สู่วันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ (5) ว่าด้วยการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อสันติภาพ

งานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 “เชื่อมร้อยเครือข่าย ผสานกำลังสื่อ สร้างพลังต่อรอง” Bargaining Power : Civil Networking and Synergy Meedia ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2555 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ใกล้เข้ามาทุกชั่วขณะ เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมต่างๆ อันประกอบไปด้วย 3 ภาคี คือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อสาธารณะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการของตัวเองภายในงานวันสื่อทางเลือกครั้งนี้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deepsouthwatch) องค์กรประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและภาควิชาการทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ภารกิจการสร้างกระบวนการเรียนรู้ความขัดแย้งและความรุนแรงในชายแดนภาคใต้โดยใช้ข้อมูล และการคิดค้นหาเหตุผลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์จากมิติต่างๆ พร้อมทั้งทำหน้าที่เตือนภัยต่อสังคม มีการจัดบรรบรรยายสาธารณ College of Deepsouthwatch หรือโรงเรียนวิชาการเมือง DSW โดยนำนักวิชาการด้านสันติวิธีจากประเทศต่างๆ ที่มีประสบการณ์อยู่ในประประเทศที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งมาสนธนาแลกเปลี่ยนกับผู้ที่สนใจปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้รับฟัง แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น สำหรับงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 – 15.30 น. ของวันที่ 12 มีนาคม 2555 ที่ห้อง B103 ชั้น 1 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มีการจัดบรรบรรยายสาธารณะ College of Deepsouthwatch หรือโรงเรียนวิชาการเมือง DSW ห้องเรียนสัญจร ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Jurgen Habermas: The structural transformation of the public sphere” แนวคิดว่าด้วยพื้นที่สาธารณะของเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส นักปรัชญาและนักทฤษฎีสังคมศาสตร์ชาวเยอรมัน โดย ดร. นอร์เบิร์ธ โรเปอร์ส ผู้อำนวยการองค์กรสนับสนุนสันติภาพเบิร์กฮอฟ และนักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกลายเป็น พื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้ของสังคม พร้อมทั้งให้สื่อมวลชน นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปช่วยกันเฝ้ามองปัญหาและเข้าใจปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกัน ด้านเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ (Deep South Photojournalist-DSP) ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มของนักถ่ายภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่เป็นช่างภาพสื่อมวลชน ช่างภาพสื่อทางเลือก ช่างภาพอิสระ ช่างภาพอาสาสมัคร รวมถึงช่างภาพสมัครเล่น จะจัดนิทรรศการภาพถ่าย \บ้านฉัน...วันนี้\" ซึ่งถ่ายเมื่อช่วงวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ตำบลบ้านโคกเหรียง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ตลอดทั้ง 2 วัน นายปิยศักดิ์ เชื่อว่า ภาพถ่ายจะสามารถสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมา และจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ในการกระตุ้นหรือชักชวนสังคมให้เกิดการสนทนาถึงแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงความต้องการของทุกฝ่ายโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้h Photojournalist-DSP) “สังคมนอกพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงรับรู้ความเป็นไปของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ผ่านภาพความรุนแรง เครือข่ายช่างภาพฯ จึงขับเน้นการถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรมเพื่อจะลดทอนบรรยากาศความไม่สงบ ส่งผลให้ภาพวิถีชีวิตของผู้คนที่ดำรงอยู่ตามความเป็นจริงในมิติต่างๆ เช่น เชิงสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตหรืออื่นๆ ที่มักถูกมองผ่าน” นายปิยศักดิ์ แสดงความเห็น ส่วนโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep South Journalist-DSJ) ภายใต้แนวคิดกึ่งสถาบันสอนทำข่าว กึ่งสำนักข่าว ที่ต้องการฝึกคนที่ต้องการทำงานข่าวเจาะเพื่อนำเสนอข่าวที่อยู่ในมุมของสังคมมองไม่เห็นทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคใต้ตอนบน โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดของนายสุพจ จริงจริง บรรณธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ จะมีการยกนักข่าวในกองบรรณธิการทั้งหมดนำเสนอข่าวอัพเดทเป็นระยะๆ รวมถึงมีการจัดนิทรรศการ “ข่าวของเราไปที่ไหน” ตลอดทั้ง 2 วัน ทว่าไฮไลต์จะอยู่ที่เวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 12 มีนาคม 2555 จะมีการเปิดตัวเว็บ http://www.deepsouthwatch.org/dsj “โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)” และนำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาเว็บ www.deepsouthwatch.org 3.0 โดย นายรอมฎอน ปันจอร์ คณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และกองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ภูมิหลังของดร. นอร์เบิร์ธ โรเปอร์ส นั้นเคยทำงานในสถาบันเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (มหาวิทยาลัยดุยส์เบิร์ก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์