามกระแสเค้าไป) สุดท้ายถ้าฝ่ายตุลการมีความน่าเชื่อถือจริงๆ ขบวนการพิสูจน์ทราบเที่ยวตรง ไม่มีความจำเป็นต้องแก้มาตรา 112 เลย แต่สิ่งที่นิติราดมาใช้อ้างกันทั้งหมด เพราะไม่เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมบ้านเรา ถ้ายังไปบ้าจี้ตามมันอีก คงต้องแก้กฎหมายทั้งฉบับอะมันถึงจะพอใจ ปล.ผู้จัดเลยบอกว่าให้คุณไปอ่านข้อ กม.เิดิมของเขาก่อน ก่อนที่คุณจะมาโชว์โง่(มีอยู่อันนิติราดโชว์โง่มากๆโดนใจสุดๆ ที่บอกว่าให้กองทัพไม่ต้องฟังคำสั่งฝ่ายบริหาร เจริญหละประชาธิปไตยประเทศไทย)หัดใช้สมองของตัวเองคิดซะบ้าง อย่าให้เค้าจูงอย่างเดียว

วัยรุ่นอิสระ wrote:numfon

[quote=วัยรุ่นอิสระ][quote=numfon]สังคมช่วงนี้ต้องการการใช้หลักกาลามสูตร เป็นอย่างมากเพราะเป็นสังคมแห่งความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึก มากกว่าเหตุผล หรือข้อเท็จจริง และไม่เข้าใจว่าในยุคนี้ยังมีพวกคลั่งเจ้า มัวเมาอำมาตย์คิดแต่จะแก้ปัญหาด้วยการทำรัฐประหาร ยุแต่จะให้จับคนเข้าคุกเข้าตารางเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ตัวเองไม่พอใจ ช่างใจดำใจร้ายเสียจริงๆ เท่ากับพยายามจะส่งคนดีให้เข้าไปหลอมรวมให้เป็นคนร้ายจากในคุกที่เต็มไปด้วยเส้นสาย อิทธิพล เจ้าพ่อค้ายา ย่าลืมว่าบาป อีกทั้งคนเหล่านี้ยังชอบดูถูกดูหมิ่นคนอื่นว่าเหมือนตัวเองคือไม่ศึกษาดูข้อมูลสักแต่เชื่อพวกนิติราด เป็นพวกคนโง่ การแก้กฏหมายเป็นเรื่องปกติของประเทศต่างๆในโลก โลกเปลี่ยนหลายเรื่องมีความเปลี่ยนแปลงหากยังย่ำอยู่กับที่ใช้แต่กฏเดิมๆก็จะไม่เป็นการแก้ปัญหา พระไตยปิฏกยังต้องสังคายนา ให้ทันยุคทันสม้ย เพื่อศาสนาจะได้ไม่ตาย อะไรที่อยู่นิ่งๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะตายไปเหมือนน้ำนิ่งที่จะกลายเป็นน้ำเน่า กลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศมองว่าสิ่งที่เขารักกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือรังแกคนอื่น และสร้างความเกลียจชัง ยังไม่แน่ใจในเจตนาว่าพฤติกรรมเหล่านี้ ของกลุ่มคนเหล่านี้แท้จริงๆแล้วมีเจตนาจงรักภักดีจริงหรือตรงกันข้ามกันแน่ ไม่อยากให้ใช้วาทกรรมว่าปกป้องสถาบันเพราะทุกวันนี้ ตั้งแต่ก่อนรัฐประหารก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครจะล้มล้างสถาบัน หรือมายาคติหรือคำพูดที่สรรสร้างขึ้นมาทำร้ายผู้อื่นจากจินตนาการของตัวเอง ลองนิ่งๆและทำใจให้เป็นกลางแล้วถ้าเป็นตัวเราเอง ลูกเรา หลานเรา ญาติของเราเจอเข้าบ้างในอนาคตแล้วจะเป็นอย่างไร[/quote]

ไม่ทันขาดคำ ไอ้ประโยคสวยหรูมาอีกแหละ แล้วมาบอกว่าชาวบ้านไม่เข้าใจไม่ศึกษา ใครอ่านไม่งงก็แปลกแหละ ดูท่าพวกตะแบงมีกันเยอะที่นี้ จะมาตามเสต็ปเดิมๆ โชว์ภูมิไม่รุ่ง ก็มาประโยคสวยหรู "คลั่งเจ้า มัวเมาอำมาตย์ " อะไรของเอ็ง เรื่องทั้งหมดในประเด็น นิติราด ไม่ได้เกี่ยวกับการ "คลั่งเจ้า มัวเมาอำมาตย์ " อะไรเลย คนปกติที่เกลียดพวกเอ็งอะก็ตรง ชอบโชว์ภูมิของพวกเอ็งนี้แหละ แถมพวกเอ็งยังเอาสถาบันมาเล่นกันอีก จะแก้ กม.มาตรา 112 หรือ อันไหนๆ ก็ทำไปตามขั้นตามตอนสิ(สสร ยังไม่เกิดเลย พวกเอ็งเคยพยายามทำตามขั้นตามตอนหรือยัง แล้วจะเอาอะไรมีเป็นบรรทัดฐานในการเคลื่อนไหว พวกเอ็งอยากทำอะไรตอนไหนก็ทำเหรอ)แต่นี้กลับอวดตนอย่างโน้นอย่างนี้ อวดตนเป็นแค่นักวิชาการ ไม่เคลื่อนไหวทางการเมือง ถุย สร้างกระแสต่อต้าน แล้วปลุกระดมนี้อะนะ ไอ้ฟายมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นที่จะเชื่อ ส่วนประโยคเด็ดที่ชอบเอามาอ้างแก้โง่กันบ่อยๆ ก็ "ความเปลี่ยนแปลงหากยังย่ำอยู่กับที่ใช้แต่กฏเดิมๆก็จะไม่เป็นการแก้ปัญหา พระไตยปิฏกยังต้องสังคายนา ให้ทันยุคทันสม้ย เพื่อศาสนาจะได้ไม่ตาย" กับ "ติเพื่อก่อ" อะไรประมาณนี้ ถ้าพวกเอ็งทำตามขั้นตามตอนคนปกติเค้า ใครเค้าจะไปว่าหละครับ เข้าไปเสนอ สสรหรืออะไรก็แล้วแต่ รวบรวมความเห็นข้อดีข้อเสียจากหลายฝ่ายก่อน แล้วดูผลสรุปก่อน ดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจยังไง ก็มาว่ากัน แล้วถ้าในที่สุดไม่ได้ดั่งใจ ก็ค่อยจัดแถลงการณ์แสดงจุดประสงค์ของพวกเอ็งก็ยังไม่สาย แต่พวกเอ็งมันเกรียนอะคืออยาก(เงี่ยน เงี่ยน คำนี้ถึงจะตรง)เงี่ยนที่จะทำก็ทำเลย แถลงการณ์ต่อต้าน ปลุกระดม สร้างความแตกแยก ขยายความให้มันเป็นประเด็จการเมืองเล่นกันซะสนุก โดยไม่สนใจความรู้สึกชาวบ้าน ยังมีน่ามีบอกว่าตัวเองประสงค์ดีต่อสถาบัน ไอ้ฟาย พวกเอ็งก็แค่อยาก(เงี่ยน เงี่ยน คำนี้ถึงจะตรง)ที่จะปลุกระดม เพื่ออวดตัวในประเด็นนี้เท่านั้นเอง ถุย(ไม่มีความจริงใจ พวกเอ็งพอมันไม่ได้ มาตรานี้ เอ็งก็ไปเอา มาตราเกี่ยวกับกองทัพ ไม่ได้มาตรากองทัพ ก็ไม่เอามาตราเกี่ยวกับศาล) เด๋วมันก็มามาตราอื่นๆอีก จะให้มันพอใจต้องยกธรรมนูญให้มันเขียนนั้นแหละมันถึงจะพอใจ พวกปัญอ่อนแบบนี้ ยังมีคนไปบูชาอีก นี้ซิทีแปลก[/quote]

วัยรุ่นอิสระ wrote:sunny

[quote=วัยรุ่นอิสระ][quote=sunny]ถ้าทุกคนเคารพกฏหมาย...เคารพกติกา...เคารพเสรีภาพและอิสระภาพของผู้อื่น...ไปกลัวความรุนแรงทำไม...

เรามีกฏหมายเราอยู่กันด้วยกฏหมาย...ใครกระทำรุนแรงใครทำผิดกฏหมาย...เราก็ใช้กฏหมายจัดการ...

ในประวัติศาสตร์ประชาชนทุกประเทศ...ประเทศทุกประเทศ...เขาต่อสู้เพื่อเสรีภาพและอิสระภาพ...ด้วยเลือดและชีวิต...

เขาแสดงความคิดเห็นอย่างสงบ...คุณห้ามเขาทำไม..คุณกลัวความรุนแรงหรือ..คุณใช้ความรุนแรง...มาข่มขู่ที่จะห้ามความคิดเห็นของคนอื่น..เสรีภาพทุกตารางนิ้ว..ที่พวกคุณต้องรักษา..กลับไม่รักษา..แต่จะมาออกกฏห้าม...พวกคุณคือไส้ศึกเสรีภาพหรือพวกทรยศหักหลังเสรีภาพกันแน่...

การแสดงความคิดเห็นของคณะราษฎร์...คือการแสดงความคิดเห็นภายใต้กฏหมายกติกาที่ระบุไว้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร...นี่คือเสรีภาพของคนไทยทั้งประเทศ...การที่ใครมาห้ามหรือมาขวางหรือมาข่มขู่คุกคามการแสดงเสรีภาพต่างหากที่ผิดกฏหมาย....ทำไมไม่ทำไห้กฏหมายเป็นกฏหมาย...ทำไห้ทุกคนกล้าแสดงออกด้วยการปกป้องเสรีภาพของคนแสดงออก...ด้วยการดำเนินคดีผู้ขัดขวางตามกฏหมายที่ระบุ...

ไม่ใช่..ไห้ใคร..มาใช้ความรุนแรงมาข่มขู่ไห้หวาดกลัว...หรือกลัวปฎิวัติ....ถ้าทหารจะปฎิวัติ...ก็ไห้ทหารปฎิวัติไปเลย...ถ้าปฎิวัติได้ก็เอาไปเลย...

ทุกวันนี้..นี่คือการใช้เสรีภาพอิสระภาพและปัญญา...ต่อสู้กับรัฐประหารอย่างสงบ...ต่อสู้กับประชาธิปัตไตรจอมปลอม..ต่อสู้กับกติกาที่อยู่ใต้รองเท้ารัฐประหาร...ต่อสู้กันทางปัญญา...ดีกว่าปล่อยไห้เขาฆ่าประชาชนกลางถนน...

แต่ก็ต้องจบลงที่เสียงข้างมากของประชาชน...ประชาชนจะเป็นคนลงประชามติ...ประชาชนว่ายังไง...ก็ว่าตามนั้น...ชอบหรือไม่ชอบ...ก็ต้องยอมรับนี่คือระบบประชาธิปัตไตร..ถ้าไม่ดีทุกอย่างแก้ไขได้ในอนาคต...แต่ต้องแก้ด้วยระบบประชาธิปัตไตรเท่านั้น..

ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับนักการเมือง...นักการเมืองและสภาจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น.....[/quote]

เขียนอะไรก็ไม่รู้ "ใช้ความรุนแรง...มาข่มขู่ บ้าง ทำไห้ทุกคนกล้าแสดงออกด้วยการปกป้องเสรีภาพของคนแสดงออก...บ้าง ด้วยการดำเนินคดีผู้ขัดขวางตามกฏหมายที่ระบุ...บ้าง" อะไรของคุณครับ มีด้วยเหรอครับกรณีนี้ คนที่เค้าไม่เห็นด้วยกับไอ้พวกนิติราด เค้าไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่างสงบเหรอครับ ด่าพวกเอ็งอย่างสงบอยู่นี้ผิดเหรอ ทำตัวเหมือนพวกอดีตพรรคคอมมิวสยามไปได้(กำลังได้ที่เลยจะจัดกันอีกรอบเหรอครับ) คิดว่าจะมีแต่คนมาใช้กำลังกับพวกเอ็ง มันเกิดขึ้นยังไอ้พวกไร้หัวคิด ถ้ามีการใช้กำลังใช้ความรุนแรงก็ดำเนินการทาง กม. ไปซิ(ทำตัวเป็นนางร้ายไปได้ มารยาซะ แต่ละตัวเขียนเหมือนนิติราดโดนไล่ฆ่า) สิทธิ์ไอ้พวกนิติราด เอ็งแสดงความคิดเห็นอย่างสงบมีได้(ดีมากๆ) แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับมัน(เลวซะงั้น) มันว่าให้ดำเนินคดีผู้ขัดขวางตามกฏหมายที่ระบุเรื่องสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่างสงบ ใครคิดวะ ยังกล้าเรียกตัวว่าปัญญาชน(ปัญญาอ่อนหละไม่ว่า) บ้านเมืองเราก็เป็นแบบนี้เอาสถาบันขึ้นบังหน้า กล่าวโทษตัวกฎหมายโดยไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ชัดเจน คนพวกนี้เข้าทำนองพวกด้อยพัฒนา ลิงหลอกเจ้า วัวลืมตรีน ทำไมในสังคมไทยมีพวก ลูกอกตัญญู อ้างแต่ประโยคสวยหรู(เพราะรักพ่อแม่หลอกนะเราถึงทำ ถุยๆๆๆ) ว่าอยากเคารพท่าน กตัญญูต่อท่านเลยต้องทำ โดยการลดบทลงโทษ ลดขอบเขต กฎหมายที่ใช้ในการปกป้องท่าน(ไอ้ลูกเวร) แต่ในความเป็นจริงคือการลดความสำคัญของท่านนั้นเอง(จะเทียบให้เข้าใจง่ายๆ กับ กรณีการฆ่าคนตายก็แล้วกัน บ้างประเทศให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องนี้ ทำผิด ก็ประหาร บางที่น้อยมาหน่อย ทำผิด ก็ ติดคุกตลอดชีวิต บางที 40 30 20 ปี แต่ถ้ามีประเทศหนึ่ง ทำผิด ติดคุก 2 วัน คุณคิดว่าประเทศนี้เค้าให้ความสำคัญกับเรื่องฆ่าคนตายไหมอะ)ซึ่งเรื่องนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีใครเค้าจะให้ฟายที่ไหนมาลดความสำคัญของพ่อตัวเองแน่นอน ยกเว้นลูกเวรคนหนึ่ง(ส่วนน้อยในไทย) ยังจะมีน่ามาบอกว่ารักท่านอีก ตะแบงทำตัวเป็นคนดี แต่ใจมันคิดชั่ว ไม่คิดจะทำตามขั้นตอนทำตามลำดับ โดยไม่สนใจใคร(เพราะตรูอยากทำตอนนี้ตรูไม่รอหลอกไอ้ขบวนขั้นตอนที่คนปกติเค้าทำกันของไทย ตรูสร้างกระแสต่อต้านกดดันมันเลยง่ายกว่าซะใจดีด้วย สนใจทำไมความรู้สึกชาวบ้าน ดีตรูจะได้ดังด้วยจุดประสงค์หลักตรูเลย) หรือนำเจตนาร้ายของตนมาเจือปนกับเหตุการณ์นี้ อ้างเหตุผลสวยหรูมากมาย แถมสร้างแรงกดดันโดยนำพวกไม่มีหัวคิดมาเป็นแนวร่วมสร้างความแตกแยกอีก เอาคนนอกบ้านมาเพิ่มแรงกดดันกับคนในครอบครัวตัวเอง หาเรื่องมาชวนพี่ๆน้องๆในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันอีก(ทั่งที่เดิมบ้านเราก็ทะเลาะกันหนักอยู่แล้ว) พ่อแม่บ้านนี้คงปลื้มปิติกับลูกคนนี้ได้หลอก(ไอ้ลูกเวรตะไล)

สุดท้าย ถามไอ้โง่ๆ ที่มันยังเชื่อไอ้พวกนิติราดนี้อยู่ ลองไปถามพวกนิติราดตัวนำๆคำเดียว เรียนจบกันมากี่ปีแล้วทำไมพึ่งมาเป็นอัจฉระยิเอาตอนนี้ แล้วทำไมไม่ทำตามขบวนการขั้นตอนในการแก้กฎหมายของประเทศไทย แต่กลับมาสร้างกระแสต่อต้าน ปลุกระดม สร้างแรงกดดันในสังคม สร้างความแตกแยก เพื่อให้วัตถุประสงค์ใดๆของพวกเอ็งสำเร็จ(ผมเชื่อว่าคนจริงใจก็มี คนไม่จริงใจก็เยอะ) พวกคุณทำแบบนี้มันถูกต้องเหรอ ใช้สมองส่วนไหนคิด ส่วนพวกนิติเกรียน ถามจริงๆพวกเอ็งตอนเรียนผ่านมาตรา 112 นี้อะเคยมีความคิดค้านกับเรื่องนี้ไหม เคยประท้วง มาตรา 112 เองไหม(เอ็งตัวคนเดียวเลยตอนเอ็งเรียนอะ หรือตอนทำงาน อ่านเจอตบโต๊ะไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วดำเนินการเลยในขณะที่อ่านเจอมาตรานี้ อะมีไหม เคยคิดด้วยตัวเองไหมครับ ไม่ใช่เอ็งมามั่วโชว์ภูมิว่าข้าเก่งข้ามีความรู้ืตะแบงตามกระแสเค้าไป) สุดท้ายถ้าฝ่ายตุลการมีความน่าเชื่อถือจริงๆ ขบวนการพิสูจน์ทราบเที่ยวตรง ไม่มีความจำเป็นต้องแก้มาตรา 112 เลย แต่สิ่งที่นิติราดมาใช้อ้างกันทั้งหมด เพราะไม่เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมบ้านเรา ถ้ายังไปบ้าจี้ตามมันอีก คงต้องแก้กฎหมายทั้งฉบับอะมันถึงจะพอใจ ปล.ผู้จัดเลยบอกว่าให้คุณไปอ่านข้อ กม.เิดิมของเขาก่อน ก่อนที่คุณจะมาโชว์โง่(มีอยู่อันนิติราดโชว์โง่มากๆโดนใจสุดๆ ที่บอกว่าให้กองทัพไม่ต้องฟังคำสั่งฝ่ายบริหาร เจริญหละประชาธิปไตยประเทศไทย)หัดใช้สมองของตัวเองคิดซะบ้าง อย่าให้เค้าจูงอย่างเดียว[/quote]

วัยรุ่นในกรงจารีตเสียละมากกว่า หรือไม่ก็แอบแบ๊วแต่แก่ฉิบหาย