ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธประกันตัว “อากง”

ประชาไทลบข่าวนี้ เนื่องจากมีความผิดพลาดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนตามกระบวนการทางกฎหมาย

ขออภัยอย่างสูง มา ณ ทีนี้