จำคุก 20 ปี “สนธิ ลิ้มทองกุล” ผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ได้ประกันแล้ว

28 ก.พ.55 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจรายงานว่า ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำพิพากษาจำคุกนายสนธิ ลิ้มทองกุล จำเลย เป็นเวลา 20 ปี ฐานผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีรับรองเอกสารในฐานะกรรมการบริษัทอันเป็นเท็จเพื่อให้บริษัทที่ตัวเองถือ หุ้นอยู่ไปกู้เงินกับธนาคารกรุงไทยฯ จำนวน 1,078 ล้านบาท โดยศาลลงโทษจำคุกรวม 17 กระทง กระทงละ 5 ปี รวมจำคุก 85 ปี แต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 42 ปี 6 เดือน แต่ตามกฎหมายลงโทษสูงสุดได้ไม่เกิน 20 ปี โดยคดีนี้ศาลไม่รอลงอาญา เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่า เวลา 15.30 น. นายสนธิได้ลงมาที่ใต้ถุนศาล เพื่อรอยื่นเรื่องขอประกันตัวออกไป. ต่อมาเวลา 17.45 น. เว็บไซต์คมชัดลึก รายงานว่า ศาลมีคำสั่ง ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสนธิ พร้อมจำเลยร่วม โดยตีราคาประกันคนละ 10 ล้านบาท พร้อมรายงานรายละเอียดคดีว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำ อ.1036/2552 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการ และ แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย , นายสุรเดช มุขยางกูร อดีตกรรมการบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ,น.ส.เสาวลักษณ์ ธีรานุจรรยงค์ อดีตผู้บริหารแผนฟื้นฟู บมจ. แมเนเจอร์ฯ และ น.ส.วยุพิน จันทนา อดีตกรรมการ บมจ. แมเนเจอร์ฯ เป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานกระทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 307, 311, 312 (1) (2) (3) , 313 โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2539 - วันที่ 31 มี.ค.2540 จำเลยทั้ง 4 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำสำเนารายงานการประชุมของกรรมการบริษัทที่เป็นเท็จว่ามีมติให้ บริษัท เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้น กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวม 6 ครั้ง จำนวน 1,078 ล้านบาท โดยจำเลยที่ 1 และ 3 ไม่ได้ขออนุมัติจากมติที่ประชุมกรรมการบ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2539 - 18 พ.ย.2541 จำเลยทั้งยังร่วมกันยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงตัดทอนทำบัญชีไม่ตรงกับความเป็น จริง และจำเลยทั้ง 4 ยังไม่ได้นำภาระการค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวซึ่งถือเป็นรายการที่ทำให้ราย ได้ของ บมจ.แมเนเจอร์ฯ เปลี่ยนแปลงผิดปกติ ซึ่งต้องแสดงรายการไว้ในงบการเงินประจำปี 2539-2541 และจะต้องนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อลวงให้ผู้ถือหุ้นของ บมจ.แมเนเจอร์ฯ ขาดประโยชน์ที่ควรจะได้รับ รวมทั้งเป็นการลวงให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ได้รับรู้ถึงการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว เหตุเกิดที่แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา และแขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. เกี่ยวพันกัน ในชั้นพิจารณาจำเลยทั้ง 4 ให้การรับสารภาพ ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้ง 4 แล้ว รับฟังได้ว่า จำเลยทั้ง 4 ร่วมกันทำสำเนารายงานการประชุมกรรมการ บมจ.แมเนเจอร์ฯ โดยลงชื่อรับรองสำเนาเพื่อแสดงว่ามีกรรมการของบริษัทร่วมประชุมมีมติให้ บริษัทค้ำประกันเงินกู้ บมจ.เดอะเอ็ม กรุ๊ปฯ ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีจำเลยที่ 1 เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย โดยสำเนารายการดังกล่าวเป็นเท็จ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้รายงานกับ กลต. ว่าในช่วงปีที่ผ่าน กรรมการของ บมจ.แมเนเจอร์ฯ ไม่ได้มีการประชุมเรื่องดังกล่าว ซึ่งต่อมาจำเลยที่ 4 ได้นำสำเนาเท็จดังกล่าวไปแสดงต่อธนาคารกรุงไทย โดยหลงเชื่อและยินยอมให้ บมจ.แมเนเจอร์ฯค้ำประกันหนี้ กระทั่งธนาคารกรุงไทยมอบเงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่ บมจ. เดอะเอ็มกรุ๊ปฯ รวม 6 ครั้ง เป็นเงิน 1,078 ล้านบาท อันเป็นการกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริตที่ไม่ได้ขออนุมัติจากมติที่ประชุม นอกจากนี้จำเลยที่ 1, 3 และ 4 ยังลงข้อความในเอกสารของบริษัททำบัญชีโดยไม่ครบถ้วน ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ด้วยการไม่นำภาระการค้ำประกันหนี้ลงในรายการภาระหรือรายได้ของ บมจ.แมเนเจอร์ฯ เพื่อจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ และ กลต. เพื่อลวงให้ผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์ที่ควรได้ ที่เป็นการกระทำโดยทุจริต เพื่อประโยชน์ของ บมจ.เดอะเอ็มกรุ๊ปฯ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย กับผู้ถือหุ้นและกรรมการคนอื่นของ บมจ.แมเนเจอร์ฯ และธนาคาร กรุงไทย ส่วนที่จำเลยทั้ง 4 ขอให้รอการลงโทษ ศาลเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้ง 4 ทำให้บริษัทต้องรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันในเงินกู้ที่เป็นหนี้จำนวนมาก ซึ่งทำให้บริษัท ผู้ถือหุ้น และกรรมการคนอิ่นของบริษัท รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย ต้องได้รับความเสียหาย ในภาระผูกพันหนี้สินดังกล่าว ขณะที่ บมจ.แมเนเจอร์ฯ ต้องนำผลกำไรไปชดใช้หนี้สินแทน ส่วนที่จำเลยทั้ง 4 นำสืบว่า ธนาคารกรุงไทย ได้รับความเสียหาย เนื่องจากธนาคารยอมรับชำระหนี้จาก บมจ.แมเนเจอร์ฯ เพียง 259 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ธนาคารกรุงไทย จะเรียกจากผู้ค้ำประกันรายอื่นนั้น ศาลเห็นว่า แม้การให้สินเชื่อดังกล่าวจะมี บมจ.แมเนเจอร์ฯ ทำสัญญาค้ำประกันไว้ แต่เมื่อธนาคาร กรุงไทย ไม่ได้รับชำระหนี้อย่างครบถ้วนสิ้นเชิง ก็ถือว่าธนาคารกรุงไทย ได้รับความเสียหายแล้ว ส่วนที่บริษัท และบุคคลอื่นจะยินยอมชำระหนี้ให้ธนาคารมากน้อยเพียงใดในภายหลังนั้น ไม่ได้หมายความว่าธนาคารกรุงไทยจะไม่ได้รับความเสียหาย ขอนำสืบของจำเลยทั้ง 4 จึงไม่สมเหตุสมผลไม่มีน้ำหนัก น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ความผิดตามฟ้องมีบทลงโทษให้จำคุก ตั้งแต่ 5 - 10 ปี และปรับเป็นเงินจำนวน 2 เท่าของราคาทรัพย์สิน แต่ไม่ต่ำกว่าจำนวน 5 แสนบาท ถือว่ากฎหมายได้บัญญัติอัตราโทษไว้สูง และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ยังมีเจตนารมณ์ให้ลงโทษผู้กระทำผิดในข้อหาต่างๆ สถานหนักดังนั้นพฤติการณ์แห่งคดี จึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษจำเลยทั้ง 4 พิพากษาว่าจำเลยที่ 1และ3 มีความผิดฐานร่วมกันกระทำผิดต่อหน้าที่โดยทุจริตเป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย โดยร่วมกันกระทำการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ , ร่วมกันไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท และร่วมกันทำบัญชีไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพื่อลวงให้บริษัท และผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์ การกระทำของจำเลยที่ 1และ 3 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ ประมวลกฎหมายอาญา 83,91 รวมจำคุก 17 กระทงละ 5 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 และ 3 เป็นเวลา 85 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 ลงโทษจำคุก 5 ปี จำเลยที่ 4 กระทำความผิดรวม 13 กระทง ลงโทษกระทงละ 5 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 4 เป็นเวลา 65 ปี จำเลยทั้ง 4 ให้การรับสารภาพเป็นโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 และ 3 เป็นเวลา 42 ปี 6 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 จำคุก 2 ปี 6 เดือน และจำเลยที่ 4 จำคุก 32 ปี 6 เดือน แต่โทษสูงสุดในความผิดฐานดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้ลงโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 20 ปี จึงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 , 3 และ 4 คนละ 20 ปี โดยให้นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากคดีหมายเลขแดง อ.5068/2550 ที่หมิ่นประมาท พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี คดีหมายเลขแดง อ.1241/2550 ที่หมิ่นประมาทนายภูมิธรรม เวชชยชัย อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย และอดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย ที่ศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน และคดีหมายเลขแดง อ.3356/2552 ที่หมิ่นประมาท นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 ให้นับโทษต่อจากคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ หมายเลขแดง อ.2318/2554 ศาลอาญา หมายเลขแดง อ.2990/2552 และคดีที่ศาลจังหวัดเชียงราย หมายเลขแดง อ.823/2551 นอกจากนี้มติชนออนไลน์ ยังเผยแพร่วิดีโอการให้สัมภาษณ์ของนายสนธิด้วย โดยระบุว่าจะยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทย พร้อมเดินเข้าศาล โดนลงโทษเบ็ดเสร็จ 85 ปี และลดเหลือ 20 ปี เพราะกฎหมายไม่ให้เกิน 20 ปี ผมขอใช้สิทธิ์อุทธรณ์ให้ศาลเมตตาเพราะคดีของตนไม่ใช่ยาเสพย์ติด ปล้น ฆ่าผู้คน เป็นคดี พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ และคดีนี้ไม่มีโจกท์ร่วม และผมยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน และอดขำไม่ได้ตอนศาลอ่านคำพิพากษา (ดูคลิปที่นี่)

อยากฟังข่าวคนเสื้อแดงได้รับกา

อยากฟังข่าวคนเสื้อแดงได้รับการประกัน หรือล้างโทษมากกว่า

นักโทษการเมือง และ ม.112

เรื่องสนธิช่างหัวมันไป ทุกวันนี้ก็เป็นแค่สัญลักษณ์ ไม่มีราคาอะไร

ึคดีนี้ไม่ใช่คดีการเมือง.....

ึคดีนี้ไม่ใช่คดีการเมือง............สนธิซวยไป(ไม่ได้ซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ด้วยแต่เห็นใจในวิบากกรรม)

ถ้าได้ประกัน ผมทาย ว่าหนี ญ.ญ่าย พ่าย จะแจ ไปต่างประเทศแน่ อิอิ

ระวัง นสพ.

ระวัง นสพ. ผู้จัดการจะเอาไปตีเป็นข่าวว่า ทั่นสนธิถูกอำนาจต่างชาติ หรือไม่ก็ทักสิน หรือไม่ก็เขมร หรือไม่ก็มนุษยต่างดาว กลั่นแกล้งเอานะทั่น

แล้วโทษสูงอย่างงี้

แล้วโทษสูงอย่างงี้ จะรอดูดูซิว่าศาลให้ประกันตัวหรือปล่าว

. มามะ wrote:ศาลอาญา มามะ

.
มามะ wrote:ศาลอาญา

มามะ wrote:
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำพิพากษา ในวันนี้ (28 ก.พ.)

จำคุกนายสนธิ ลิ้มทองกุล จำเลย เป็นเวลา 20 ปี

ฐานผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีรับรองเอกสารในฐานะกรรมการบริษัทอันเป็นเท็จเพื่อให้บริษัทที่ตัวเองถือ หุ้นอยู่ไปกู้เงินกับธนาคารกรุงไทยฯ จำนวน 1,078 ล้านบาท

ไปหาข่าวอ่านกันเร็วววว....

เดี่ยวไป บน สานลำเอียงแห่งประเทศไทย จำกัด ด้วยหัวหมู 2 คู่ ยาสูบกรองทิพย์ 1 ซอง

เหล้าขาว 40 ดีกรี 2 ขวดใหญ่ หมากพลูหนึ่งขยาย สานลำเอียงท่านก็จะเมตตา

รอ ลงอายา เนื่องจากจำเลยไม่เคยกระทำผิดรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีเจตนาและจำเลย

เป็นบุคคลมีเชื่อเสียคงไม่หลบหนี และท่านจำเลยยังมีความจำเป็นมีภารกิจกู้ชาติ

เพื่อให้ท่านจำเลยทำ "สาทาระนะ " ประโยชน์ รอ ลงอายา( ไม่ใช่อาญานะจะบอกให้เดียวเข้าใจผิด)

ข้อยว่าแล้ว ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ( สำหรับสานลำเอียงแห่งประเทศไทย จะออกมาอย่างนี้ )

เดียวก็โทษว่าทักษิณกับอเมริกาบังคับศาลอีกหรอก ฮ้า ๆๆๆ ๆ ๆ ๆ รับรองได้ประกันชัว

เชื่อสิดีนะที่เป็นคดีนี้ถ้าคดีอื่นถูกเป่าหลุดหมด เหมือนพรรคแมลงสาบไม่โดยยุบพรรคนั้นแหละ

ขาดอายุความ ตกลงประเทศไทยใครหว่าขี้โกง สนธิ หรือว่า ทักษิณ แต่เท่าที่รู้ ทักษิณโดยยึดเงิน

เพราะการเมือง โดยการเมือง เพื่อการเมือง ( ทำลายเพื่อทอนกำลัง เดียวแข็งไปปล่อยเอาไว้ไม่ได้)

แต่ท่านผู้นำศาสดาลัทธิ โกเต็ก สนธิ โกงแบ๊งค์ เจตนาโกงชัดๆ ล้มบนฝูกมาหลายปีแล้ว

ล้มละลายยังมีบ้านอยู่ยังมีคนรับใช้ ยังมีคนขับรถให้ ล้มละลายแบบใหนหนอ ( คดีเก่า )

คนชั่วแบบมันติดคุกก็เปลืองข้า

คนชั่วแบบมันติดคุกก็เปลืองข้าวแดง ให้มันลงนรกดีกว่า แผ่นดินจะสูง ประเทศสงบซะที จะได้ไม่ต้องกังว ลหากลูกหลานไทยเกิดมาเจอไอ้คนต่ำช้าแบบนี้ ลงนรกแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะไอ้ชั่ว

ตัดสินจำคุก85ปีรับสารภาพลดเหล

ตัดสินจำคุก85ปีรับสารภาพลดเหลือ42ปี6เดือน กฎหมายให้ลงโทษสูงสุด20ปี เลยโดน20ปีไม่รอลงอาญา
ความเสียหายเป็นพันล้าน ความผิด17กระทง โทษจำ20ปี ยังมีคดีอื่นๆอีกบานเบอะ ศาลให้ประกันตัวเฉย

อากง 5กระทง ลงโทษจำ20ปี ศาลบอกโทษสูงกลัวหลบหนีไม่ให้ประกัน

มึงตัดสินเองว่า20ปี แล้วมึงก็บอกเองว่าโทษสูง แล้ว20ปีของอากงกับ20ปีของโกตั๊บ มันต่างกันไงหรือ
ทำไมให้ประกันโกตั๊บ มึงช่วยชี้แจงไพร่อย่างกูให้เข้าใจที กูงงกับพวกมึงจังแล้ว

ใช่เป็นอำนาจของพวกมึง กูไม่เถียง แต่ให้มันมีมตรฐานหน่อย เล่นกันงี๊กูงง

มูลค่าความเสียหายเป็นพันล้าน ค่าประกัน10ล้าน แล้วโทษตั้ง20ปี เอาส่วนไหนคิดว่ามันจะไม่หนี
ถ้าโกตั๊บจะต้องโทษจำคุก20ปีจริง ค่าประกันแค่10ล้าน เมื่อถึงเวลาเหมาะสมถ้ามันไม่หนี มันไม่บ้าก็เมาแล้วท่านเอ๋ย เวรกรรมประเทศนี้จริงๆ สำหรับมาตรฐานความยุติธรรม

อย่างนี้เมื่อไรมันจะสงบร่มเย็น จะได้ทำมาหาแดกกันอย่างสะบายใจซะที

สนธิถูกตัดสินลงโทษจำ20ปี

สนธิถูกตัดสินลงโทษจำ20ปี สาเหตุน่าจะมาจากไปเปิดแผนลับว่า อเมริกาจะยึดครองประเทศไทย เลยโดนจัดการให้รู้สำนึกสักหน่อย.. แฮ่เล่นกับใครไม่เล่น..คงคิดว่าคนอย่างข้าถ้าจะตายคงตายไปนานแล้ว..ยี่โถ..คอมเมนท์นี้ไม่เหตุผลนะครับ..แค่สะใจ..เลยคิดแบบเอาฮา...

ไพร่ ไม่ยอมเป็นทาส

[quote=ไพร่ ไม่ยอมเป็นทาส]ตัดสินจำคุก85ปีรับสารภาพลดเหลือ42ปี6เดือน กฎหมายให้ลงโทษสูงสุด20ปี เลยโดน20ปีไม่รอลงอาญา
ความเสียหายเป็นพันล้าน ความผิด17กระทง โทษจำ20ปี ยังมีคดีอื่นๆอีกบานเบอะ ศาลให้ประกันตัวเฉย

อากง 5กระทง ลงโทษจำ20ปี ศาลบอกโทษสูงกลัวหลบหนีไม่ให้ประกัน

มึงตัดสินเองว่า20ปี แล้วมึงก็บอกเองว่าโทษสูง แล้ว20ปีของอากงกับ20ปีของโกตั๊บ มันต่างกันไงหรือ
ทำไมให้ประกันโกตั๊บ มึงช่วยชี้แจงไพร่อย่างกูให้เข้าใจที กูงงกับพวกมึงจังแล้ว

ใช่เป็นอำนาจของพวกมึง กูไม่เถียง แต่ให้มันมีมตรฐานหน่อย เล่นกันงี๊กูงง

มูลค่าความเสียหายเป็นพันล้าน ค่าประกัน10ล้าน แล้วโทษตั้ง20ปี เอาส่วนไหนคิดว่ามันจะไม่หนี
ถ้าโกตั๊บจะต้องโทษจำคุก20ปีจริง ค่าประกันแค่10ล้าน เมื่อถึงเวลาเหมาะสมถ้ามันไม่หนี มันไม่บ้าก็เมาแล้วท่านเอ๋ย เวรกรรมประเทศนี้จริงๆ สำหรับมาตรฐานความยุติธรรม

อย่างนี้เมื่อไรมันจะสงบร่มเย็น จะได้ทำมาหาแดกกันอย่างสะบายใจซะที[/quote]ผมว่าที่สุดก็คงจบแบบคดีไอ้เอกยุทธ หนีไปอยู่เมืองนอกจนคดีหมดอายุความ นี้แหละประเทศไทย...

ไม่รู้ว่าจะหัวเราะ ดี

ไม่รู้ว่าจะหัวเราะ ดี หรือ

ร้องให้ ดี โอ้ว ..... ประเทศไทย

เหนื่อยใจว่ะ

Patt wrote:แล้วโทษสูงอย่างงี้

[quote=Patt]แล้วโทษสูงอย่างงี้ จะรอดูดูซิว่าศาลให้ประกันตัวหรือปล่าว[/quote]
ได้ประกันไปแล้ว 10 ล้าน

ก็รู้กันอยู่ว่าไอ้นี่เส้นขนาดไหน ยังไงก็ต้องปกป้องรักษาไอ้ลิ้มเอาไว้เพื่อเอาไว้เป็นมือเป็นตีน ไอ้ลิ้มสู้ตายก็เพื่อตัวเองทั้งนั้น เรียกว่าต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกัน น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ต่างก็หมาจิ้งจอกก็ไม่ปาน หรือหลุดจากไอ้ลิ้มเพราะไม่มีราคาแล้ว ก็เหลือชูโรงอีกหนึ่ง โชคร้ายหมอทำคลอดที่มาเย้วๆก็ไม่ได้มีมันสมองเฉียบเท่าไร เห็นตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่างชาติเข้ารกเข้าพง

เขาส่งซิกให้มันไปอยู่เมืองนอก

เขาส่งซิกให้มันไปอยู่เมืองนอกเหมือนเอกยุทธ อย่าให้มันเข้าประเทศนี้อีกนะ ให้ตายอยู่เมืองนอกเมืองนาอย่าเอาศพกลับมาขยะแขยง

สงสัยคงหมดภาระหน้าที่

สงสัยคงหมดภาระหน้าที่ ที่จะกู้ชาติแล้ว คงต้องไปกู้ชาติจีนต่อแล้ว คงหมดเรื่องวุ่นกลับมาทำมาหากินกันต่อได้แล้ว

นายสนธิควรได้ชื่อว่าเป็นอาชญา

นายสนธิควรได้ชื่อว่าเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ เหตุที่รับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐาน หาใช่สำนึกผิดโดยสันดานไม่ คดีดังกล่าวนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ตลาดหลักทรัพย์และเศรษฐกิจไทยโดยส่วนรวม เพราะสร้างมูลค่าลวงของทรัพย์สินที่ไม่มีอยู่จริง เพื่อนำไปกู้เงินที่ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์นำไปฝากไว้ในธนาคาร อันจะนำไปสู่ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่แตก

บุคคลดังกล่าวนี้ เคยกระทำผิดในลักษณะคล้ายกันนี้จนศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาแล้ว แต่ยังทำตัวเอารัดเอาเปรียบสังคมมีการวิ่งเต้นแปลงหนี้นับ 1,000 บาท ให้เหลือเพียงหลัก 100 ล้าน ได้รับคำพิพากษาให้จำคุกหลายสิบคดี แต่ไม่เคยติดคุกจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียว การดำรงชีวิตปัจจุบันมีความสุขสบายเดินทางเข้าออกต่างประเทศเป็นว่าเล่น หน้าตาอวบอิ่มมันเยิ้มเหมือนหมู เพราะอิ่มหมีพีมันกับลาภสักการะที่เอารัดเอาเปรียบสังคม

คุณเคยเห็นที่ไหนไหม ที่คนล้มละลายควรยากจนยิ่งกว่าขอทาน แต่กลับมีทรัพย์ศฤงคารถ่ายโอนให้ญาติมิตรโดยนิตินัย แต่พฤตินัยยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นอยู่ เขาคนนั้นคือ นายสนธิ ลิ้มทองกุล

ศาลไม่ควรกรุณา น่าจะไม่ให้ประกัน เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนที่เอารัดเอาเปรียบสังคม โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่เศรษฐกิจบอบบางยิ่ง

คงได้อะไรดี ๆ

คงได้อะไรดี ๆ จากปากลิ้มอีกเยอะ...ถ้าติดคุก..เพราะไม่ทำตามสัญญาของอำนาจมืด..รอดจากปืนแบบรุนแรง..ไปรับอย่างนิ่มในคุก

ส้ัตว์เดรัจฉานบางตัวสารภาพเพร

ส้ัตว์เดรัจฉานบางตัวสารภาพเพราะพยานหลักฐานมัดแน่น ยังเห่าว่ารับผิดเพื่อเคารพกฎหมาย ทำตัวให้กลายเป็นวีรบุรุษ อยากถุยน้ำลายใส่หน้าแม่มมันจริงๆ ไอ้สาดหน้าโกเต๊ก

ขอไว้อาลัยต่อความอยุติธรรมของ

ขอไว้อาลัยต่อความอยุติธรรมของตุลาการไทยอีกครั้งหนึ่ง มิใยที่ประชาชนออกมาวิจารณ์ว่าเป็นศาลเตี้ย ศาลสองมาตรฐาน ศาลของชนชั้นปกครอง ท่านผู้พืพากษาเหล่านั้นก็ทำหูทวนลมไม่สนใจคำครหาของประชาชน ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องช่วยกันเลิกเคารพสถาบันนี้?

มันก็พิสูจน์แล้วว่าศาลมีมาตรา

มันก็พิสูจน์แล้วว่าศาลมีมาตราฐานจริง ไม่ใช่2มาตราฐานตามที่เสื้อแดงกล่าวอ้าง
สนธิลิ้มมีคดีมากว่าแม้วอีกแต่เห็นมันก็ไม่เคยแหกปากนิรโทษกรรมไม่เหมือนคนบางคน
ก็แค่มาติดคุก ยอมรับผิด คนเขาก็ให้อภัยแล้ว

เชื่อเหอะมันรอดแน่

เชื่อเหอะมันรอดแน่ แม่ง...มันใหญ่มันมีงานที่ต้องทำชดใช้ที่เค้าช่วย..เดี๋ยวมันก็ออกโรงเรียกแขก
นรกแล้วบ้านเมืองนี้

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทางธุระกิ

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทางธุระกิจ...หรือเปล่า..ถ้าอาบังติดคุกใครจะมาปลุกม๊อบล่ะท่าน...

พรก.กู้ยืมเงินผ่านแล้วสามแสนล้าน...คนกู้ไม่ได้ใช้เงิน...แต่คนไม่ได้กู้เอาเงินไปแบ่งกันใช้...

เข้าใจ๋....เดียวองค์กรณ์อิสระทำไห้...แปล็บเดียว..เดี่ยวยุบไห้...

MI6

[quote=MI6]มันก็พิสูจน์แล้วว่าศาลมีมาตราฐานจริง ไม่ใช่2มาตราฐานตามที่เสื้อแดงกล่าวอ้าง
สนธิลิ้มมีคดีมากว่าแม้วอีกแต่เห็นมันก็ไม่เคยแหกปากนิรโทษกรรมไม่เหมือนคนบางคน
ก็แค่มาติดคุก ยอมรับผิด คนเขาก็ให้อภัยแล้ว[/quote]

อ้าวนี่มันโกงชัดๆ หลักฐานทนโท่ มึงยังมาตะเเบงอะไรอีก ไอ้ห่า ตั้งใจโกงจงใจปลอมแปลง ฉ้อฉลหลอกต้มกลางเมืองชัดๆ หลักฐานชัดเจนซะขนาดนี้มึงจะดิ้นไปไหนอีก เขาไม่รู่้จะช่วยห่าอะไรแล้วหมดปัญญา มันจนตรอกมันก็ต้องตากหน้ายอมรับ มึงไปค้นประว้ติไอ้หมอนี่ดู ว่ามันไปทำอะไรที่โรงแรมเก่าแก่มีชื่อเสียงระดับโลกจนฟ้องร้องเอา นิสัยมันแก้ไม่หายพวกห่าพวกเนี้ย มึงรู้่ัจักหมอนี่ดีแค่ไหน ป้าละเบื่อพวกเด็กๆ นี่จัง

แม้โทษจะสูง

แม้โทษจะสูง แต่ก็ไม่เชื่อว่าจะหลบหนี
หลักสากลเขาก็ต้องให้ประกันตัวปล่อยชั่วคราวอยู่แล้ว

กอง บก.ผู้จัดการ

กอง บก.ผู้จัดการ มีมติไม่ลงข่าวนี้ เหตุรับไม่ได้

MI6

[quote=MI6]มันก็พิสูจน์แล้วว่าศาลมีมาตราฐานจริง ไม่ใช่2มาตราฐานตามที่เสื้อแดงกล่าวอ้าง
สนธิลิ้มมีคดีมากว่าแม้วอีกแต่เห็นมันก็ไม่เคยแหกปากนิรโทษกรรมไม่เหมือนคนบางคน
ก็แค่มาติดคุก ยอมรับผิด คนเขาก็ให้อภัยแล้ว[/quote]
ติดคุกให้โง่เหรอ ก็เมื่อโจรปล้นอำนาจเขาไปแล้วยัดข้อหาให้เขา ฟังตั้งหลายรอบไม่เห็นว่าเขาจะมีความผิดอะไร ไม่เหมือนกับไอ้โกเต๊กลิ้มนี่หรอก โจรกระจอกของแท้ พวกยักยอกเงินภาษีของประชาชนไปเป็นของตนเอง ยังหน้าด้านขำอีกนะ แถมยังสำรอกว่าความผิดของตนเองแสนจะเล็กน้อย คนถ่อยขนานแท้ พวกยึดสนามบิน ยึดทำเนียบ ทำความเสียหายให้ประเทศชาติประชาชนไปเท่าไหร่ IPadน่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาดูถูกสถาบันกษัตริย์ ที่นายโกเต๊กลิ้มพูดว่าสหรัฐฯแทรกแซงราชวงศ์จักรีตั้งแต่สมัยอยุธยา นี่แสดงให้เห็นว่านายโกเต๊กลิ้มดูถูกดูแคลนกษัตริย์ไทยตั้งแต่ต้นราชวงศ์เลยนะเนี่ย 5555 นี่สิขำจริง

ศาลชั้นต้นยื้อคดีกันอยู่15ปี

ศาลชั้นต้นยื้อคดีกันอยู่15ปี ในที่สุดตัดสิน85ปีลดเหลือจำ20ปี แล้วให้ประกันตัวสู้กันต่อยกต่อไป

ศาลอุทธรณ์ว่ากันอีกซัก15ปี ในที่สุดตัดสินยืนตามศาลชั้นต้น แล้วให้ประกันตัวสู้กันต่อยกสามเพราะจำเลยไม่มีวี่แววว่าจะหลบหนี

ศาลฏีกาว่ากันต่ออีกซัก15ปี ในที่สุดตัดสินประหารโกตั๊บ อ้าว! เวรละซิ... โกตั๊บเสือกชิงตายบนอก ในโรงแรมหรูไปก่อนตั้งหลายปีแล้ว

เวรกรรมของไอ้ธิมัน... only in Thailand...

คนอย่างสนทิ

คนอย่างสนทิ สมควรประหารชีวิตเท่านั้น
ดูมันทำหน้าระรื่นเพราะรู้ว่าไม่ขังจริงมีคนช่วยแน่นอน

ใครว่างก็นับนิ้วมือดูได้ อีกก

ใครว่างก็นับนิ้วมือดูได้
อีกกี่ปี่ จะมีคนปลดเกษียณไปกี่คน หรือ สิ้นชีวิตไปกี่คน
ไอ้นี่จึงจะติดคุกจริงๆเสียที

ไพร่ ไม่ยอมเป็นทาส

[quote=ไพร่ ไม่ยอมเป็นทาส]ศาลชั้นต้นยื้อคดีกันอยู่15ปี ในที่สุดตัดสิน85ปีลดเหลือจำ20ปี แล้วให้ประกันตัวสู้กันต่อยกต่อไป

ศาลอุทธรณ์ว่ากันอีกซัก15ปี ในที่สุดตัดสินยืนตามศาลชั้นต้น แล้วให้ประกันตัวสู้กันต่อยกสามเพราะจำเลยไม่มีวี่แววว่าจะหลบหนี

ศาลฏีกาว่ากันต่ออีกซัก15ปี ในที่สุดตัดสินประหารโกตั๊บ อ้าว! เวรละซิ... โกตั๊บเสือกชิงตายบนอก ในโรงแรมหรูไปก่อนตั้งหลายปีแล้ว

เวรกรรมของไอ้ธิมัน... only in Thailand...[/quote]
like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like...................................

MI6

[quote=MI6]มันก็พิสูจน์แล้วว่าศาลมีมาตราฐานจริง ไม่ใช่2มาตราฐานตามที่เสื้อแดงกล่าวอ้าง
สนธิลิ้มมีคดีมากว่าแม้วอีกแต่เห็นมันก็ไม่เคยแหกปากนิรโทษกรรมไม่เหมือนคนบางคน
ก็แค่มาติดคุก ยอมรับผิด คนเขาก็ให้อภัยแล้ว[/quote]
จนป่านนี้ยังมองไม่ออกอีกหรือครับ .......จังเลย

อยากเก่งเหมือนไอ้นี่จัง

อยากเก่งเหมือนไอ้นี่จัง แนวโน้มว่าโกงเงินเป็นพันล้าน ใช้ชีวิตอยู่ดีกินดี มีสาวเพียบ ชาติตะกูลอยู่ดีกินดี สู้คดี มาหลายสิบปีได้กินเงินที่แถมาอยู่อย่างสุขสบายยิ่งกว่าราชาในหนังนิยาย ประกันตัวสู้กว่าจะถึง
ดีกาได้ใช้เงินสบายใจเฉิบกว่าคดีจะถึงที่สุดความเลวตรงนี้ไม่มีผลอะไรเลย ดี สุดยอด ผมเริ่มจะเข้าข้างคุณสนธิแล้วครับ ผมว่าราชอาณาจักรไทยต้องบรรจุชายผู้นี้เป็นบุคลตัวอย่างของเด็กและเยาวชนสอนให้ลูกหลานเราโตขึ้นต้องโกงอย่างหน้าตาเฉยแล้วรับผิดซะจะได้ใช้เงินที่โกงมาอย่างเทวดา ให้เป็นคนโกง
โกงอย่างไร ไม่ต้องเลวเหมือนทักษิณ รวยแล้วเอาตัวไม่รอด เฮ้อ มีคดีกว่าพันคดี รอลงอายา แล้วยังเป็นวีระบุรุษอีกต่างหากนะคุณ มีลิ่วล้อ ปานเทพ มาเปรียบเทียบกับคุณทักษิณ นะว่า มีความเป็นนักเลงที่โกงแล้วกล้ายอมรับผิด โธ่ แม๊ เอาความเลวของตัวเองมาประจานว่า ความเลวของกูนี่แหละความดี ปั๊ดโธ่ ถามจริงๆเถอะ คุณๆยังเชื่อน้ำลายนักโทษรอลงอายาคนนี้จริงๆเหรอ

MI6

[quote=MI6]มันก็พิสูจน์แล้วว่าศาลมีมาตราฐานจริง ไม่ใช่2มาตราฐานตามที่เสื้อแดงกล่าวอ้าง
สนธิลิ้มมีคดีมากว่าแม้วอีกแต่เห็นมันก็ไม่เคยแหกปากนิรโทษกรรมไม่เหมือนคนบางคน
ก็แค่มาติดคุก ยอมรับผิด คนเขาก็ให้อภัยแล้ว[/quote]
หุหุๆๆๆ
ฟังดูรู้สึกดีนะ แต่ยอมรับสารภาพ เพราะอะไรหละ ถ้าไม่จำนนด้วยหลักฐาน
คดีค้างมาตั้งแต่ 38 ก่อนรัฐประหาร นะนั่น และก่อน รัฐธรรมนูญ 40
แต่คดีของคนเสื้อแดง และ ทักษิน หลัง รัฐธรรมนูญ 50 ทั้งสิ้น
เป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญ 50 หลังรัฐประหาร ที่จะจัดการคนคนเดียวทั้งสิ้น
กรุณาอย่า "แถ"