นายกสมาคมนิติศาสตร์ มธ.แถลงประณามทำร้ายวรเจตน์ ไม่หวังดีต่อชาติ

1 มีนาคม 2555 รศ.สมยศ เชื้อไทย นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ กรณีการทำร้ายร่างกาย รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยขอประณามการกระทำดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ใช้ให้มีการประทุษร้าย เพราะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ แต่จงใจมุ่งให้เกิดความแตกแยกและให้สังคมเกิดความโกลาหลวุ่นวายที่ยากต่อการประนีประนอมหรือปรองดองสามัคคีระหว่างคนในสังคม โดยแถลงการณ์ มีเนื้อหา ดังนี้ คำแถลงการณ์ การดำรงอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีของมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยนั้น ต้องให้ผู้คนสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรือความเชื่อของตนได้โดยอิสระ แน่นอนว่า ความคิดเห็นหรือความเชื่อของคนนั้นย่อมมีความแตกต่างเป็นธรรมดา ความเป็นเอกภาพของสังคมหรือความสมานสามัคคีปรองดองของคนในชาติจะเกิดขึ้นและยั่งยืนต่อเมื่อเรามีการยอมรับความแตกต่างของคนในสังคมด้วย จริงอยู่ ในสังคมประชาธิปไตย ต้องใช้เสียงข้างมากปกครองหรือตัดสินใจในเรื่องส่วนรวม แต่ก็มิได้หมายความว่า จะยอมให้มีการกดขี่ข่มเหงฝ่ายข้างน้อยได้ตามอำเภอใจ ด้วยเหตุนี้ในสังคมประชาธิปไตยจึงต้องมีหลักประกันสิทธิของฝ่ายข้างน้อยอีกด้วย กรณีการทำร้ายร่างกาย รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งพยายามแสดงความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มโดยสันติวิธี เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย จึงมิใช่เรื่องการทำร้ายร่างกายบุคคลธรรมดา อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างอุกอาจเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำร้ายและทำลายหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของฝ่ายข้างน้อยอย่างร้ายแรงอีกด้วย หากสังคมไม่เกิดความสำนึกร่วมที่จะแสวงหาหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่าง ความพยายามจะแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่า เราจึง ขอประณาม การกระทำดังกล่าว โดยเฉพาะ กลุ่มคนที่ใช้ให้มีการประทุษร้าย เพราะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ แต่จงใจมุ่งให้เกิดความแตกแยกและให้สังคมเกิดความโกลาหลวุ่นวายที่ยากต่อการประนีประนอมหรือปรองดองสามัคคีระหว่างคนในสังคม เราจึง เรียกร้อง ให้เดินตามแนวทางของผู้ที่มีใจเป็นประชาธิปไตย ที่ว่า “เราจะต่อสู้ เพื่อให้โอกาสเขาได้พูดหรือแสดงความเห็น แม้สิ่งที่เขาจะพูดหรือแสดงความเห็นจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย” รศ.สมยศ เชื้อไทย นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์