อ.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาส่งจดหมายให้กำลังใจ ‘วรเจตน์’

ระบุอย่าท้อแท้ ชี้บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มักมีเหตุการณ์อันไม่พึงปรารถนาหรือแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรงอยู่เสมอดังที่เคยเกิดนับครั้งไม่ถ้วน 10 มี.ค. 55 - คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เผยแพร่จดหมายที่จะส่งให้กำลังใจรองศาสตราจารย์ดร.วรเจตต์ ภาคีรัตน์ ในกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายในมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาของจดหมายมีดังต่อไปนี้ … ขอให้กำลังใจรองศาสตราจารย์ดร.วรเจตต์ ภาคีรัตน์ จากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มอันธพาลกลุ่มหนึ่งทำร้ายร่างกายท่านถึงในมหาวิทยาลัย คณะทราบข่าวนี้ด้วยความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเห็นว่าท่านได้ทำหน้าที่ของนักวิชาการอย่างสมบูรณ์ โดยการเสนอความเห็นทางวิชาการด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนทัศนะ ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ซึ่งทุกฝ่ายพึงเคารพในความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและมีข้อยุติทุกปัญหาด้วยสันติวิธี ใคร่ขอเรียนว่า เราในนามของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามรายชื่อแนบท้ายด้านล่างนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านได้ทำบทบาทของนักวิชาการที่ยึดมั่นในความถูกต้องตามแนวทางประชาธิปไตยต่อไป อย่าท้อแท้หรือเสียกำลังใจ เนื่องจากบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มักมีเหตุการณ์อันไม่พึงปรารถนาหรือแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรงอยู่เสมอดังที่เคยเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนในประเทศไทยของเรา แม้กระทั่งธรรมศาสตร์เราก็เคยผ่านเหตุการณ์ที่เจ็บปวดมาแล้วหลายครั้ง หวังว่าท่านยังคงเข้มแข็งและมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้นในเร็ววัน ขอแสดงความนับถือ 1. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3. ผศ.อารีรัตน์ คูณดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4. ผศ.บุญสืบ บุญเกิด สาขาวิชาดนตรี 5. ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6. ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 7. นายธาตรี มหันตรัตน์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 8. นายนพดล ปรางค์ทอง สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 9. นางสาวศุภกาณฑ์ นานรัมย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 10. นายสุรศักดิ์ เพชรคงทอง สาขาวิชาดนตรี 11. นางสาวกาญจณา สุขาบูรณ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 12. นายปราโมทย์ ระวิน สาขาวิชาภาษาไทย 13. นายตราดุล นรนิติผดุงการ สาขาวิชานิติศาสตร์ 14. นายปกาศิต เจิมรอด สาขาวิชานิติศาสตร์ 15. นายคมลักษณ์ ไชยยะ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 16. นางสาวนฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 17. นายศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 18. นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 19. นางสาวสุกัลยา คงประดิษฐ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 20. นายรัตนชัย ปรีชาพงษ์กิจ สาขาวิชาภาษาไทย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์