สันนิบาตสตรีพม่าเรียกร้องทุกฝ่ายนำพม่าไปสู่สันติภาพ

สันนิบาตสตรีพม่าออกแถลงการณ์เรียกร้องให้พม่าปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและเปิดการเจรจาสันติบภาพทุกพื้นที่ในพม่า และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันทำงานนำพม่าไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริง เมื่อวานนี้ (14 ก.พ. 55) สันนิบาตสตรีพม่า (Women’s League of Burma) ได้ออกแถลงการณ์ \สันนิบาตสตรีพม่า (WLB) เร่งผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเพื่อนำพม่าไปสู่สันติภาพที่คงอยู่อย่างยาวนานและแท้จริง\" เรียกร้องให้รัฐบาลพม่า ที่มีเต็ง เส่ง เป็นประธานาธิบดีปฏิบัติตามข้อตกลงประกาศหยุดยิงและเปิดการเจรจาสันติภาพในทั่วทุกพื้นที่ของพม่า ตามนโยบายที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 และขอกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันทำงานในการนำพม่าไปสู่สันติภาพที่คงอยู่อย่างยาวนานและแท้จริง โดยมีรายละเอียดของแถลงการณ์ดังนี้ 000 \"สันนิบาตสตรีพม่า (WLB) เร่งผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเพื่อนำพม่าไปสู่สันติภาพที่คงอยู่อย่างยาวนานและแท้จริง\" 14 กุมภาพันธ์ พ. ศ .2555 เราสันนิบาตสตรีพม่า (WLB ) ขอเรียกร้องให้รัฐบาล เต็ง เส่ง ปฏิบัติตามข้อตกลงประกาศหยุดยิงและเปิดการเจรจาสันติภาพในทั่วทุกพื้นที่ของพม่า ตามนโยบายที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม พ . ศ .2554 และขอกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันทำงานในการนำพม่าไปสู่สันติภาพที่คงอยู่อย่างยาวนานและแท้จริง รัฐบาล เต็ง เส่งได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสันติภาพขึ้น และคณะกรรมการชุดนั้นได้พบปะกับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยในประเทศ อีกทั้งได้มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้ว แต่เราสันนิบาตสตรีพม่า (WLB ) มีความห่วงใยถึงเจตนาในการทำข้อตกลงหยุดยิงว่ามีความจริงใจหรือไม่ เพราะอาจจะมีการละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงได้ตลอดเวลาหากข้อตกลงนั้นมิได้มาจากเจตนาที่ต้องการส่งเสริมสันติภาพในพม่าอย่างแท้จริง ความปรารถนาของชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงคะฉิ่น ฉิ่น และไทใหญ่ คือการสถาปนาสหภาพพม่าในฐานะเป็นรัฐเอกราช ที่มลรัฐทั้งปวงในสหภาพต้องมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการบริหารกิจกรรมภายในของตนตามข้อตกลงในสนธิสัญญาปางหลวง (Panglong Agreement) ในพม่าทุกปีมีการฉลองวันสหภาพพม่าโดยไม่มีแก่นแท้ด้านการเมือง หากปราศจากจิตวิญญาณและการปฏิบัติในรูปแบบสหภาพพม่า การฉลองดังกล่าวก็จะไร้ซึ่งความหมายใดๆ อีกทั้งเป็นการทำให้ยังมีการดำรงอยู่ของปัญหาข้อตกลงด้านการเมือง ตัวอย่างของการกลับมาสู้รบกับกองกำลังอิสระคะฉิ่นนั้นได้พิสูจน์ว่าข้อตกลงการหยุดยิงนั้นเป็นข้อตกลงชั่วคราว เราเชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของทุกภาคส่วนที่จะสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกัน และสำหรับรัฐบาล เต็ง เส่งที่จะเคารพความต้องการของชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มที่จะร่วมกันสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดแก่พม่า เป็นเวลามากกว่า 60 ปี แล้วที่พม่าได้ประสบกับสงครามการเมือง และเผด็จการทหารพม่าได้ใช้งบประมาณที่มากเกินความจำเป็นอย่างต่อเนื่องด้านการทหารแทนที่จะใช้ในการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อประชาชน ผลที่เกิดตามมาก็คือ ประชาชนของพม่าและเด็กๆได้รับความทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในหลายหลายรูปแบบมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผลกระทบจากสงคราม ที่ทำให้ผู้หญิงและเด็กมักจะตกเป็นเหยื่อของการถูกละเมิดสิทธิ ดังนั้นการที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในทุกระดับของกระบวนการสันติภาพเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพื่อที่ข้อห่วงใยและความคิดเห็นของพวกเธอจะประกอบอยู่ในการอภิปราย สันนิบาตสตรีพม่า (WLB) ขอสนับสนุนอย่างแข็งขันให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมตัวแทนของผู้หญิงในทุกการสานสนทนาเพื่อสันติภาพ เราขอเรียกร้องให้รัฐบาล เต็ง เส่งและกองทัพพม่า กลุ่มประชาธิปไตยทุกกลุ่มและกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อย (ทั้งกลุ่มที่ได้ทำข้อตกลงประกาศหยุดยิงแล้วและที่กลุ่มกำลังจะทำข้อตกลง) ร่วมกันทำงานในการนำประเทศไปสู่การปรองดองแห่งชาติเพื่อนำมาสู่สันติภาพที่คงอยู่อย่างยาวนานและแท้จริงในพม่า"