3 กองทุนขานรับนโยบายรัฐขจัดเหลื่อมล้ำ ทำราคากลางยา

กรมบัญชีกลาง สปส. และสปสช. จับมือลงนามความร่วมมือจัดทำราคากลางยาและเครื่องมืแพทย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมของ 3 กองทุน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการและใช้จ่ายเงินภาครัฐอย่างเหมาะสม มีคณะกรรมการดำเนินการจัดทำราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์ และมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ธุรการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ภายหลังการประชุมมีการลงนามความร่วมมือเพื่อจัดทำราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์ โดย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. และนายแพทย์เทียม อังสาชน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(สพคส.) นายแพทย์เทียม เปิดเผยว่า แนวทางการบริหารจัดการยา จ (2) ร่วมกันของ 3กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นยาที่มีความจำเป็นใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยยามีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้องหรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และเป็นยาที่มี่ราคาแพงมาก หรือส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายทั้งสังคมและผู้ป่วย จึงต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งใช้ยาที่เหมาะสม โดยต้องมีหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายดูแล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันหน่วยบริการที่ใช้ยาจะต้องมีระบบการกำกับ ประเมินและตรวจสอบการช้า และมีการเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านี้ เพื่อตรวสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้ “ ได้เริ่มในกลุ่มยาบัญชี จ(2) โดยเฉพาะยา Immunoglobulin G (IVIG) ใช้ในการรักษาโรคยากๆ เช่น โรคเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่อต้านเกล็ดเลือดของตนเอง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคคาวาซากิ โรคภูมิต้านทานตั้งแต่กำเนิด ชนิดที่ร่างกายไม่สร้างอิมมูโนโกลบูลิน(เป็นโรคทางพันธุกรรม) เป็นต้น” ผอ.สพคส.กล่าว นายแพทย์เที่ยมกล่าวว่า การจัดทำราคากลางของยาและเครื่องมือแพทย์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.การจัดทำราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานในการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลซึ่งให้บริการแก่ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับกลไกการจ่ายเงินเป็นไปตามแนวปฏิบัติ วิธีการ ของแต่ละหน่วยงาน 2.การจัดทำราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์ให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของทั้งสี่หน่วยงานและผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบหมายให้หน่วยงานกลางที่สามหน่วยงานเห็นชอบร่วมกัน เป็นประธานกรรมการและมีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน และ 3.ให้หน่วยงานกลาง ที่สามหน่วยงานเห็นชอบร่วมกัน เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ มีหน้าที่ประสานกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การจัดทำราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นพ.วินัยกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการสร้างความเท่าเทียมของระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบของไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และการเริ่มต้นด้วยการทำให้ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพมีราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์นั้น เป็นการตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าถึงยาและเครื่องมือแพทย์ของประชาชนคนไทยจะต้องได้รับบริการอย่างมีมาตรฐาน และการจ่ายเงินในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดความยั่งยืนในระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งต่อจากนี้ก็จะมีความร่วมมือระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมให้เกิดขึ้นต่อไป

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์