กวีประชาไท: อย่าบังคับความรักภักดีมาน

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

หากจะรักภักดีมีมอบให้ เพื่อเทิดไท้ทูนองค์พระทรงศรี ชนชูเชิดเทิดพระบารมี ปฐพีนี้ยอมพร้อมดวงใจ แล้วทำไมไยเล่าเข้าขู่เข็ญ ต่างความเห็นเป็นจับคอยขับไส ๑๑๒ จองจำอยู่ร่ำไป อย่าคิดไกลไม่มีที่ท้าทาย คุณความดีมีอยู่จึงชูเชิด ให้คนเทิดทูนไว้ไม่รู้หาย ศรัทธามีมั่นคงมิเคลื่อนคลาย มิกลับกลายหมายมุ่งแม้เนิ่นนาน ขอเพียงแค่เคารพพบศรัทธา แล้วจงอย่ายื้อยุดสุดหักหาญ อย่าบังคับความรักภักดีมาน ฤากราบกรานขานไขแต่ใจชัง

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์