มธ.แจง แต่งตั้งศาสตราจารย์ถูกต้องทุกประการ

สืบเนื่องจาก ศ.สมภาร พรมทา เขียนบทความเรื่อง “บางความเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย” ท้วงติงกระบวนการแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ในประชาไท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 โดยมีเนื้อหาสรุปว่า การแต่งตั้งศาสตราจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ใช้ผลงานทางวิชาการชิ้นเดียวกันกับเมื่อครั้งแต่งตั้งเป็นรองศาสตรจารย์ ทั้งนี้ในบทความยังได้ตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการแต่งตั้งกรรมการอ่านงานประเมิน เพื่อพิจารณาผลงานด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในบทความ) ประชาไทจึงได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยยืนยันว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินผลงานและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการและคุณภาพของงานที่ผ่านการประเมินนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบทุกประการ และกรรมการผู้อ่านประเมินทั้งสองท่านเดิมและท่านที่แต่งตั้งเข้ามาแทน ซึ่งเป็นศาสตราจารย์และเป็นคนนอก มธ.ทั้งหมด มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า มีคุณภาพสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นความเห็นทางวิชาการ และไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนท่านอาจารย์สมภารก็ได้ อย่างไรก็ตาม รศ.พรชัย ได้กล่าวยอมรับว่า การดำเนินการเรื่องนี้มีจุดที่ทำไม่เหมาะสมอยู่ 2 ประการ ในกระบวนการ แต่งตั้งกรรมการผู้อ่านงานประเมิน อันเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยว่า มีความจงใจเปลี่ยนผู้อ่านงานประเมิน โดยอธิบายว่า เมื่อท่านอาจารย์สมภาร ซึ่งเป็นผู้อ่านงานประเมินท่านเดิม แจ้งโดยวาจาทางโทรศัพท์ว่าขอถอนตัว เจ้าหน้าที่ มธ. ไม่ได้แจ้งให้ท่านทำหนังสือถอนตัวเป็นลายลักษณ์อักษร กลับนำเรื่องเข้าแจ้งในที่ประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งชุดใหญ่เลย ต่อมาเมื่อคณะกรรมการฯชุดใหญ่แต่งตั้งกรรมการผู้อ่านประเมินท่านใหม่ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แจ้งให้ท่านอาจารย์สมภารรับทราบอย่างเป็นทางการว่า ท่านหมดภาระต้องอ่านประเมินงานของผู้ขอตำแหน่งรายนี้แล้ว ทั้งนี้ได้แสดงความเสียใจว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่รู้มารยาทและขั้นตอนที่ถูกที่ควรในการปฎิบัติกับอาจารย์ผู้ใหญ่ จนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยจะได้ปรึกษากับผู้บริหารชุดก่อนหน้าที่ดำเนินกระบวนการเรื่องนี้ แล้วจึงจะร่างหนังสือชี้แจงหรือหนังสือขอโทษท่านอาจารย์สมภารอย่างเป็นทางการต่อไป

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์