อัยการนาทวีเลื่อนส่งฟ้อง 4 ผู้ต้องหา ถอนตัวมาตรา 21

อัยการนาทวีเลื่อนส่งฟ้อง 4 ผู้ต้องหา ถอนตัวมาตรา 21 ทหารเรียกคุยให้เข้ากระบวนการอีกครั้ง เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พนักงานอัยการจังหวัดนาทวี ได้นัดนายนายมะซับรี กะบู นายซุบิร์ สุหลง นายสะแปอิง แว และนายอับริก สหมานกูด ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถอนตัวจากการสมัครเข้าอบรมแทนการถูกขัง ตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 (พ.ร.บ.ความมั่นคง) เพื่อแจ้งว่า ได้ขอให้ศาลเลื่อนการส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ต่อศาลจังหวัดนาทวีไปเป็นวันที่ 19 เมษายน 2555 เดิมพนักงานอัยการจังหวัดนาทวี ได้กำหนดวันส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ต่อศาลจังหวัดนาทวี ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 หลังการเข้าพบพนักงานอัยการจังหวัดนาทวี มีเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหนึ่งขอคุยกับผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ภายในห้องอัยการจังหวัดนาทวี โดยขอให้ทั้ง 4 คน เข้ากระบวนการตามมาตรา 21 อีกครั้ง