อนุมัติ ธีรยุทธ-เกษียร เป็นศาสตราจารย์ใหม่

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศ.)เพื่อนำความเสนอกราบบังคมทูลฯโปรดเกล้าฯ จำนวน 15 ราย ดังนี้ รศ.ประยงค์ เนตยารักษ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.), นายสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.), นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)ชัยภูมิ, นายวัชระ งามจิตรเจริญ สาขาวิชาปรัชญา มธ., นายธีรยุทธ บุญมี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชามานุษยวิทยา มธ. นายฉลียว ศาลากิจ สาขาวิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.), นางมาลินี เหล่าไพบูลย์ สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.), นายอุดม รัฐอมฤต สาขาวิชากฎหมายวิธีบัญญัติ มธ., นางอรุณี เจตศรีสุภาพ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มข., นายวิชัย เอกพลากร สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.), นายกำชัย จงจักรพันธ์ สาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มธ., นายพลภัทร โรจน์นครินทร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ, นายเกษียร เตชะพีระ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มธ., นายธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิด้า และ นายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มข.

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์